-

krzysztof-laskowski

Komentarze użytkownika

@Tryumf fałszywego kościoła (15 października 2018 13:32)

Bez wulgaryzmów, dobrze?

krzysztof-laskowski
16 października 2018 13:35

@Tryumf fałszywego kościoła (15 października 2018 13:32)

Mówię, że wierni mają prawo otrzymywać od pasterzy sakramenty i nauczanie udzielane w sposób tradycyjny, obecny w Kościele od dwóch tysięcy lat. A pasterze są obowiązani to robić, bo tradycyjnie sprawowane sakramenty i tradycyjne prowadzone nauczanie utrzymuje i umacnia wiarę duchownych i świeckich.

Wiadomości zaczerpnąłem z tego wystąpienia biskupa Fellaya: https://www.youtube.com/watch?v=Iz9RduZzw1Q

 

krzysztof-laskowski
16 października 2018 12:37

@Tryumf fałszywego kościoła (15 października 2018 13:32)

Powtarzanie słów o tym, że bramy piekielne Kościoła nie przemogą, w ostatnich dekadach służy głównie jako narzędzie wekslowania wszelkiej krytyki w obliczu sytuacji, w której papieże zmienili ryty sakramentów, pozbyli się wielu zewnętrznych znamion władzy, porzucili język filozofii tomistycznej, przemawiają językiem niejasnym, wychwalają wartość dialogu o nie wiadomo czym i udają, że wszystko jest w porządku. A wiedzą, że nie jest w porządku.

Tradycyjna liturgia służy między innymi do tego, żeby uczyć duchownych i wiernych o prawdziwości dogmatu o rzeczywistej obecności Pana Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. A przymusowe szerzenie nowej liturgii spowodowało, że duchowni i wierni nie wierzą w ten dogmat. W Watykanie wiedzą, że w r&oacu ...

krzysztof-laskowski
15 października 2018 23:09

@Czy papież Jan Paweł II powinien był zostać kanonizowany? (13 października 2018 22:42)

Podałem obie definicje heretyka. Odnosić się trzeba do niezmiennego nauczania Kościoła katolickiego w zakresie wiary i moralności, np. do postanowień soboru trydenckiego, zbioru papieskich dokumentów Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, w skróconej wersji do katechizmu świętego Piusa X. Nie każde zdanie niezgodne z nauczaniem Kościoła katolickiego jest herezją, istnieją cenzury teologiczne inne niż herezja, np. prosty błąd, zdanie bliskie herezji, zdanie bliskie błędu. Więcej w podręczniku Ludwiga Otta Podstawy dogmatyki katolickiej.

krzysztof-laskowski
15 października 2018 20:48

@Czy papież Jan Paweł II powinien był zostać kanonizowany? (13 października 2018 22:42)

Ta formuła stanowi jeden z elementów kwalifikujących herezję materialną jako formalną.

krzysztof-laskowski
15 października 2018 20:27

@Czy papież Jan Paweł II powinien był zostać kanonizowany? (13 października 2018 22:42)

Ekumenizm przedstawiony na przykład przez papieża Grzegorza XVI w encyklice Mirari vos, przez papieża Leona XIII w encyklice Satis cognitum. W skrócie: Kościół katolicki jest Kościołem Chrystusa i jako jedyny ma środki potrzebne do tego, by dusza poszła do nieba, dlatego działalność misyjna Kościoła katolickiego jest potrzebna. Dziś wielu hierarchów, księży, zakonników i świeckich nazywa ten typ ekumenizmu prozelityzmem i go odrzuca.

krzysztof-laskowski
15 października 2018 20:13

@Czy papież Jan Paweł II powinien był zostać kanonizowany? (13 października 2018 22:42)

Materialny heretyk to człowiek, który mówi na przykład takie zdanie: stare przymierze nie zostało odwołane, i na tym poprzestaje. Materialny heretyk nie przestaje być katolikiem.

Formalny heretyk to człowiek, który idzie o krok dalej od materialnego heretyka, bo mówi na przykład takie zdanie: wbrew zdaniu soboru trydenckiego o tym, że jest siedem sakramentów świętych, ja mówię, że jest osiem sakramentów świętych, czyli w sposób formalny występuje przeciwko doktrynie Kościoła katolickiego. Formalnym heretykiem można zostać przez formalne wstąpienie do loży masońskiej. Formalny heretyk podlega ekskomunice latae sententiae, czyli swoim czynem formalnie wystąpił z Kościoła katolickiego. Ekskomunika w tym pr ...

krzysztof-laskowski
15 października 2018 18:51

@Czy papież Jan Paweł II powinien był zostać kanonizowany? (13 października 2018 22:42)

Trzeba zrobić istotne zastrzeżenie: materialnie heretycki papież, który wypowiada heretyckie zdanie, nie przestaje być papieżem, a formalny heretyk albo traci urząd w chwili ogłoszenia formalnej herezji, albo nie pełni urzędu od początku, bo był formalnym heretykiem przed objęciem urzędu, którego faktycznie nie objął (np. w chwili fikcyjnego objęcia urzędu należał do loży masońskiej).

Więcej tu w języku angielskim:

https://www.youtube.com/watch?v=osFzsy2-XEo

https://www.youtube.com/watch?v=cDcB_zJ5jCU

krzysztof-laskowski
15 października 2018 17:40

@Tryumf fałszywego kościoła (15 października 2018 13:32)

Paweł VI został wczoraj kanonizowany. Kyrie eleison!

krzysztof-laskowski
15 października 2018 15:59

@Tales z Miletu, sedes z ebonitu, Karoń z neolitu (5 października 2018 10:22)

Ona już istnieje. Dla ułatwienia podam nazwę jednego z wcieleń tej organizacji: Platforma Obywatelska.

krzysztof-laskowski
15 października 2018 10:14

@Robert Hugh Benson, Królewski łup. (12 października 2018 21:14)

Można być. Tak czy inaczej istniejący podział jest trwały i będzie się pogłębiał.

krzysztof-laskowski
14 października 2018 22:04

@Robert Hugh Benson, Królewski łup. (12 października 2018 21:14)

Po prawdzie domorosłych teologów nie brakuje i po stronie tych, którzy występują pod sztandarem tradycyjnej liturgii i tradycyjnej doktryny. Przyczyna jest prosta: porażający brak wsparcia ze strony kapłanów, a tym bardziej hierarchów. W związku z tym wierni, którzy w jakimś momencie dochodzą do wstępnego wniosku, że z tym modernizmem chyba coś nie gra, sami muszą stać się niemal doktrami teologii. Zjawisko to obejmuje cały świat. Rosnąca grupa wiernych zaczyna dawać się we znaki tym, którzy uważają, że od sześćdziesięciu lat w Kościele katolickim trwa nieustająca wiosna. Wiernych znacznie młodszych ode mnie, a mam lat trzydzieści dziewięć.

krzysztof-laskowski
14 października 2018 21:26

@Robert Hugh Benson, Królewski łup. (12 października 2018 21:14)

Bo zjawisko, które wspomniałeś w ostatnim zdaniu, stało się powszechne na świecie.

krzysztof-laskowski
14 października 2018 19:20

@Organizator. Z nie tak dawnej historii... (13 października 2018 11:05)

Nasi przyjaciele z Londynu najpierw Rzeczpospolitą cudzymi rękoma zrównali z ziemią, a potem również cudzymi rękoma odbudowali od podstaw ze zmienionym wektorem. O ileż jest ta kreacja sprytniejsza niż rozbiory same w sobie, trudno ocenić, bo mówią nam tak: macie Polskę niepodległą, demokratyczną, kapitalistyczną i jeszcze wam mało, a nawet jeśli wam mało, innej Polski wam mieć nie pozwolimy. Tymczasem to Polska bez normalnych pałaców, dworów, dworków i gospodarstw chłopskich, bo nawet najdrobniejszy rolnik musi rozliczać się z każdej świnki. Plan zbudowania Polski w duchu protosocjalistycznym istniał co najmniej od XVI wieku, a wystarczyło wyciągnąć go z szuflady i pokazać chętnym do współpracy arystokratom, zastąpionym późn ...

krzysztof-laskowski
14 października 2018 16:49

@Organizator. Z nie tak dawnej historii... (13 października 2018 11:05)

Pantero, my nie do końca ogarniamy dalekosiężne skutki rozbiorów.

krzysztof-laskowski
13 października 2018 23:40


@Organizator. Z nie tak dawnej historii... (13 października 2018 11:05)

Stalagmicie, dzięki za piękny tekst. Ten sam pan Roman napisał, że lęka się powrotu króla Polski, bo jego panowanie zaszkodzi polskiej demokracji. Zapewne wziął to zdanie z Milnerowskiego notatnika. Dodajmy do tego równoległe załatwianie spraw w Ziemi Świętej, a rzeczy same się układają. Jak by to nie zabrzmiało, przywrócenie Królestwa Polski oznacza wywrócenie całego planu Milnerowskiego, bo z układanki wypada kluczowy kawałek europejsko-azjatycki. Upada doktryna Giedroycia, który też najwyraźniej został zainspirowany myślą Milnera. Ten bez uporządkowania spraw polskich i rosyjskich nie mógł ruszyć z uporządkowywaniem spraw palestyńskich.

krzysztof-laskowski
13 października 2018 13:39

@Rekonkwista w Rosji (13 października 2018 09:40)

Przewielebny Ojcze, głównym ośrodkiem religijnym świata będzie Jerozolima, w związku z czym partykularyzmy trzeba zlikwidować.

krzysztof-laskowski
13 października 2018 13:20

@Rekonkwista w Rosji (13 października 2018 09:40)

Kijów ma być jednym z głównych ośrodków strefy europejsko-azjatycko-amerykańsko-afrykańskiej, powtórki z imperium mongolskiego poprawionego i ulepszonego. Ma powstać kolej z Helsinek do Europy Zachodniej Rail Baltica

Ma powstać też inna linia kolejowa: prowadząca z Bombaju do Moskwy

Ten proces toczy się równolegle do prostowania spraw w Ziemi Świętej. Na styku Arabii Saudyjskiej, Egiptu i Jordanii ma powstać inteligentne miasto Neom.

Jeszcze więcej:

Tunel pod Cieśniną Beringa powstanie jak nic. Podobnie jak tunel pod Gibraltarem. Czyli mamy świat zjednoczony kolejami.

krzysztof-laskowski
13 października 2018 13:17

@Rekonkwista w Rosji (13 października 2018 09:40)

Poświęcenia Rosji Najświętszemu Sercu Maryi Panny nie było. A to są skutki: Rosjanie się nie nawrócili, poza tym nie rozszerzył się po świecie kult Najświętszego Serca Maryi Panny. Kiedy papież i biskupi dokonają fatimskiego aktu, Rosjanie skasują schizmę i przywrócą monarchię, porzucą zależność od Londynu, co oznacza koniec londyńskiego panowania nad światem, czyli prawdziwą, pełnowymiarową dekomunizację. 

krzysztof-laskowski
13 października 2018 10:51

Strona 1 na 38.    Następna