-

krzysztof-laskowski

Komentarze użytkownika

@Rekonkwista w Rosji (13 października 2018 09:40)

Poświęcenia Rosji Najświętszemu Sercu Maryi Panny nie było. A to są skutki: Rosjanie się nie nawrócili, poza tym nie rozszerzył się po świecie kult Najświętszego Serca Maryi Panny. Kiedy papież i biskupi dokonają fatimskiego aktu, Rosjanie skasują schizmę i przywrócą monarchię, porzucą zależność od Londynu, co oznacza koniec londyńskiego panowania nad światem, czyli prawdziwą, pełnowymiarową dekomunizację. 

krzysztof-laskowski
13 października 2018 10:51

@Radziwiłł pedofil czyli białoruska ofensywa (11 października 2018 17:40)

List:

Janusz Radziwiłł                                                                                               Słuck, 31 lipca 1611 roku

do Roberta Cecila

wysyła własnego przedstawiciela do króla Anglii

                            Wielmożny Panie Przyjacielu z należny szacunkiem.

Celem mojej poprzedniej pielgrzymki było nie tylko to, bym zobaczył pozostałe regiony, ale także bym mógł poznać Wielmożnych Mężów,

którzy wszędzie ...

krzysztof-laskowski
12 października 2018 23:18

@O postawach wobec telewizji (10 października 2018 09:34)

Oczywiście, że tak jest.

krzysztof-laskowski
10 października 2018 20:26

@O postawach wobec telewizji (10 października 2018 09:34)

Czyli wybierzmy przyszłość, jak powiada klasyk.

krzysztof-laskowski
10 października 2018 20:25

@O postawach wobec telewizji (10 października 2018 09:34)

Robię tyle, ile mogę, choć zapewne mogę więcej, niż robię.

krzysztof-laskowski
10 października 2018 20:22

@O postawach wobec telewizji (10 października 2018 09:34)

A co w naturze ludzkiej zmieniło się w stosunku do stanu sprzed dwóch tysięcy lat? Nic. Tak samo nic nie zmieniło się w istocie państwa i religii, pojęciach nierozerwalnie ze sobą związanych.

krzysztof-laskowski
10 października 2018 20:07

@O postawach wobec telewizji (10 października 2018 09:34)

A państwa prawa ma mieć jakie:

- ustrój polityczny i stosunek do religii?

- walutę?

- system płatniczy?

- powiązania z kooperantami handlowymi?

- źródła surowców naturalnych?

- prawo cywilne?

- prawo karne?

- prawo administracyjne?

- służby uzbrojone umundurowane i nieumundurowane?

Ktoś musi bronić państwa prawa. Jeśli patrzy Pan na państwo prawa jako postulat polityczny, to ono jako slogan niczym nie różni się od monarchii.

Ludzie, którzy dysponują prawie całym majątkiem na świecie, mówią o monarchii światowej - oni też szerzą mrzonki czy urzeczywistniają własne postulaty polityczne? I co im można powiedzieć: że to niemożliwe do spełnienia, kiedy oni praktycznie robią, co im się podoba? Czy oni k ...

krzysztof-laskowski
10 października 2018 18:18

@O postawach wobec telewizji (10 października 2018 09:34)

Tak trudno rozpoznać szpony Imperium Brytyjskiego?

krzysztof-laskowski
10 października 2018 15:14


@O postawach wobec telewizji (10 października 2018 09:34)

To jest monarchia antykatolicka, ale cały świat nią żyje za sprawą jej promotorów.

krzysztof-laskowski
10 października 2018 14:43

@O postawach wobec telewizji (10 października 2018 09:34)

A więc można tak sobie bić takie złote i srebrne monety w Stanach Zjednoczonych Ameryki z wizerunkiem prezydenta, pokazywać je w telewizjach całemu światu oraz sprawiać, że ten fakt jest fetowany w tych podobno niezłomnie demokratycznych i republikańskich telewizjach? Znak znaczy, a nie jest tak, że nie znaczy. Proszę zobaczyć, ilu umiłowanych przywódców świata jeździ macać mur kawałek muru niegdyś okalającego Drugą Świątynię Jerozolimską, a także nie zbywać poniższych przemówień pana premiera Benjamina, bo jest to człowiek absolutnie poważny i nieskory do robienia żartów z czegokolwiek:

 

krzysztof-laskowski
10 października 2018 14:17

@O postawach wobec telewizji (10 października 2018 09:34)

Druga strona poważnie mówi o przyszłym królu całego świata, bije monety z wizerunkami króla Cyrusa II Wielkiego i prezydenta Trumpa jako budowniczych Świątyni Jerozolimskiej. I proszę im odpowiedzieć, że ich postulat polityczny to mrzonka.

krzysztof-laskowski
10 października 2018 12:52

@O postawach wobec telewizji (10 października 2018 09:34)

Przewielebny Ojciec wyobraża sobie odbudowanie struktury własności bez papieża, doktryny i króla? Bo ja nie.

krzysztof-laskowski
10 października 2018 12:38

@O postawach wobec telewizji (10 października 2018 09:34)

Ale chodzi o króla w duchu Ludwika IX Świętego, bo królów pośledniejszych mamy w nadmiarze.

krzysztof-laskowski
10 października 2018 11:42

@O bałwanach popadających w zamyślenie (8 października 2018 09:07)

Tylko cytuję to, co powiedzieli i arcybiskup Jan Paweł Lenga, i ksiądz Stanisław Małkowski, i publicysta Antonio Socci, i ksiądz kanonista Stefano Violi, i ksiądz Paul Kramer.

krzysztof-laskowski
9 października 2018 20:19


@O bałwanach popadających w zamyślenie (8 października 2018 09:07)

Tak jakbym rzeczywiście nie wspominał o czym innym.

krzysztof-laskowski
9 października 2018 13:22

@O bałwanach popadających w zamyślenie (8 października 2018 09:07)

Rzeczywiście bardzo śmieszne. Szczególnie śmieszna jest urzeczywistniana równolegle do tego idea zbudowania Trzeciej Świątyni Jerozolimskiej. 

krzysztof-laskowski
9 października 2018 08:13

@O bałwanach popadających w zamyślenie (8 października 2018 09:07)

Musztarda po obiedzie, bo nauka o małżeństwie została zmieniona kilkadziesiąt lat temu. Po pierwsze z przysięgi małżeńskiej usunięte zostało to, że żona obowiązuje się do okazywania posłuszeństwa mężowi. Po drugie przesunięty został akcent, bo przed zmianami prymarnym celem małżeństwa było spłodzenie, urodzenie i wychowania dzieci, a miłość była celem sekundarnym. Po zmianach akcent został przesunięty tak, że miłość i prokreacja są postawione na równi, a w gruncie rzeczy to miłość góruje nad prokreacją.

krzysztof-laskowski
8 października 2018 23:19

@O bałwanach popadających w zamyślenie (8 października 2018 09:07)

Podczas SW2 pierwotny schemat De Ecclesia Militante (O Kościele walczącym), który liczył dwa akapity, został zastąpiony długim dokumentem Lumen gentium, w którym nie ma mowy o walce. Wzmianki o Kościele walczącym zostały wycięte z tłumaczeń psalmów i innych modlitw. Nowatorzy zadali sobie duży trud, żeby słowa takie jak czasownik militare zewsząd usuwać. Zapewne mi, Wacku, nie uwierzysz, ale trudno. 

krzysztof-laskowski
8 października 2018 22:48

 Poprzednia  Strona 2 na 38.    Następna