-

krzysztof-laskowski

Komentarze użytkownika

@Czy ten skandal kiedyś się skończy? (26 lutego 2018 09:46)

A czy można przedstawić to inaczej niż w powyższy sposób? Przecież bolszewicy przez ponad siedemdziesiąt lat pracowali jako podwykonawcy Kompanii Moskiewskiej. W tym ujęciu Kim Philby ani żaden inny podobny osobnik nie był szpiegiem, tylko najlepszym i najgorliwszym patriotą Imperium Brytyjskiego. Czym wszyscy oni zapisali się jak najgorzej z punktu widzenia Kościoła katolickiego i Polski.

Nie za bardzo też można mówić o głębokim upadku Imperium Brytyjskiego w XX wieku, skoro ujawniło się ono jako państwo bandyckie za sprawą potwora Henryka VIII, który między innymi kazał podwładnym zniszczyć grób męczennika Tomasza Becketa i zrabować relikwie świętego biskupa.

krzysztof-laskowski
26 lutego 2018 12:03

@Humanizm jako lodołamacz tzw. reformacji. (25 lutego 2018 22:45)

W XV-wiecznej Polszcze mieliśmy cały tłum ludzi sowieckich dowodzonych przez arcysowieciarza Kalimacha, wyznawcę fenomenologizmu. I Grzegorz z Sanoka też był fenomenologiem. Zupełnie jak współcześni filozofowie demokratyczni, w ujęciu których prawda oznacza to, co strony uzgadniają jako prawdę. 

krzysztof-laskowski
25 lutego 2018 23:18

@Humanizm jako lodołamacz tzw. reformacji. (25 lutego 2018 22:45)

Humanizm da się streścić jednym zdaniem: Wedle niemal zgodnego zapatrywania wierzących i niewierzących wszystkie rzeczy, które są na ziemi, należy skierować ku człowiekowi, stanowiącemu ich ośrodek i szczyt. Ergo humanizm = sowietyzm.

krzysztof-laskowski
25 lutego 2018 23:09

@Darwinowski cep, czyli ewolucja (24 lutego 2018 17:29)

Bardzo prawdopodobne, że nie.

krzysztof-laskowski
25 lutego 2018 22:44

@Fizyka i teologia (24 lutego 2018 17:08)

Nie trywializuję, tylko mówię, że fizyka opisuje zjawiska materialne, a teologia opisuje zasady zjawiskami materialnymi rządzące na poziomie duchowym.

krzysztof-laskowski
25 lutego 2018 22:22

@Darwinowski cep, czyli ewolucja (24 lutego 2018 17:29)

Jestem kreacjonistą. To jedyne sensowne wytłumaczenie procesu powstawania życia.

Świat musiał mieć początek. Musiał zostać stworzony przez Pana Boga z maksymalnie skoncentrowanej materii.

krzysztof-laskowski
25 lutego 2018 22:15

@Darwinowski cep, czyli ewolucja (24 lutego 2018 17:29)

Przeczytałem. Uważam jednak, że zastanawianie się, czy może ewolucjonizm kiedyś tam zyska jakieś podstawy, mija się z celem. Skoro bowiem człowiek ma duszę nieśmiertelną, nie może wywodzić się od zwierzęcia, bo żadne zwierzę nie ma duszy nieśmiertelnej. A jeśli nie, to coś, co kiedyś było zwierzęciem, otrzymało duszę nieśmiertelną w ramach procesu ewolucji i stało się człowiekiem? Niemożliwe. W którym momencie otrzymałby duszę nieśmiertelną? Jeszcze jako małpa, bo dusza nieśmiertelna jest formą człowieka, a ciało materią człowieka. Ale gdyby dawno temu istniała małpa obdarzona duszą nieśmiertelną, równie dobrze mogłaby taka małpa istnieć i dziś, tylko że wiadomo, że małpa nie ma duszy nieśmiertelnej. Dlatego cała darwinowska lub neodarwinowska teoria ewolucji gatunk& ...

krzysztof-laskowski
25 lutego 2018 21:18

@Fizyka i teologia (24 lutego 2018 17:08)

Nie mam wątpliwości, że wykorzystywanie sztucznej inteligencji na wielką skalę doprowadzi do takich samych skutków jak wprowadzanie wariactwa marksistowsko-leninowskiego, bo państwo epatujący publikę korzyściami z wykorzystywania sztucznej inteligencji jak wszyscy marksiści-leniniści lekceważą naturę ludzką.

krzysztof-laskowski
25 lutego 2018 20:55

@Fizyka i teologia (24 lutego 2018 17:08)

Skoro Pan Bóg stworzył świat, to dał światu prawo natury. Skoro więc teologia opisuje Pana Boga, musi stać wyżej niż fizyka, która musi zawierać się w teologii. W teologii tradycyjnej, tomistycznej, a nie w wyrobie ekumaniackim teologiopodobnym.

krzysztof-laskowski
25 lutego 2018 20:52

@Darwinowski cep, czyli ewolucja (24 lutego 2018 17:29)

Teoria ewolucji jest tyle samo warta, ile teoria o tym, że zbrodni 11 września dokonało dziewiętnastu Arabów wyposażonych w nożyki śniadaniowe. Gdyby bowiem teoria ewolucji była prawdziwa, człowiek nie miałby duszy nieśmiertelnej, ewentualnie duszę nieśmiertelną miałoby każde stworzenie, łącznie z jednokomórkowcem.

krzysztof-laskowski
24 lutego 2018 23:22

@Fizyka i teologia (24 lutego 2018 17:08)

Nie ma mszy trydenckiej, ale jest jedyny ryt mszy świętej właściwy dla Kościoła rzymskiego łacińskiego, skanonizowany przez świętego papieża Piusa V do końca czasów. Papież Paweł VI nielegalnie zmusił prawie wszystkich kapłanów katolickich na świecie, którzy mieli prawo i obowiązek taką mszę świętą odprawiać, by zaprzestali jej odprawiania. Zamierzał ją całkiem skasować, ale mu nie wyszło. Niemniej jednym z dalekosiężnych skutków tego wymuszenia jest, że można w Europie publicznie odprawiać satanistyczne rytuały, a lud prawie w ogóle się tym nie przejmuje, bo niemal zewsząd słyszy, że świat duchowy nie istnieje. Skutkami powszechnego wykorzystywania sztucznej inteligencji, niepoddanego prawu Bożemu ani prawu naturalnemu, też nie za ...

krzysztof-laskowski
24 lutego 2018 23:07

@Fizyka i teologia (24 lutego 2018 17:08)

Fizyka nie istnieje bez teologii, zależy od teologii.

krzysztof-laskowski
24 lutego 2018 22:33

@Osinowy kołek w ciele Marcina L. "Protestancki" Nawigator. Fragmenty. (22 lutego 2018 16:29)

Marcin Luter był żołnierzem Cesarstwa Rzymskiego alias apokaliptycznej bestii, a kierowali Lutrem przedstawiciele nierządnicy.

krzysztof-laskowski
23 lutego 2018 09:49

@Kiedy się dawniej pościło, czyli o zapomnianych suchych dniach Cz.2. Suche Dni Wiosenne (20 lutego 2018 11:30)

Tradycja wraca z wielkim przytupem, co niektórym wydaje się niezrozumiałe, a okazuje się bardzo proste. Ci, którzy świadomie, twardo i nieprzejednanie stoją po stronie heretyckiego udzisiejszenia, zazwyczaj należą do pokolenia twórców udzisiejszenia i odczuwają z nieszczęsnymi zmianami więź emocjonalną. Oni stanowią dość nieliczną grupę, która zwodzi duchownych i wiernych przekonanych o konieczności zachowywania posłuszeństwa szerzycielom udzisiejszenia. Tymczasem Tradycja powoli rośnie w siłę wśród ludzi kilkunasto-, dwudziesto-, trzydziesto- i czterdziestoletnich, którzy przyszli na świat w dobie posoborowej katastrofy i nie czują się emocjonalnie związani ani z literą, ani z duchem udzisiejszenia. Wkrótce dojdzie do starci ...

krzysztof-laskowski
21 lutego 2018 10:34

@Kiedy się dawniej pościło, czyli o zapomnianych suchych dniach Cz.2. Suche Dni Wiosenne (20 lutego 2018 11:30)

I takie rzeczy mają smak, w odróżnieniu od tych reklamowanych od pięćdziesięciu lat, nudnych i smaku pozbawionych. Ale niektórzy potrzebowali takie piękne tradycje wyrzucić, bo podobno nie przystawały do tak zwanej mentalności współczesnego człowieka. Inne rzeczy też musiały zostać wyrzucone, np. to, że ministrant całuje dłoń kapłana, gdy podaje mu biret lub kadziło.

Inne świadectwo tak zwanego udzisiejszenia soborowego: w przygotowanych normalnych schematach znalazł się liczący dwa akapity dokument De Ecclesia militante, który niektórym bardzo się nie spodobał i został zastąpiony rozwlekłym i heretyckim dokumentem Lumen gentium. Kościół wojujący trafił do piwnicy razem z suchymi dniami. Ale wychodzi z podziemi między innymi z ...

krzysztof-laskowski
20 lutego 2018 21:23

@Dzisiaj znowu podpadnę...:) (15 lutego 2018 15:16)

A te schody dokąd prowadzą? Do nieba czy na pokład wyimaginowanego samolotu?

krzysztof-laskowski
15 lutego 2018 15:36

@betacool - Kod profesora Rewskiego. Czy Hugon Kołłątaj posługiwał się szyframi i czy o Kołłątaju trzeba było pisać szyfrem? (12 lutego 2018 21:26)

Tam mogą być schowane tajemnice wielkiej prowokacji znanej pod nazwą trzech rozbiorów, np. oprócz listy kapusiów spis sum łapówek, dowody powiązań gospodarczych. Kwity o sile rażenia mogącej zmieść cały obecny układ polityczny w kraju i trwale naruszyć światowy układ polityczny. 

krzysztof-laskowski
14 lutego 2018 14:14

@betacool - Kod profesora Rewskiego. Czy Hugon Kołłątaj posługiwał się szyframi i czy o Kołłątaju trzeba było pisać szyfrem? (12 lutego 2018 21:26)

Wacku, pan Kołłątaj, który księdzem katolickim najwyraźniej nie był, służył, wygląda na to, jako jeden z najważniejszych brytyjskich agentów na odcinku polskim, który to agent walnie przyczynił się do rozwalenia państwa polskiego. Świadomy, zdeterminowany agent wpływu, co to stworzył niezapomnianą Konstytucję 3 Maja i bajeczkę o niej. A biskup Kajetan Sołtyk najprawdopodobniej go zdemaskował jako fałszywego kapłana i za to trafił do psychuszki.

Ten brytyjski pomysł, by Polska poszła z Prusami na Rosję został zrealizowany, nie zlekceważony. A realizacją najwyraźniej zajął się nasz ulubieniec Hugon. Czyli Konstytucja 3 Maja musi iść w odstawkę, a jeśli jeszcze weźmiemy pod uwagę dziedzictwo protestantyzmu, to wracamy co najmniej do piętnastego wieku. Robi się ...

krzysztof-laskowski
14 lutego 2018 13:05

@Mr House pracuje w cieniu. Z nie tak dawnej historii (8 lutego 2018 22:41)

Przeczytałem, smakowite.

Głębia tych spraw jest taka, że dla zrównoważenia trzeba sięgać po Pismo Święte i pisma Ojców Kościoła. W wiekach IV, V Ojcowie Kościoła bez żadnych zahamowań pisali, że Rzym wróci do pogaństwa. No i wraca, a tacy panowie jak House mocno się do tego przyczynili. A jeśli Stolica Apostolska przywróci Tradycję, rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki zerwie ze Stolicą Apostolską stosunki dyplomatyczne. To samo uczyni w podobnych okolicznościach z Rzecząpospolitą Polską.

krzysztof-laskowski
9 lutego 2018 08:47

@Mr House pracuje w cieniu. Z nie tak dawnej historii (8 lutego 2018 22:41)

House więc idealnie nadaje się do tego, by portret jego znalazł się wśród portretów zgromadzonych między fetującymi tegoroczne święto odzyskania niepodległości. Jakże byłoby to piękne: przedstawiciele wszystkich stronnictw politycznych 3RP wszyscy razem z portretami pana Romana i pana Piłsudskiego oraz z portretem pana House'a. Narodowcy i monarchiści mogą spokojnie zostać za drzwiami.

Ta powieść o panu Dru wygląda na opisanie czynów prekursora Antychrysta.

krzysztof-laskowski
8 lutego 2018 23:30

 Poprzednia  Strona 2 na 19.    Następna