-

krzysztof-laskowski

Komentarze użytkownika

@Prymas i jego wrogowie. Z nie tak dawnej historii... (20 czerwca 2018 14:18)

Powiedziałbym nawet o ciągłości działań między funkcjonariuszami rządu cesarzy Decjusza, Waleriana i Dioklecjana oraz funkcjonariuszami czeciejrepubliki. Skoro bowiem przedstawiciele tamtej strony potrafią wysmażyć tak chory dokument jak konstytucja dla Ojropy, nie przywołując roli Kościoła katolickiego w dziejach Europy, nie należy mieć analogicznych zahamowań.

krzysztof-laskowski
21 czerwca 2018 10:54

@Dlaczego nie należy krytykować ministranta (17 czerwca 2018 10:04)

Podałem dowód z dokumentu, ale i on jest najwyraźniej niedobry.

krzysztof-laskowski
17 czerwca 2018 22:42

@Dlaczego nie należy krytykować ministranta (17 czerwca 2018 10:04)

Proszę bardzo. Jeśli w roku 1993 kardynał Ratzinger wbrew woli papieża Jana Pawła II uznał, że komunia z biskupem Ryszardem Williamsonem nie stanowi przesłanki uznania wiernego za schizmatyka, to jak papież Benedykt XVI mógł o tym nie pamiętać? Nie wiem. Przypuszczam, że chodzi o to, że wierni przywiązani do tradycyjnego rytu i tradycyjnego nauczania generalnie stanowią grupę niemile widzianą w Kościele po roku 1965.

krzysztof-laskowski
17 czerwca 2018 22:19

@Dlaczego nie należy krytykować ministranta (17 czerwca 2018 10:04)

Nie twierdziłem, że jestem ekspertem w sprawach muzyki, tylko opisałem swoje doświadczenia związane z lekcjami śpiewu i z tym, czego dowiedziałem się o technice chiaroscuro.

krzysztof-laskowski
17 czerwca 2018 22:02

@Dlaczego nie należy krytykować ministranta (17 czerwca 2018 10:04)

Przewielebny Ojcze, papież Jan Paweł II, jak wynika z motu proprio Ecclesia Dei, eskokomunikował arcybiskupa i biskupów, księży i wiernych FSSPX. Ale gdy biskup Honolulu wykorzystał ten dokument do ekskomunikowania swoich wiernych za pozostawanie w komunii z biskupem, którego zgodnie z rzeczonym motu proprio uważał za schizmatyka, kardynał Ratzinger uznał decyzję tegoż biskupa Honolulu za nieważną. Tym samym kardynał Ratzinger podważył decyzję papieża Jana Pawła II. Tak rzecz wygląda.

krzysztof-laskowski
17 czerwca 2018 22:01

@Dlaczego nie należy krytykować ministranta (17 czerwca 2018 10:04)

FSSPX nie ma się z kim jednać, bo nie znajduje się poza Kościołem. Podałem na to dowód jakiś czas temu, ale powtarzam:

w 1991 roku sześcioro wiernych z Honolulu zaprosiło rzekomo ekskomunikowanego biskupa Williamsona, by udzielił ich dzieciom sakramentu bierzmowania. Na to zareagował biskup Honolulu, ekskomunikując rzeczonych wiernych, bo uznał, że biskup Williamson jako ekskomunikowany schizmatyk udzielił sakramentu nielegalnie. Sześcioro wiernych odwołało się do Watykanu, a w 1993 roku kardynał Ratzinger uznał ekskomuniki nałożone na wiernych przez biskupa Honolulu za nieważne. Co jednocześnie stanowi dowód wprost, że biskup Williamson nie został ekskomunikowany. Skoro kardynał Ratzinger stwierdził, że biskup Williamson udzielił sakramentu godziwie, zgodnie z prawem, ...

krzysztof-laskowski
17 czerwca 2018 20:42

@Czy papieży można krytykować? (15 czerwca 2018 13:34)

Papież jest wikariuszem Chrystusa na ziemi, co sprawia, że pełni najważniejsze stanowisko na świecie. Z niczego nie musi się nam, wiernym, tłumaczyć, a to my musimy w razie czego udowodnić, że prawda jest inna niż to, co papież mówi. Jednocześnie papież ma obowiązek trzymać się Tradycji, którą nieomylnie zdefiniował sobór watykański pierwszy. Módlmy się więc o tak niezłomnego papieża jak święty Pius V lub święty Pius X.

krzysztof-laskowski
15 czerwca 2018 15:09

@Czy papieży można krytykować? (15 czerwca 2018 13:34)

Święty Paweł napomniał świętego Piotra. Święty Bernard z Clairvaux zdecydował o tym, że Innocenty II zachował tron Piotrowy, choć antypapież Anaklet II zyskał poparcie większej liczby kardynałów od tej liczby kardynałów popierających Innocentego II. Papież Innocenty III, kardynał Jan de Turrecremata i ojcowie soboru trydenckiego powiedzieli, że jeśli papież zmieni ryty sakramentów, postawi się poza Kościołem. A więc wolno krytykować papieża, ale w tym celu trzeba cytować wypowiedzi jego poprzednika lub soboru.

krzysztof-laskowski
15 czerwca 2018 13:48

@Dzieje górnictwa i hutnictwa - fragment (15 czerwca 2018 07:57)

Sprawdziłem. Poczta wp.pl nie działa.

krzysztof-laskowski
15 czerwca 2018 10:40

@Familiaris Consortio, Amoris Laetitia, opcja Benedykta i Bóg jako kosmiczny terapeuta. (12 czerwca 2018 21:50)

Znacznie bardziej zdumiewająca od krytyki okazuje się papolatria, w ramach której akceptowalne są zdania, że wiara jest niepotrzebna do uzyskania zbawienia, że nie ma katolickiego Boga i że najważniejsze jest pozostawać w zgodzie z własnym sumieniem.

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/pope-francis-assures-atheists-you-don-t-have-to-believe-in-god-to-go-to-heaven-8810062.html

http://www.repubblica.it/cultura/2013/09/11/news/the_pope_s_letter-66336961/?ref=HRER3-1

https://en-denzingerbergoglio.com/there-is-no-catholic-god/

 

krzysztof-laskowski
15 czerwca 2018 10:12

@Familiaris Consortio, Amoris Laetitia, opcja Benedykta i Bóg jako kosmiczny terapeuta. (12 czerwca 2018 21:50)

Bankiet kiedyś się skończy, a gdy nadejdzie chwila uregulowania rachunków, zrobi się bardzo nerwowo. Nareszcie, powiedziałbym, nareszcie. 

krzysztof-laskowski
14 czerwca 2018 23:02

@Familiaris Consortio, Amoris Laetitia, opcja Benedykta i Bóg jako kosmiczny terapeuta. (12 czerwca 2018 21:50)

Chodzi o stworzenie pozoru formalnej podstawy do tego, by w ramach jednej religii światowej z siedzibą w planowanej Trzeciej Świątyni Jerozolimskiej coś na kształt komunii świętej otrzymywali wszyscy: wierzący w cokolwiek i niewierzący w nic.

krzysztof-laskowski
14 czerwca 2018 22:33

@Familiaris Consortio, Amoris Laetitia, opcja Benedykta i Bóg jako kosmiczny terapeuta. (12 czerwca 2018 21:50)

Każdy kapłan ma indult wieczny na odprawianie mszy świętej, którą skanonizował święty Pius V. Wynika to jednoznacznie z konstytucji apostolskiej Quo primum tempore. Jednocześniej żaden kapłan nie ma formalnego obowiązku odprawiać mszy świętej według mszału Pawła VI, bo nie ma aktu promulgującego mszał z roku 1969.

krzysztof-laskowski
13 czerwca 2018 20:52


@Familiaris Consortio, Amoris Laetitia, opcja Benedykta i Bóg jako kosmiczny terapeuta. (12 czerwca 2018 21:50)

Byty te pozostają w jedności, przy czym ten drugi kieruje tym pierwszym.

krzysztof-laskowski
13 czerwca 2018 20:26

@Familiaris Consortio, Amoris Laetitia, opcja Benedykta i Bóg jako kosmiczny terapeuta. (12 czerwca 2018 21:50)

Dokument pod tytułem Amoris laetitia przydaje się takim ludziom jak ksiądz James Martin, który kokietuje rozmaite grupy homoseksualistów i utwierdza ich w tym, co robią. Akapit 297 mówi:

Chodzi o włączenie wszystkich. Trzeba pomóc każdemu w znalezieniu jego sposobu uczestnictwa we wspólnocie kościelnej, aby czuł się przedmiotem „niezasłużonego, bezwarunkowego i bezinteresownego” miłosierdzia. Nikt nie może być potępiony na zawsze, bo to nie jest logika Ewangelii! Nie mam na myśli tylko rozwiedzionych, żyjących w nowych związkach, ale wszystkich niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajdują.

Co stanowi rozwinięcie fragmentu akapitu 1 dokumentu pod tytułem Lumen gentium z 1964 roku:

A że Kościół ...

krzysztof-laskowski
13 czerwca 2018 12:29

@Familiaris Consortio, Amoris Laetitia, opcja Benedykta i Bóg jako kosmiczny terapeuta. (12 czerwca 2018 21:50)

Benedykt XVI nadal nosi białą sutannę i używa tytulatury. A więc zrezygnował z pełnienia urzędu papieża i zachował zewnętrzne znamiona tegoż urzędu? Niemożliwe.

krzysztof-laskowski
13 czerwca 2018 11:35@Familiaris Consortio, Amoris Laetitia, opcja Benedykta i Bóg jako kosmiczny terapeuta. (12 czerwca 2018 21:50)

Celem najprawdopodobniej było uzgodnienie dalszych prac w zakresie jednoczenia prawie wszystkich religii świata. 

krzysztof-laskowski
13 czerwca 2018 00:27

Strona 1 na 24.    Następna