-

krzysztof-laskowski

Komentarze użytkownika

@Krótka historia Wikingów, cz. 1 (8 grudnia 2018 15:25)

Np. u tych, którzy z takim sukcesem działali w okolicach Tuluzy i tak pięknie łączyli Wyspy Brytyjskie z Ziemią Świętą.

krzysztof-laskowski
9 grudnia 2018 21:46

@Krótka historia Wikingów, cz. 1 (8 grudnia 2018 15:25)

Podejrzewam przedstawicieli tej samej grupy finansowej, która obsługiwała Imperium Babilońskie, Imperium Medoperskie, Imperium Macedońskie i Imperium Rzymskie. Ich następcy niedawno wybili monetę ukazującą Cyrusa Wielkiego i Donalda Trumpa jako fundatorów Świątyni Jerozolimskiej: króla medoperskiego Drugiej, a prezydenta amerykańskiego Trzeciej.

Bardzo pięknie by to zgadzało się z opisanymi przez Ciebie działaniami związanymi z wojnami punickimi: bez względu na skuteczność działań Rzymian Punijczycy musieli odejść, oddać Rzymianom swoją część szlaków handlowych we władanie, bo taka była finansowo-handlowa mądrość etapu. Trzeba było bez względu na przeszkody zjednoczyć wybrzeża Morza Śródziemnego. Kiedy wreszcie wybrzeża udało si ...

krzysztof-laskowski
9 grudnia 2018 21:10

@Krótka historia Wikingów, cz. 1 (8 grudnia 2018 15:25)

Można postawić pytania o to, w bankach których bankierów i na jaki procent wodzowie Wielkiej Armii Pogańskiej zaciągali pożyczki na poczet wypraw łupieskich, jak długo te pożyczki spłacali, jak Wielka Armia Pogańska musiała się maskować, żeby przetrwać od wieku dziewiątego do wieku szesnastego, kiedy ponownie się ujawniła. 

krzysztof-laskowski
9 grudnia 2018 19:36

@Deficyt masy czyli paradoks Słońca (2 grudnia 2018 13:29)

Ujęcie sześciu dni funkcjonuje u Ojców Kościoła. Niemniej Papieska Komisja Biblijna w 1909 roku powiedziała, że kwestia długości odcinków czasu podanych jako dni podlega dyskusji.

krzysztof-laskowski
4 grudnia 2018 20:19

@Deficyt masy czyli paradoks Słońca (2 grudnia 2018 13:29)

Wszystkie nauki. Paradygmat ten obowiązywał na uniwersytetach jeszcze w osiemnastym wieku.

krzysztof-laskowski
4 grudnia 2018 19:54

@Deficyt masy czyli paradoks Słońca (2 grudnia 2018 13:29)

Nauki przyrodnicze wywodzą się z teologii.

krzysztof-laskowski
4 grudnia 2018 17:33

@Deficyt masy czyli paradoks Słońca (2 grudnia 2018 13:29)

Czyli kiedy nie masz niczego więcej do powiedzenia z sensem, szydzisz.

krzysztof-laskowski
4 grudnia 2018 16:54

@Deficyt masy czyli paradoks Słońca (2 grudnia 2018 13:29)

Moje zdanie w tej kwestii się nie liczy. Tak brzmi nauczanie Kościoła: księgi Pisma Świętego stworzone z natchnienia Ducha Świętego, a z tym nauczaniem dyskusji nie ma.

krzysztof-laskowski
4 grudnia 2018 15:27

@Deficyt masy czyli paradoks Słońca (2 grudnia 2018 13:29)

Wiedzą więcej, niemniej każdy katolik ma zgodnie z postanowieniami soboru trydenckiego wierzyć w natchnione autorstwo Pisma Świętego, w tym Księgi Rodzaju.

krzysztof-laskowski
4 grudnia 2018 14:51

@Deficyt masy czyli paradoks Słońca (2 grudnia 2018 13:29)

Przyrodoznawcy wiedzą więcej od Ducha Świętego? Dobre.

krzysztof-laskowski
4 grudnia 2018 13:53

@Deficyt masy czyli paradoks Słońca (2 grudnia 2018 13:29)

Teologia z zasady stoi wyżej od nauk przyrodniczych, w tym fizyki.

krzysztof-laskowski
3 grudnia 2018 19:38

@Deficyt masy czyli paradoks Słońca (2 grudnia 2018 13:29)

Wypadałoby pamiętać, że sobór ekumeniczny, w tym trydencki, ogłasza nauczanie nadzwyczajne i cieszy się asystencją Ducha Świętego.

krzysztof-laskowski
3 grudnia 2018 19:04

@Deficyt masy czyli paradoks Słońca (2 grudnia 2018 13:29)

Sobór trydencki, na podstawie którego powstał katechizm rzymski, mówi o stworzeniu świata w sześć dni i odpoczynku w siódmy dzień.

krzysztof-laskowski
3 grudnia 2018 15:46

@Deficyt masy czyli paradoks Słońca (2 grudnia 2018 13:29)

Taki przebieg wydarzeń jest możliwy.

krzysztof-laskowski
3 grudnia 2018 15:12

@Deficyt masy czyli paradoks Słońca (2 grudnia 2018 13:29)

Stworzenie świata, raj, utracenie go przez grzech pierworodny i chrzest święty mają ścisły związek.

krzysztof-laskowski
3 grudnia 2018 09:56

@Deficyt masy czyli paradoks Słońca (2 grudnia 2018 13:29)

Pierwsi rodzice zgrzeszyli i zostali wygnani z raju. To dogmat. Podważenie go powoduje, że chrzest święty traci sens.

krzysztof-laskowski
3 grudnia 2018 08:28

@Deficyt masy czyli paradoks Słońca (2 grudnia 2018 13:29)

Ale koncepcja ta stwarza inne problemy jak sprzeczność z koncepcją grzechu pierworodnego.

krzysztof-laskowski
2 grudnia 2018 23:54

@Deficyt masy czyli paradoks Słońca (2 grudnia 2018 13:29)

W doskonałym wszechświecie nie było zła oprócz zbuntowanych aniołów. Zło rozlało się wszędzie wskutek grzechu pierworodnego. Bez koncepcji grzechu pierworodnego, który naruszył doskonałość stworzenia, istnienie Kościoła katolickiego nie ma sensu.

Bardzo krótki czas to sześć dni. Święty Augustyn z Hippony pisał o stworzeniu wszechświata w jednej chwili.

krzysztof-laskowski
2 grudnia 2018 22:58

@Pogadanka o nowym numerze Szkoły nawigatorów (2 grudnia 2018 20:57)

Kłaniam się.

Jest wielkim dramatem naszych czasów, że nauczanie historii opiera się na czymś takim jak ewolucja niewidzialnych mechanizmów władzy, finansów, gospodarki. A tu żadnej ewolucji ni ma. Wszystkie mechanizmy działają perfekcyjnie bez względu na epokę. A dzięki temu wydarzenia na przykład sprzed dwóch tysięcy czy pięciuset lat jawią jako aktualne, żywe. Jest w tym nadzwyczajny smak.

krzysztof-laskowski
2 grudnia 2018 22:32

@Deficyt masy czyli paradoks Słońca (2 grudnia 2018 13:29)

Kłopotów tego typu jest dużo.

krzysztof-laskowski
2 grudnia 2018 22:21

Strona 1 na 45.    Następna