-

krzysztof-laskowski

O państwie katolickim

Pani Maryli z podziękowaniem za inspirację.

W obliczu panującego obecnie wielkiego niezrozumienia, co składa się na państwo katolickie, godzi się przypomnieć podstawowe elementy doktryny w formie maksymalnie skondensowanej, która przemawiała do naszych przodków. Bardzo dobrze można moim zdaniem rzecz przedstawić za pomocą Ołtarza Gandawskiego, zwanego również Adoracją Baranka Bożego, namalowanego przez braci Huberta i Jana van Eycków w latach dwudziestych i trzydziestych piętnastego wieku.

W centralnej górnej części poliptyku tablicowego znajduje się obraz Pana Jezusa Chrystusa, który dysponuje władzą nad wszystkimi rzeczami widzialnymi i niewidzialnymi. On udziela stworzeniom cząstki władzy na zasadzie delegacji do wykonania określonych obowiązków stanu w taki sposób, by stworzenie oddawało Jemu jak największą chwałę. Na tej zasadzie opiera się istnienie całego stworzenia, co oznacza, że władza nie pochodzi od stworzenia, ale od Stwórcy. Stworzenie otrzymuje tylko cząstkę władzy, a nigdy nie może otrzymać pełni władzy, bo nie jest Stwórcą, w którym nie ma złożenia. Stworzyciel świata jest istotą całkowicie prostą, wiecznie świętą i szczęśliwą, która nie może się zmienić, nie może niczego zyskać ani niczego utracić. Jego panowanie nie jest niczym zagrożone, bo to On utrzymuje wszystko stworzenie przy życiu.

Początkowy stan stworzenia był doskonały, ale z powodu popełnionego przez Adama i Ewę grzechu nieposłuszeństwa wobec Stwórcy do świata weszła śmierć. Wszechświat został przez to boleśnie dotknięty, dlatego Stwórca podjął decyzję o odnowieniu stworzenia. Na poliptyku widzimy więc, że Zbawiciel to nowy Adam, a Najświętsza Maryja Panna to nowa Ewa, która w znaczeniu duchowym rodzi odnowiony rodzaj ludzki. Syn Boży i Matka Boża musieli przejść olbrzymie cierpienie, by zjednoczyć ludzi we wspólnocie doskonałej, Kościele katolickim: Kościele triumfującym w niebie (należą do niego Pan Bóg, anioły i dusze zbawione), Kościele pokutującym w czyśćcu i Kościele walczącym na ziemi. Stąd państwo katolickie w sposób konieczny funkcjonuje w zgodzie z Kościołem katolickim, który ma rozwijać się w przyjaznych warunkach zabezpieczanych przez organy władzy publicznej państwa katolickiego.

Skoro głową Kościoła katolickiego jest Pan Bóg w Trójcy Przenajświętszej Jedyny, który stworzył wszystkie rzeczy widzialne i niewidzialne, od Niego wypływa władza tak kościelna, jak i świecka. On reprezentowany jest na ziemi przez papieża, następcę świętego Piotra, biskupa Rzymu, biskupa biskupów, najwyższego pasterza, odpowiednika arcykapłana dawnej Świątyni Jerozolimskiej. To on utwierdza owce w wierze. Na tryptyku jednak nie siedzi przy Zbawicielu, po prawicy którego siedzi Najświętsza Maryja Panna, a po lewicy którego siedzi Jan Chrzciciel. Jemu Pan Jezus Chrystus poddał się poprzez przyjęcie chrztu świętego, pokazując, że wierni mają obowiązek słuchać szafarzy sakramentów. Ale trzeba jednocześnie pamiętać, że szafarze ci mają zranioną naturę jak wszyscy ludzie, dlatego posłuszeństwo musi mieć granice. Każda osoba duchowna może zbłądzić, a do tego służy niezmienne nauczanie Kościoła, by można było przywołać taką osobę do porządku, łącznie z papieżem. Święta Katarzyna Sieneńska, niepiśmienna mieszczka, mówiła papieżowi w twarz, żeby nie słuchał zepsutych kardynałów, tylko wrócił z Awinionu do Rzymu. Po pewnym czasie okazało się, że święta Katarzyna postępowała słusznie.

Piastunowie organów władzy świeckiej i ich pomocnicy pełnią funkcje odrębne od kościelnych, ale w koordynacji z piastunami organów władzy kościelnej. Przedstawiciele ludu podlegają jednym i drugim. Wszyscy natomiast adorują Baranka Bożego, co ukazane jest w dolnej części poliptyku. Baranek Boży stoi na ołtarzu w otoczeniu aniołów, a nad nimi unosi się Duch Święty. W lewym górnym rogu obserwator dostrzega męczenników, w tym papieży, w lewym dolnym rogu żydowskich proroków i pogańskich pisarzy, w środku u dołu fontannę życia, w prawym dolnym rogu papieży, apostołów i wyznawców, a w prawym górnym roku męczennice. Reprezentanci władzy świeckiej pojawiają się na tablicach bocznych z lewej strony. Sędziowie sprawiedliwi reprezentują piastunów organów władzy sądowniczej, a rycerze Chrystusa reprezentują królów, piastunów organów władzy wykonawczej. Reprezentanci ludu widnieją na tablicach bocznych z prawej strony jako pustelnicy i pielgrzymi, którzy udają się adorować Baranka Bożego.

Tak wygląda główny cel państwa katolickiego - przywrócenie na tyle, na ile się da, porządku sprawiedliwości panującego w ogrodzie rajskim, z uwzględnieniem faktu, że natura ludzka jest zraniona, a człowiek, by się uświęcić potrzebuje sakramentów świętych i nauczania. Potrzebuje hierarchii kościelnej, zwłaszcza że prezbiter, niepełny kapłan, który pomaga biskupowi, pełnemu kapłanowi, pełni urząd wyższy od wszystkich urzędów świeckich razem wziętych. Nie ma tu mowy o budowaniu raju na ziemi, bo nie da się całkowicie przywrócić doskonałości ogrodu rajskiego.

Rozmyślnie pomijam w opisaniu kwestii państwa katolickiego takie sprawy jak parlamentaryzm, gospodarka, liczba szczebli w systemie sądowniczym, bo należą one do grona w najlepszym razie drugo- lub trzeciorzędnych. Roztrząsanie ich służy unieważnianiu sprawy podstawowej: władza podchodzi od Pana Boga, dlatego rozdział Kościoła od państwa jest niekatolicki. A jeśli kto chce zbadać, czy dane państwo jest katolickie, powinien zadać sobie pytania, czy państwo to w znaczeniu formalnoprawnym uznaje władzę Pana Boga nad stworzeniem oraz czy podporządkowuje doktrynie Kościoła katolickiego ustawodawstwo i przynajmniej stara się podporządkować tejże doktrynie praktykę działania organów władzy świeckiej.tagi: państwo katolickie  civitas dei 

krzysztof-laskowski
18 maja 2019 15:02
392     5480    15 zaloguj sie by polubić
komentarze:
stanislaw-orda @krzysztof-laskowski
18 maja 2019 15:52

I dlatego weszliśmy  w czas Apokalipsy.

Za naście  lat będzie to  oczywiste.

zaloguj się by móc komentować

Andrzej-z-Gdanska @krzysztof-laskowski
18 maja 2019 15:52

Ostatni akapit mocno napisany, ale... - nie ma żartów!

Dziękuję za wyjaśnienie.

zaloguj się by móc komentowaćcbrengland @krzysztof-laskowski
18 maja 2019 16:14

Tak myślę, że w naszych czasach naprawdę wystarczyło by, by władza wybrana demokratycznie, czy nawet z uzurpacji, by była z Kościołem, by go nie zwalczała, po prostu.

I gdy to napisałem zrozumiałem, co napisałem i gdzie my dzisiaj jesteśmy. I zdaje się stasio-orda ma rację.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @Andrzej-z-Gdanska 18 maja 2019 15:52
18 maja 2019 16:15

Proszę bardzo.

Wszystko to jest na poważnie. Dlatego warto pamiętać, że państwo polskie nie jest formalnie katolickie od chwili przyjęcia konstytucji 3 maja, w której jako źródło władzy królewskiej prawodawca wymienia naród.

Dzięki za odnośnik do analizy obrazów. Stoi za nimi głęboka treść teologiczna, którą nasi przodkowie, w większości niepiśmienni, rozumieli.

zaloguj się by móc komentować

cbrengland @krzysztof-laskowski
18 maja 2019 16:20

Na marginesie Gandawa, to Genf inaczej. To tak u mnie po drugiej stronie Kanału la Manche, stosunkowo blisko. I ja zdaję sobie sprawę z bogactwa sztuki, które tam jest i w Belgii i Holandii, czy Francji. Tylko dlaczego doba ma jedynie 24h ☺

zaloguj się by móc komentować


krzysztof-laskowski @cbrengland 18 maja 2019 16:14
18 maja 2019 16:27

Specjalnie wykorzystałem poliptyk z piętnastego wieku, żeby pokazać zasady państwa katolickiego w skrócie, bo wtedy katolicy rozumieli, że Kościół jest Izraelem. Jak głosi antyfona:

O Clavis David, et sceptrum domu Israel

O Kluczu Dawida i berło Izraela

Takie ujęcie sprawy w oczach wielu równa się antysemityzmowi, bo stanowi zaprzeczenie postulatów wysuwanych przez zwolenników syjonizmu.

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @krzysztof-laskowski
18 maja 2019 16:37

Dziękuję. Patrząc na obrazy to jest zrozumiałe. 

 

http://www.madel.jezuici.pl/inigo/ignacy_cd.htm#_Toc11055037

Tutaj również rozwazałam to zagadnienie. I nie tylko w tym ćwiczeniu. Bo np przymioty potrzebne parom ludzi. Najdoskonalsze pragnienie u pary trzeciej, ktora chce posiadać lub nie posiadać dóbr, w tym jak myślę i władzy, stosownie do Woli Boga. 

 

Mam nadzieję że będą następne notki. 

.

 

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @Maryla-Sztajer 18 maja 2019 16:37
18 maja 2019 16:43

Proszę bardzo. Analizę treści tego obrazu warto pogłębiać.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @krzysztof-laskowski
18 maja 2019 17:05

Piękny obraz, jasny opis. Wielkie dzieki.

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @cbrengland 18 maja 2019 16:14
18 maja 2019 17:27

Na Paschę AD 2030 będzie dwutysiącletnia rocznica Golgoty i Anastasis.

Pozostało  już mniej niż 11 lat.

Ciekawe jak planują ją "uczcić"  słudzy Szatana?

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @pink-panther 18 maja 2019 17:05
18 maja 2019 17:31

Proszę bardzo, Pantero. Mam nadzieję, że wyświetlenie tej podstawowej kwestii pomoże czytelnikom orientować się w tym, co się dookoła dzieje. W ten sposób czytelnicy unikają zbędnych zmian nastroju, a koncentrują się na istocie rzeczy. Z drugiej strony kiedy przykładają ten obraz do współczesnych wydarzeń, to otrzymują bolesne wyniki. Nie należy bowiem patrzeć na osoby jako takie, ale na wykonywanie przez nie obowiązków stanu. Wierz mi, że mało kto w Polsce odważa się czynić coś podobnego.

Warto postawić na przykład takie pytanie: czy na tym obrazie ukazany jest dialog ekumeniczny? Nie.

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @krzysztof-laskowski 18 maja 2019 16:43
18 maja 2019 18:04

Konieczne. Widzi Pan jaki link do potrzebnego mi fragmentu gugiel mi podał pierwszy.

Więc potrzeba ludzi którzy mają i wiedzę i  źródła. A niestety papierowego tekstu z którego korzystam tutaj nie wkleję.

To też jest znak czasów naszych. 

Proszę pisać. 

.

 

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @krzysztof-laskowski 18 maja 2019 17:31
18 maja 2019 18:07

Obowiązki stanu też warto rozwinąć kiedyś szerzej. W głowach musi zapanować porządek bo inaczej mamy i na SN przekonywanie który kaznodzieja oratorsko lepszy bez głębszych analiz.

.

 

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @Maryla-Sztajer 18 maja 2019 18:04
18 maja 2019 18:17

Będę się starał w miarę możliwości.

zaloguj się by móc komentować

przemsa @stanislaw-orda 18 maja 2019 15:52
18 maja 2019 20:37

> I dlatego weszliśmy  w czas Apokalipsy.
> Za naście  lat będzie to  oczywiste.

A gdybym napisał, że od ponad dwóch tysięcy lat, w każdym pokoleniu znajdują się tacy, którzy wieszczą, że właśnie weszliśmy w czas Apokalipsy wskazując na to liczne dowody, byłoby to nieprawdą?
 

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @przemsa 18 maja 2019 20:37
18 maja 2019 20:54

Jako cywilizacja łacińska już dwno weszliśmy w Czasie Apokalipsy, ale w końcu kiedyś musi nastapić jej finał.

Chodzi mi  o to, co takiego będzie symbolizowało ten kres.

Czy np. będzie to  przerobienie bazyliki w Watykanie na j obiekt świeckiego kultu, czy też jej zniszczenie.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @stanislaw-orda 18 maja 2019 20:54
18 maja 2019 21:00

W proroctwach np. uznanej przez biskupa Nantes stygmatyczki Marii Julii Jahenny ma nastąpić najpierw to pierwsze, w wyniku czego ma nastąpić to drugie za sprawą trzesień ziemi.

zaloguj się by móc komentować

przemsa @stanislaw-orda 18 maja 2019 20:54
18 maja 2019 21:03

> Jako cywilizacja łacińska już dwno weszliśmy w Czasie Apokalipsy, ale w
> końcu kiedyś musi nastapić jej finał.

O tym piszę. O pojawiającym się od ponad dwóch tysięcy lat w każdym pokoleniu wieszczeniu, że właśnie zbliża się Jej finał.

 

zaloguj się by móc komentować

przemsa @krzysztof-laskowski 18 maja 2019 21:00
18 maja 2019 21:08

> W proroctwach np. uznanej przez biskupa Nantes stygmatyczki Marii Julii Jahenny

Trochę nieprecyzyjnie się wyrażasz. Jej objawienia nie zostały potwierdzone przez Kościół. Chyba, że się mylę i w sumie wystarczy, ze zrobił to biskup Nantes?

 

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @przemsa 18 maja 2019 21:03
18 maja 2019 21:09

nie, wcześniejsze wieszczenia nie odnosiły się do kresu cywilizacji łacińskiej.

I dflaczego  od dwóch tysięcy lat, skoro  jej rozwój można liczyć dopiero od czasów Karola Wielkiego (IX stulecie po Chr.)

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @krzysztof-laskowski 18 maja 2019 21:00
18 maja 2019 21:11

czyli Notre-Dame to było preludium.

zaloguj się by móc komentować


przemsa @stanislaw-orda 18 maja 2019 21:09
18 maja 2019 21:16

Wszystkie wcześniejsze wieszczenia odnosiły się do tego, że koniec świata jest już bliski. Tak po prostu. Bez wdawania się w szczegóły, jakiej cywilizacji będzie to kres.  I owszem, koniec świata jest bliski, tym niemniej twierdzenie, że za x lat (na przykład naście, czyli mniej niż dwadzieścia) będzie to oczywiste, jest właśnie tego rodzaju wieszczeniem. Wieszczeniem, którym różni wieszcze straszą od pokoleń. 

 

 

zaloguj się by móc komentować

przemsa @stanislaw-orda 18 maja 2019 21:12
18 maja 2019 21:18

A gdy na przykład biskup Pieronek uzna, że czemu by nie uznać jakichś objawień, to też wystarczy, czy tylko biskup Nantes ma ten przywiej?

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @przemsa 18 maja 2019 21:08
18 maja 2019 21:19

Precyzyjnie: Maria Julia Jahenny (1850-1941) została uznana za prawdomówną mistyczkę i stygmatyczkę przez biskupa Nantes. Do imprimatur wystarcza. Gdy następca przychylnego mistyczce biskupa zakazał księżom udzielać jej komunii świętej, sprawa dotarła do papieża Leona XIII, którego wysłannik ks. Vannutelli zbadał wszystkiego okoliczności. Dzięki interwencji Watykanu zakaz został cofnięty. Ale działo się to w dziewiętnastym wieku. Zbadanie całości dorobku Marii Julii Jahenny przed nami.

zaloguj się by móc komentować

przemsa @krzysztof-laskowski 18 maja 2019 21:19
18 maja 2019 21:21

Czyli tak jak napisałem: Jej objawienia nie zostały potwierdzone przez Kościół. Taki jest stan faktyczny na dzisiaj. A co będzie z jej objawieniami dalej, być może się przekonamy. 

 

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @przemsa 18 maja 2019 21:21
18 maja 2019 21:44

O Marii Julii Jahenny można napisać osobny tekst. Nikt nie jest obowiązany wierzyć w jej przepowiednie. Natomiast istotą notki jest to, czym jest państwo katolickie. Otóż obecnie na świecie nie ma żadnego państwa katolickiego. Wysłannicy papieża Pawła VI w latach sześćdziesiątych zadbali o to, by rządy Hiszpanii, Kolumbii i Filipin oraz jednego z kantonów szwajcarskich usunęły ze swoich ustaw przepisy o tym, że religia katolicka jest religią panującą. Hiszpanie, Kolumbijczycy, Filipińczycy ani Szwajcarzy wcale nie chcieli podporządkować się temu naciskowi, ale w końcu ulegli.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @stanislaw-orda 18 maja 2019 21:11
18 maja 2019 21:47

Jak to mówili starożytni Rosjanie, we ain't seen nothing yet.

zaloguj się by móc komentować

przemsa @krzysztof-laskowski 18 maja 2019 21:44
18 maja 2019 21:48

> O Marii Julii Jahenny można napisać osobny tekst. Nikt nie jest obowiązany
> wierzyć w jej przepowiednie. Natomiast istotą notki jest to, czym jest państwo
> katolickie.

Tak, to jest istotą tej notki. Ale ja akurat nie komentowałem samej notki, tylko komentarz w którym pojawiła się Maria Julia Jahenny. I doprecyzowałem, że jej objawienia NIE zostały uznane przez Kościół. Ot, taki detal, który pominąłeś.
 

 

zaloguj się by móc komentować

rotmeister @przemsa 18 maja 2019 21:48
18 maja 2019 21:58

Objawienia w np. Świętej Lipce też nie zostały uznane przez Kościół. W Medjugorie też nie. Ale Kościół nie zabrania tam jeździć.

zaloguj się by móc komentować

przemsa @rotmeister 18 maja 2019 21:58
18 maja 2019 22:04

Owszem, ale istnieje jednak nie bez powodu coś takiego, jak uznanie objawień przez Kościół i bynajmniej nie jest to detal bez znaczenia. 

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @przemsa 18 maja 2019 21:48
18 maja 2019 22:06

Podkreślam, że nikt nie ma obowiązku wierzyć w te przepowiednie. Nie wiemy, co się stanie z Watykanem. Wiemy natomiast, że w ostatnich kilkudziesięciu latach prawie nikt publicznie nie mówił o tym, że państwo katolickie urzeczywistnia ideę powszechnego panowania Chrystusa Króla. Co tragicznie wpływa na bieg wydarzeń na świecie.

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @krzysztof-laskowski 18 maja 2019 22:06
18 maja 2019 22:10

Stąd moja ponawiana prośba by pisać o konkretach porzadkujacych podstawy. 

Komentuje kilka osób.  Wejść na notki są setki. 

Szanujmy Czytelników pisząc, bo jesteśmy na scenie przed publicznością niewidoczną siedzącą w krzesłach przed komp.

.

 

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @rotmeister 18 maja 2019 21:58
18 maja 2019 22:12

Święty Jan od Krzyża, wielki mistyk, przestrzegał wiernych przed koncentrowaniem się na przepowiedniach i wizjach, nawet jeżeli są one prawdziwe, bo tego typu pasje odciągają wiernych od poznawiania i praktykowania wiary.

zaloguj się by móc komentować

przemsa @krzysztof-laskowski 18 maja 2019 22:06
18 maja 2019 22:13

> Podkreślam, że nikt nie ma obowiązku wierzyć w te przepowiednie. 

Podkreślam: przepowiednie nieuznane przez Kościół. Wnioski z tego faktu płynące wedle uznania, choć dla katolika dość oczywiste moim zdaniem.

 

 

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @Maryla-Sztajer 18 maja 2019 22:10
18 maja 2019 22:14

Oczywiście, że omawianie rzeczywistych wydarzeń lub punktów doktryny góruje nad omawianiem przepowiedni.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @przemsa 18 maja 2019 22:13
18 maja 2019 22:19

Nikt nie ma obowiązku interesować się nawet przepowiedniami, które zostały uznane przez Kościół. Pisana i niepisana Tradycja Kościoła jest tak bogata, że życia nie starczy na badanie jej elementów.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @przemsa 18 maja 2019 22:13
18 maja 2019 22:27

Pojawia się pytanie, czemu katolicy generalnie nie domagają się tego, by państwa, w których mieszkają, były katolickie w znaczeniu w notce przedstawionym. Najwyraźniej wielu z nich nie zaprząta sobie głowy ideą powszechnego panowania Chrystusa Króla, bo w ogóle o niej nie wie. Uważa, że ancien régime należy do przeszłości, która jest mniej więcej tak realna jak Wodnik Szuwarek.

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @przemsa 18 maja 2019 21:21
18 maja 2019 22:41

na temat rodzajów objawień i odniesienia się hierarchii KR-K do nich we wstępnej części tekstu:

http://stanislaw-orda.szkolanawigatorow.pl/matka-sowa-z-rwandyjskiego-kibeho

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @stanislaw-orda 18 maja 2019 22:41
18 maja 2019 22:46

zasadniczy fragment  j.w.:

"Kościół nie orzeka o ich prawdziwości, a tylko zezwala na kult, o ile nie stwierdzi błędów w stosunku do doktryny wiary w przekazie treści objawień pochodzącego od osób, które zostały wybrane na adresatów tego rodzaju przekazu. Natomiast w przeciwieństwie do Słowa Wcielonego, objawionego w wyniku Epifanii, nikt z wiernych Kościoła Powszechnego nie ma obowiązku wierzenia w prawdziwość objawień prywatnych. Uważam za konieczne wskazać na takie rozróżnienie, aby w możliwie dużym stopniu uniknąć ewentualnych nieporozumień."

zaloguj się by móc komentować

smieciu @krzysztof-laskowski
18 maja 2019 22:52

Ciekawe, bo właśnie dzisiaj tak mnie naszła myśl: co by się stało gdyby Kościół Katolicki przejął władzę... Wchodzę na szkołę i akurat tekst nawiązujący do tematu.

Oczywiście Kosciół Katolicki władzy nie przejmie, na szczęście. Bo raczej wiadomo co by się stało gdyby np. przejął ją dzisiaj. Ot znaleźlibyśmy się w czymś w stylu starożytnego Egiptu z rządzącą teokracją. Systemem feudalnym z władzą i wiedzą spływającą z samej góry. Kapłani zajęci byliby robieniem kariery i budowaniem swoich włości feudalnych, które pojawiłyby się nieuchronnie (znamy to z historii!). Już pominę aspekty takie jak ewentualne kochanki, czasem nieletnie. Zwłaszcza że władza, jak wiemy daje pokusy nie do odrzucenia. Najgorsze i najciekawsze jest być może to co byłoby nauczane w takim Kościele. Coś w stylu że najważniejsze jest posłuszeństwo wobec Jezusa/Boga czyli znaczy się Papieża/Kapłanów. Czyli... to co zawsze w historii :)

Szczęśliwie Jezus/Bóg ma na tyle rozumu :) że zawsze tego typu  instytucje są niszczone. Ale też wiara w nie jest niesamowicie uparta. No bo przecież wierzący chcą dobrze? Ale co to znaczy dobrze? Czy naprawdę ten wywodzący się w prostej linii ze starożytności styl działania Kościoła Katolickiego znaczy dobrze? Ok, bez dwóch zdań, Kościół uczynił wiele dobrego ale zwykle  na przestrzeni dziejów człowieka, religia stała na straży różnych cnót. Ludzie rzeczywiście wierzący prezentowali wyższy poziom moralny niezależnie od wyznawanej religii. Ta pozytywna bojaźń boża była bodźcem działań ludzi, którzy potem zyskiwali szacunek otoczenia.

Piszę to bo często można tu usłyszeć, choćby od coryllusa, że ratunek leży w Kościele (Katolickim). Co ciekawe prawdą jest że można, jeśli ktoś ma to szczęście, natknąć się na ciekawe parafie z ciekawymi księżmi, którzy mają tą przewagę nad innymi podobnie ciekawymi ludźmi, że stoi za nimi boska organizacja i idea. Ale gdy jednak człowiek pomyśli o tej organizacji to czy rzeczywiście tak jest w istocie? Czy jeśli przyszłoby co do czego, poważnego, to ta organizacja wesprze np. takiego bardziej zdecydowanego, ostrzej się wypowiadającego proboszcza? Co właściwie jest motorem napędowym dzisiejszego Kościoła Katolickiego? Tych, którzy robią w nim karierę starając się o biskupstwo czy więcej?

Czy taka właściwie wojskowa hierarchia Kościoła ma jakiekolwiek uzasadnienie? Kto niby ma przywoływać do porządku papieża? Czy to że trzeba go przywoływać nie oznacza że nie powinien być papierzem? Że są lepsi, mądrzejsi?  Co tak ludzi urzeka w takich przedstawieniach jak Ołtarz Gandawski? Skoro każdy otrzymał jedynie cząstkę władzy to dlaczego papież, kardynał ma jej mieć więcej?  Kto ma roztrzygać kto ma jej mieć więcej?

Autor pisze dalej że idea polega na powrocie do Rajskiego Ogrodu. Właściwie... Świetna Idea. Ale przecież konsekwencje są takie oczywiste... Adam i Ewa żyli w Raju, było fajnie, nawet na golasa chodzili i nie było problemu. Fascynujące jest to że z niczym nie było problemu. Nie było problemu gdyż... nie wiedzieli że jest coś takiego jak problem. Ale zapragnęli się dowiedzieć. No i się stało. Teraz chcą wrócić do Raju. Ok. Jest taka szansa. Ale przecież nie będzie polegać na tym że zawsze gdy zobaczą 2 ścieżki to Jezus im powie, którą mają iść. Że Jezus napisze PRAWO, którego przestrzegając znajdą się w Raju. NIE! Gdyż wtedy nie zrozumieją problemu. A o to chodzi.

Brak zrozumienia problemu nie uratuje ich gdyż problem przecież będzie istnieć. Ot choćby czy można chodzić na golasa czy nie. Nie da się cofnąć czasu. Po zeżarciu tego jabłka nabawili się tego przed czym byli ostrzegani. Ok. Może nie jest to przyjemne ale coś przecież da się zrobić. Czyli poznać boskie dylematy.  A to skazuje na jedno tylko rozwiązanie: zrozumienie problemu chodzenia na golasa. Nie załatwi tego żadne prawo. Żaden Król. I dlatego nie będzie nigdy nie ziemi żadnego królestwa. Ani Kościoła. Ani papieża. Ani Jezusa. A dodatkowo wszelkie marzenia o tym oddalają od istoty sprawy. Bo nikt ci nie powie że chodzenie na golasa jest dobre czy nie...

No chyba że tego właśnie chcecie. By ktoś o tym decydował. A wy się dostosujecie.

zaloguj się by móc komentować


krzysztof-laskowski @smieciu 18 maja 2019 22:52
18 maja 2019 23:06

Dajesz doskonały przykład tego, że filozofia fenomenologizmu, która stanowi tylko próbę odgrzania starożytnego pirronizmu, niszczy duszę.

zaloguj się by móc komentować

smieciu @krzysztof-laskowski
18 maja 2019 23:15

Tkwicie w zabobonie ale to nie mój problem. Dyskusja jest bezprzedmiotowa. Dodatam tylko że właśnie dlatego Kościół to domena starszych babć. Systemu formalności. Bo niby kto jak ma do czegoś przekonać?

Przyjdzie Jezus i zrobi porządek. Nic więcej wiedzieć nie trzeba.

zaloguj się by móc komentować

histeryk @stanislaw-orda 18 maja 2019 20:54
18 maja 2019 23:41

Czy diabeł może byc zbawiony?

zaloguj się by móc komentować

klon @smieciu 18 maja 2019 23:15
18 maja 2019 23:51

>>>Przyjdzie Jezus i zrobi porządek. Nic więcej wiedzieć nie trzeba.<<<

Jeśli tak to rozumiesz, to nic nie rozumiesz.

zaloguj się by móc komentować

klon @histeryk 18 maja 2019 23:41
18 maja 2019 23:52

Czy zawsze musi się znaleźć ktoś, kto robi bydło?

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @histeryk 18 maja 2019 23:41
18 maja 2019 23:56

A dlaczego to akurat cię obchodzi?

Powinno bardziej cię  interesować, czy ty sam możesz zostać zbawiony.

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @klon 18 maja 2019 23:51
18 maja 2019 23:57

Jeszcze gorzej, bo on nie rozumie, że nie rozumie.

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @smieciu 18 maja 2019 23:15
19 maja 2019 00:06

:)))

Starsza babcia pozdrawia  :)))

.

 

zaloguj się by móc komentować


KOSSOBOR @krzysztof-laskowski
19 maja 2019 00:30

Piękna notka, Krzysiu. Dzięki.

Nie mówiąc już o cudowności Ołtarza Gandawskiego van Eycków w sensie czysto malarskim.

/Piękna i ustawiająca miarę rzeczy również wobec brudnej wojny, którą wypowiedziano Kościołowi Katolickiemu./

zaloguj się by móc komentować

olo @histeryk 19 maja 2019 00:18
19 maja 2019 00:35

ja tego nie czuje,  ale licze na ciag dalszy

zaloguj się by móc komentowaćbolek @krzysztof-laskowski
19 maja 2019 01:08

Jeden + to za mało!

zaloguj się by móc komentować

bolek @smieciu 18 maja 2019 23:15
19 maja 2019 01:10

"Kościół to domena starszych babć"

Ty faktycznie bredzisz.

zaloguj się by móc komentować

SilentiumUniversi @krzysztof-laskowski
19 maja 2019 05:32

Ciekawe, że żeby zacząć walczyć z realnym Kościołem trzeba wierzyć w jakieś jego kuriozalne wyobrażenie

zaloguj się by móc komentować

przemsa @krzysztof-laskowski 18 maja 2019 22:19
19 maja 2019 08:35

> Nikt nie ma obowiązku interesować się nawet przepowiedniami

Każdy katolik ma za to obowiązek świadczenia prawdy. A ta w przypadku Marii Julii Jahenny jest taka, że jej objawienia nie zostały jak dotąd uznane przez Kościół. Katolicki.

 

zaloguj się by móc komentować

przemsa @krzysztof-laskowski 18 maja 2019 22:27
19 maja 2019 08:41

> Pojawia się pytanie, czemu katolicy generalnie nie domagają się tego, by państwa,
> w których mieszkają, były katolickie 

Wydaje mi się, że może wynikać to stąd, że skupiają się na tym, na co mają wpływ. Czyli na własnych poszukiwaniach tego, który jest drogą, prawdą, życiem. W końcu nikt nie przychodzi do Ojca inaczej niż przez Niego. Osobiście nie sądzę, że trzeba żyć w państwie katolickim, by poszukiwania te uwieńczyć  sukcesem. 

zaloguj się by móc komentować


przemsa @stanislaw-orda 18 maja 2019 22:46
19 maja 2019 08:46

> "Kościół nie orzeka o ich prawdziwości, a tylko zezwala na kult, o ile nie stwierdzi
> błędów w stosunku do doktryny wiary w przekazie treści objawień pochodzącego
> od osób, które zostały wybrane na adresatów tego rodzaju przekazu.

Myślę, że trochę niepotrzebnie dzielimy włos na czworo.  Objawienia Marii Julii Jahenny nie zostały uznane przez Kościół. Z jakiegoś powodu. Zgaduje, że musiał mieć wątpliwości. Tyle.

 

zaloguj się by móc komentować


qwerty @przemsa 19 maja 2019 08:41
19 maja 2019 08:52

społeczność [państwo, etc] jest katolicka/katolickie jak członkowie/obywatele są katolikami; dekretowanie katolicyzmu jest naśladowaniem systemów totaliarnych, z pisania na muurach lub w ustawach o katolckosci państwa jest nieporozumieniem, a już wywody o relacjach aparatu państwa wobec obywateli gdy ów katolicyzm będzie zadekretowany są rozbawiające; pointując: życie snem

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @smieciu 18 maja 2019 23:15
19 maja 2019 08:54

Modernistyczne podejście do potęgi n.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @KOSSOBOR 19 maja 2019 00:30
19 maja 2019 08:58

Dzięki za miłe słowo, Haniu. Godzi się eksponować rzeczy najważniejsze, zwłaszcza wtedy, gdy panuje w licznych miejscach panuje tak wielkie pomieszanie pojęć. Nasi przodkowie szli do kościoła i dostawali prawdę w pigułce. Nic dziwnego, że ikonoklaści tak bardzo nie cierpią obrazów, szczególnie tak pięknych.

zaloguj się by móc komentować


qwerty @smieciu 18 maja 2019 22:52
19 maja 2019 09:02

zacznij od pojęć podstawowych/definicyjnych: co to jest Kościół?;- a co to jest przejęcie władzy? jakiej władzy? nie wierzysz, że Kościół zwyciężał, zwycięża, i będzie zwyciężał? a Ty rozumiesz problemy o których prawisz? realnie mówiąc to nie masz pojęcia o czym piszesz, odnieś zagadnienie wydarzeń z raju do zagadnien mechaniki/fizyki: zjawiska w przyrodzie dzielą się na odwracalne i na nieodwracalne, i jak takiemu jak Ty to wytłumaczyć, że obszar tej prawidłowości jest wszędzie, w każdym obszarze istnienia materii; nie wierzysz, że Jezus i Święci wskazują drogi i każdy ma szanse na dostąpienie wielu dróg? 

wlasnym rozumem do tematów, ktore poruszasz raczej nie dochodź bo jest to śmieszne w swej dezynwoturze urojeń, 

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @przemsa 19 maja 2019 08:35
19 maja 2019 09:02

Nie musisz w nie wierzyć nawet w przypadku ich zaakceptowania przez uprawniony organ władzy kościelnej. Co innego katechizm, np. krótki i łatwy w lekturze katechizm świętego Piusa X.

zaloguj się by móc komentować

qwerty @smieciu 18 maja 2019 22:52
19 maja 2019 09:05

"Co właściwie jest motorem napędowym dzisiejszego Kościoła Katolickiego? " - to co zawsze, i tyle lub aż tyle

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @przemsa 19 maja 2019 08:41
19 maja 2019 09:06

Obowiązku nie ma. Niemniej Kościół katolicki naucza, że państwo jako instytucja prawna ma być katolickie, bo stanowi najlepszy z możliwych zbiór zabezpieczeń przeciwko słabościom pojedynczych ludzi.

zaloguj się by móc komentować

qwerty @krzysztof-laskowski 19 maja 2019 09:02
19 maja 2019 09:06

czy można żyć bez znajomości objawień każdego rodzaju?

zaloguj się by móc komentować

qwerty @krzysztof-laskowski 19 maja 2019 09:06
19 maja 2019 09:08

jak ma być artykułowana i egzekwowana owa katolickość państwa? jak wiara w inne systemy dotychczas rozpoznane, o ideach wiecznie żywych i jedynie prawdziwych już było

zaloguj się by móc komentować


qwerty @krzysztof-laskowski 19 maja 2019 09:06
19 maja 2019 09:10

mam propozycje, idź i przetestuj na sobie w realnym państwie o nazwie RP; stań przed komornikiem/komisarzem skarbowym/... i opowiedz im o katolickości państwa, 

zaloguj się by móc komentować

qwerty @SilentiumUniversi 19 maja 2019 05:32
19 maja 2019 09:16

wojna z Kościołem odbywa się każdego dnia, realnym Kościołem są ci obywatela co do Koscioła sie przyznają i świadectwo tego dają zyciem, i nie mozna Koscioła traktowac jako abstrakcyjnego bytu oderwanego od wiernych i ich roli w społeczeństwie, kapłani to też wierni,

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @qwerty 19 maja 2019 09:08
19 maja 2019 09:19

Np. poprzez stworzenie warunków, w których mogą funkcjonować wielkie gospodarstwa ziemskie i szkoły należące do panów i zakonów. Przywódca państwa formalnie poświęca państwo Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W sprawach obyczajowych władza kładzie nacisk na promowanie dużych rodzin nie poprzez pięćset plus, ale poprzez działania pośrednie. Filozofia dominująca w kraju to tomizm. 

zaloguj się by móc komentować

przemsa @krzysztof-laskowski 19 maja 2019 09:02
19 maja 2019 09:27

Po co mi wyjaśniasz takie oczywistości? Mam po raz chyba piąty napisać, iż objawienia te nie zostały dotąd uznane przez Kościół Katolicki i to jest fakt nie bez znaczenia dla katolika? Bo to, że uznaje je biskup Nantes niczego w tym względnie nie zmienia. 

 

zaloguj się by móc komentować

przemsa @krzysztof-laskowski 19 maja 2019 09:06
19 maja 2019 09:28

Właśnie. Bogu dzięki obowiązku nie ma.

 

zaloguj się by móc komentować


krzysztof-laskowski @qwerty 19 maja 2019 09:10
19 maja 2019 09:42

I na przykład dostanę mandat. Cierpienia z tego świata nie da się usunąć. Tymczasem instytucje istniejące na świecie jak ONZ teoretycznie zajmują usuwaniem cierpienia.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @przemsa 19 maja 2019 09:27
19 maja 2019 09:58

Biskup jako organ władzy kościelnej wydaje decyzję w imieniu Kościoła, a nie osoby prywatnej. Co oznacza, że biskupia akceptacja równa się uznaniu przez Kościół. Poza tym w dziewiętnastym wieku biskupi byli znacznie ostrożniejsi w podejmowaniu takich decyzji niż w ostatnich pięćdziesięciu latach.

zaloguj się by móc komentować

kskiba19 @krzysztof-laskowski 19 maja 2019 09:58
19 maja 2019 10:21

Wynikałoby z tego, że decyzja biskupa jest ostateczna? Więc dlaczego tak nie jest w przypadku Medjugorie, gdzie biskup miejsca już wiele lat emu wydał miażdżacą opinię o całej sprawie?

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @kskiba19 19 maja 2019 10:21
19 maja 2019 10:36

Decyzja biskupa jest ostateczna, ale w przypadku Medziugoria niektórzy hierarchowie widocznie uważają, że te tak zwane objawienia da się jakoś wykorzystać. Biskup miejsca w tym przypadku ma rację. Żeby zorientować się w sytuacji, wystarczy wziąć pod uwagę jedno: jeśli postać, która ma być Najświętszą Maryją Panną, wychwala religie inne niż katolicka, całość tych objawień nadaje się do kosza.

zaloguj się by móc komentować

qwerty @krzysztof-laskowski 19 maja 2019 09:19
19 maja 2019 10:56

sen i iluzje, bez związku z realnym światem, a kto będzie tym 'panem' co mieć będzie gospodarstwo [kamienice to już nie?], co z normą konstytucyjną o ochronie własności? - będzie wywłaszczanie? czy wywózka? mówiąc inaczej, nie masz pojęcia ani o państwie a ani o stanowieniu prawa i jego egzekwowaniu, ot, marzysz bez cienia szans na jakąkolwiek skutecznośc, ale uważaj marzenia bywają rozbrajające

zaloguj się by móc komentować

qwerty @krzysztof-laskowski 19 maja 2019 09:42
19 maja 2019 11:00

świetnie wiesz,  że nie o mandaty chodzi, idzie o wypychanie KK [wierni, mienie, więzi, ...] z przestrzeni publicznej i wyzuwanie [prawne i bezprawne ale skuteczne] krok za krokiem z wszelkich praw, jak już to swoje katolickkie państwo wdroższysz to o cierpieniach zapomnimy, jasne jak słońce;- to w tym państwie o jakim prawisz cierpienie/krzywda/bezprawie/... też będą? to po co tym się zajmować? proponujesz modlitwy do ONZtu? czy innych bytów typu 'przywódca państwa'?

zaloguj się by móc komentować

qwerty @krzysztof-laskowski 19 maja 2019 09:19
19 maja 2019 11:05

500+ vs 'działania pośrednie' - wskaż jak, daj receptę; premier przyniesie mi mleko dla wnuka co drugi czy co trzeci dzień? Ty też z wołaniem 'precz z 500+'? daj coś w zamian, tylko nie wizje, że formalne powierzenie przez świeckiego palanta cokolwiek zmienia w świecie; a jak tego 'przywódcę' wybrać/dostać? przywiozą w teczce; a może to Ty powinieneś zostać tym 'przywódcą' - powodzenia w tej ambitnej misji

zaloguj się by móc komentować

smieciu @qwerty 19 maja 2019 09:02
19 maja 2019 12:05

Odniosę się do jednego konkretu:

nie wierzysz, że Jezus i Święci wskazują drogi i każdy ma szanse na dostąpienie wielu dróg? 

Dobre zdanie w sumie. Jezus i Święci wskazują drogi. Dokładnie o tym piszę. Wskazują a nie dekretują, narzucają, tworzą prawo czy królestwo.

Do reszty wpisu ciężko mi się odnieść. Wydaje mi się że wystarczająco jasno opisałem o co chodzi. Jeśli ktoś się z czymś nie zgadza niech wyjaśni dlaczego.

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @krzysztof-laskowski 19 maja 2019 09:02
19 maja 2019 12:09

Ten katechizm to podstawa. Na nim wyrosłam. Nikomu w domu nie przyszło do głowy na szczęście jakoś mnie specjalnie jeszcze wychowywać. Katechizm ten był i jest wystarczający i w każdym trudnym momencie ...gdy mi wylatuje z głowy cała wiedza teologiczna...jakąś tam mam przecież...to jeszcze tkwi w tyłu głowy ten prosty katechizm. 

 

Proszę pisać następne notki by był porządek w podstawowych pojeciach. 

Właśnie teraz gdy mamy poczucie nadchodzącej Apokalipsy wielu zdąży skorzystać

.

  

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @smieciu 19 maja 2019 12:05
19 maja 2019 12:12

Wolna Wola podarowana nam przez Stwórcę.  Z miłości do nas i byśmy mogli Jego kochać jako wolni...lub odrzucić

I przez Miłość do Boga umiemy kochać ten stworzony świat mimo wszystko co złe. 

.

 

 

zaloguj się by móc komentować

histeryk @olo 19 maja 2019 00:35
19 maja 2019 13:15

co do czucia, trzeba czytać np. G. Maciejewskiego i qwertego o prawie i sprawiedliwosci i prawdzie 

lektura poniżej dla 60+, na własą odpowiedzialność;

IESIECZNI

 

mbc.malopolska.pl/Content/62840/327.pdf

   

 

"Isfniejq powody, dla kf6rych pofrzebujemy chrzescijansfwa, ale nic jakiegokolwiek chrzescijanstwa. Nie potrzeba nam chrzescijanstwa dokonujqcego polifycznych rewolucji, ch~fnego do walki 0 lak zwane wyzwolenie seksualne, potakujqcego naszej poiqdliwosci, przystajqcego na gwatt. I bez pomocy ze strony chrzescijanstwa, w naszym swiecie az nadfo jesf sit, kf6re tym si~ zajmujq. Ludziom potrzebne jest chrzescijanstwo, kt6re pozwala wyjse poza nacisk bezposredniej codziennosci, chrzescijanstwo, kf6re ukazuje zar6wno ograniczenie ludzkiej kondycji, jak i 10, co pozwala si~ z nim pogodzie, chrzescijanstwo, kf6re naucza lej prosfej prawdy, ze isfnieje nie Iylko dzien jufrzejszy, lecz i dni nast~pne, i- ze roznica mi~dzy sukcesem a poraikq jest rzadko kiedy uchwytna. Potrzebujemy chrzescijanstwa, kf6re nie jesf ani zlote, ani purpurowe, ani czerwone, lecz szare."

 Leszek Kolakowski: "Czy diabel moze bye zbawiony?" 

 

"Odkryc' na nowo prawd~ 0 upadku czfowieka, odnaleze zawartq w niej wielkq nadziej~ i wezwanie ku lepszemu - 10, w moim mniemaniu, nie cierpiqcy zwfoki warunek odzyskania naszej europejskiej tozsamosci. Jesli raz - dzi~ki chrzescijanstwu - dowiedzielismy si~ 0 naszym grzechu, to juz nie mozemy 0 nim nie wiedziee, mozemy co najwyzej niewiedz~ udawac." 

 

Jacek Salij OP: "Prawda 0 upadku czfowieka."

 

http://www.miesiecznik.wdrodze.pl/?mod=archiwumtekst&id=14464#.XOE2WlIzbIU

   

 

zaloguj się by móc komentować

olo @histeryk 19 maja 2019 13:15
19 maja 2019 14:04

rozumiem(?), ze sobie zartujesz

zaloguj się by móc komentować

przemsa @krzysztof-laskowski 19 maja 2019 09:58
19 maja 2019 14:18

O, to oznacza, że np Medjugorie zostanie oficjalnie uznane przez Kościół w momencie gdy tak uzna jakiś biskup?

zaloguj się by móc komentować

przemsa @kskiba19 19 maja 2019 10:21
19 maja 2019 14:18

Ubiegłeś mnie :)

 

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @krzysztof-laskowski 19 maja 2019 10:36
19 maja 2019 14:22

Tam jest ogromny przemysł turystyczno pielgrzymkowy. Sporo moich znajomych tam było. Myślę że chodzi o pieniądze. 

.

 

zaloguj się by móc komentować

OdysSynLaertesa @qwerty 19 maja 2019 09:05
19 maja 2019 14:31

"...10 jak jest napisane3
Nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego, 
11 nie ma rozumnego, nie ma, kto by szukał Boga. 
12 Wszyscy zboczyli z drogi, zarazem się zepsuli, 
nie ma takiego, co dobrze czyni, zgoła ani jednego. 
13 Grobem otwartym jest ich gardło, 
językiem swoim knują zdradę, 
jad żmijowy pod ich wargami, 
14 ich usta pełne są przekleństwa i goryczy; 
15 ich nogi szybkie do rozlewu krwi, 
16 zagłada i nędza są na ich drogach, 
17 droga pokoju jest im nie znana, 
18 bojaźni Bożej nie ma przed ich oczami. 
19 A wiemy, że wszystko, co mówi Prawo, mówi do tych, którzy podlegają Prawu. I stąd każde usta muszą zamilknąć i cały świat musi się uznać winnym wobec Boga, 20 jako że z uczynków Prawa żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia w Jego oczach4. Przez Prawo bowiem jest tylko większa znajomość grzechu4
 

WIARA JEST ŹRÓDŁEM USPRAWIEDLIWIENIA

Usprawiedliwienie dla każdego dzięki Chrystusowi

21 Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczona przez Prawo i Proroków. 22 Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy: 23 wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, 24 a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie. 25 Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. Chciał przez to okazać, że sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej - za dni cierpliwości Bożej - wyrażała się 26 w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość, i [aby pokazać], że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który wierzy w Jezusa. 
27 Gdzież więc podstawa do chlubienia się? Została uchylona! Przez jakie prawo? Czy przez prawo uczynków? Nie, przez prawo wiary. 28 Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę, niezależnie od pełnienia nakazów Prawa. 29 Bo czyż Bóg jest Bogiem jedynie Żydów? Czy nie również i pogan? Zapewne również i pogan. 30 Przecież jeden jest tylko Bóg, który usprawiedliwia obrzezanego dzięki wierze, a nieobrzezanego - przez wiarę5. 31 Czy więc przez wiarę obalamy Prawo? Żadną miarą! Tylko Prawo właściwie ustawiamy..." (Z listu św Pawła do Rzymian)

Państwo katolickie? Kto z obecnych ma taką wiedzę i władzę ustawić wszystkich ludzi, i prawa światem rządzące. Pod to pojęcie?... Wierząc jednocześnie (i wieszcząc) że ten świat i czas się skończy... Serio

zaloguj się by móc komentować

DrzewoPitagorasa @smieciu 18 maja 2019 22:52
19 maja 2019 14:42

 "Ludzie rzeczywiście wierzący prezentowali wyższy poziom moralny niezależnie od wyznawanej religii."

To zdanie jest fałszywe.  

Bardzo ciekawie i z przykładami opowiada o tym siostra Michaela Pawlik w drugiej części spotkania ( link poniżej).

 

 

https://youtu.be/5BgzAlvlwDM

 

zaloguj się by móc komentować

OdysSynLaertesa @OdysSynLaertesa 19 maja 2019 14:31
19 maja 2019 14:53

Żeby nie było tak do końca enigmatycznie... Co byś człowieku mądrego nie wymyślił i nie zalegalizował, uważaj z nazywaniem tego katolickim... Poza Kościołem, który nie na darmo do organizacji państwa nie aspiruje 

zaloguj się by móc komentować

darkforce @krzysztof-laskowski 19 maja 2019 09:42
19 maja 2019 14:59

>>I na przykład dostanę mandat. Cierpienia z tego świata nie da się usunąć. Tymczasem instytucje istniejące na świecie jak ONZ teoretycznie zajmują usuwaniem cierpienia.<< 

ok, nie da. Prędzej czy później ludzie o przyczynę cierpień będą oskarżać władzę. Załóżmy że wszystko poszło po myśli katolików i władzę trzymają ludzie z namaszczenia KK. Będzie bunt. Oskarżymy buntowników o diabelskie inspiracje?  Widzimy więc że lepiej Kościołowi trzymać się na uboczu władzy. Nigdy nie było idealnie. Pierwsze gminy chrześciańskie w Jerozolimie zastosowały się do zalecenia: rozdajcie wszystko i módlcie się. Efekt był taki że Paweł  jeździł do kościołów greckich zbierać jałmużnę dla Jerozolimy. I jeszcze jedno. Ludzie oczekują że Pan Bóg rozwąże za nich wszystkie problemy. Zastanówcie się: macie swoje ukochane dziecko. na kogo wyrośnie jeśli będziecie za nie rozwiązywać wszyskie sprawy? Ja uważam że będzie to płaczliwy nieudacznik z wiecznymi pretensjami. Trzeba wziąć się w garść i pomagać Panu Bogu, jeśli prosić, to o inspiracje, nie wiecznie zanudzać Go głupstwami. I uważam że Smieciu więcej rozumie niż niektórzy sądzą a jego oceny w wielu przypadkach są bardzo celne. Na koniec popatrzcie co robi Gospodarz: ciężko haruje, nie skarży się, na nikogo nie liczy i walczy! Gdyby wielu brało z Niego przykład nie byłoby powodów do utyskiwań,

zaloguj się by móc komentować

MalyMis @krzysztof-laskowski
19 maja 2019 15:07

Taka refleksja, pytanie. Bo czytamy o zwijaniu się czy też demontażu państw katolickich i ogólnym rugowaniu kościoła katolickiego.

I zastanawiam się, czy możliwy jest jakikolwiek inny scenariusz w ramach ziemskiej polityki, skoro katolicy, aby pozostać katolikami muszą przestrzegać zasad moralnych, a wrogowie katolicyzmu nie muszą. W tej sytuacji, owi wrogowie zawsze będą posiadać przewagę ekonomiczną, propagandową etc, ponieważ środków na działalność dostarczy im np lichwa, kradzież, a kiedy jakiś katolik osiągnie sukces, zostanie po prostu zlikwidowany przez te organizacje, jakie opisuje Coryllus.

W takim razie, biorąc pod uwagę powyższe, może to co się dzieje i 'ziemska' klęska katolicyzmu jest nieuniknione? Jak temu przeciwdziałać, skoro Tamci swymi mackami obejmują coraz to więcej kanałów dystrybucji, a my nie możemy przeciwstawić się skutecznie, bo obowiązuje nas Dekalog?

Czy ktoś wyjaśni mi te wątpliwości? Wszak przepowiedziana jest Apokalipsa, czyli demontaż Kościoła wydaje się nieuchronny. Jak w takim razie żyć, poświęcając życie przegranej sprawie, rozumiem - zbawienie. Ale w takim razie czy jest sens irytować się na hierarchów itp skoro w pewnym sensie wiadomo, że 'Sekielscy' czy inni będą wciąż odnosić nowe zwycięstwa, a nas spotka albo nędza albo los ks. Popiełuszki?

Jakoś nie mogę złożyć tego do kupy... czy katolicyzm nie jest czasem 'ziemską porażką', a my, jak ci walczący z wiatrakami?

zaloguj się by móc komentować

Brzoza @darkforce 19 maja 2019 14:59
19 maja 2019 15:24

Mój głos w tej notce nie jest potwierdzeniem słuszności drogi Autora notki, który ma problemy z przyznaniem się do błędu, bo wtedy musiałby poddać krytycznej analizie swoje częste nie na temat wtręty z oskarżeniami Kościoła.

> władzę trzymają ludzie z namaszczenia KK

Nie zrozumiał Pan co to jest "państwo katolickie". Ostatnio wspaniale o nim napisał Pan Wolfram w notce Pana Magazyniera o konstytucji:

http://magazynier.szkolanawigatorow.pl/jak-hartowao-sie-imperium-czyli-pierieswietow-zwany-iwanem-i-konstytucja-3-maja#114874

"Państwo katolickie" nie jest państwem bezpośrednio zarządzanym przez Kościół, ale jest państwem, które ostatecznie odniesienie ma do Pana Boga i na nim się konstytuuje.

zaloguj się by móc komentować


Brzoza @MalyMis 19 maja 2019 15:07
19 maja 2019 15:28

> skoro katolicy, aby pozostać katolikami muszą przestrzegać zasad moralnych, a wrogowie katolicyzmu nie muszą. W tej sytuacji, owi wrogowie zawsze będą posiadać przewagę

Mało Pan wie. Zasady moralne nie są dla siebie samych czy dla jakiegoś dziwactwa, tylko wynikają z przestrzegania ostrzeżeń Pana Boga. Z przestrzegania ich wynika mnóstwo rzeczy, które siłą przewyższa nieprzestrzeganie ich.

zaloguj się by móc komentować


krzysztof-laskowski @qwerty 19 maja 2019 10:56
19 maja 2019 15:38

Notka dotyczy skondensowanego nauczania Kościoła, a nie konkretnych przepisów aktów rangi ustawowej lub podustawowej.

zaloguj się by móc komentować


krzysztof-laskowski @przemsa 19 maja 2019 14:18
19 maja 2019 15:44

Objawienia w Medziugoriu są fałszywe tylko z powodu wyżej wskazanego. Najświętsza Maryja Panna nie może wychwalać religii innych niż katolicka. Od tego istnieje w religii katolickiej jak sensu catholicus, zmysł katolicki, który pomaga wiernemu zorientować się w sprawie, gdy nie ma orzeczenia uprawnionego organu władzy kościelnej. Dajmy więc spokój Medziugoriu.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @darkforce 19 maja 2019 14:59
19 maja 2019 15:47

Pan Bóg po to ma nas jako sługi na ziemi, żebyśmy działali jako Kościół walczący, i to nawet wtedy, gdy według miary ludzkiej nie mamy szans. 

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @MalyMis 19 maja 2019 15:07
19 maja 2019 15:49

W świecie działają złe duchy. Skutki ich czynów da się dostrzec gołym okiem.

zaloguj się by móc komentować

przemsa @krzysztof-laskowski 19 maja 2019 15:44
19 maja 2019 15:50

Medjugorie to tylko dywagacja w temacie uznania bądź nieuznania czegoś przez Kościół Katolicki. 

 

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @Brzoza 19 maja 2019 15:24
19 maja 2019 15:58

To Pan nie potrafi przyjąć do wiadomości, że nauczanie Kościoła nie może się zmienić, a hierarchowie i tak je zmienili, czego kulminacja nastąpiła w latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku. Przykład: ojciec Pierre Teilhard de Chardin SJ (1881-1955) przez lata nie dostawał od uprawnionego organu władzy kościelnej pozwolenia na drukowanie książek, bo pisał rzeczy stojące w sprzeczności z doktryną Kościoła, np. wychwalał teorię ewolucji gatunków i popierał teorię istnienia istot pozaziemskich. Ale sytuacja się zmieniła, a jego pseudonauczanie legło u podstaw dokumentów pseudosoboru watykańskiego drugiego, np. dokumentu Gaudium et spes. Skutki tej tragedii odczuwamy codziennie.

Jeśli chodzi o pojęcie państwa katolickiego, to właśnie tak rzecz wygląda. Papież nie jest królem Polski, ale daje władcom Polski podstawy systemu prawnego w zakresie wiary i moralności.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @przemsa 19 maja 2019 15:50
19 maja 2019 16:00

Może być osobna dyskusja na temat zasad uznawania czegoś przez Kościół z powołaniem odnośnych przepisów prawa kanonicznego, tekstów teologów. 

zaloguj się by móc komentować


Brzoza @krzysztof-laskowski 19 maja 2019 15:58
19 maja 2019 16:16

Jak może Pan oskarżać Kościół jednocześnie mając problem z logiką. Przykład Pana wzajemnie sprzecznych opini: "1.USA jest hegemonem 2.najważniejszy cel USA to wybudowanie świątyni 3.USA ma tak silnych wrogów, że nie może zrealizować swojego głównego celu.


Nie ma Pan minimalnej ilości pokory, która jest wymagana, aby zastanawiać się nad problemami, jakie stoją przed Kościołem. Wcześniej ten brak wymaganego minimalnego poziomu pokory był bardziej dostrzegalny przy sposobie, w jakim odnosił się Pan do Osób Duchownych w swoich tyradach.

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @Maryla-Sztajer 19 maja 2019 14:22
19 maja 2019 16:17

Uczyniono z Medjugorje przedsięwzięcie natury  komercyjnej.

No, ale to ludzie tak uczynili.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @Brzoza 19 maja 2019 16:16
19 maja 2019 16:34

Nie będę z Panem dyskutował na temat wymieniony w pierwszym akapicie ze względów, które przedstawiłem wcześniej. Pan w ogóle nie interesuje się tym tematem, tylko chce mi nie wiadomo co wykazać.

A w drugim akapicie zajmuje się Pan moimi cechami osobistymi, nie faktami. Kto ma się wypowiadać, kiedy prawie całe duchowieństwo albo kłamie, albo nieświadomie błądzi? Polscy biskupi świętują od przeszło dwudziestu lat świętują Dzień Judaizmu, co oznacza, że zwodzą wiernych. I jest to fakt powszechnie znany, który nie wymaga przeprowadzania śledztwa w stylu policyjnym.

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @Brzoza 19 maja 2019 16:16
19 maja 2019 16:34

Nikt z nas tu obecnych nie ma wystarczającej pokory. W takim znaczeniu zgadzam się że i Pan Krzysztof nie ma ...jak to określić...tyle ile by Pan oczekiwał?  Jakoś tak.. 

Nawet i Piotr usłyszał w konkretnej sytuacji od samego Nauczyciela i Mistrza : idź precz szatnie. A to jakby nie było...pierwszy papież później..

Wiem że upraszczam wpisy ale kto chce,  zrozumie. 

 

Są okresy gdy łatwiej mi patrzeć w ekran czy pisać niż ostatnio. To proszę wybaczyć 

.

 

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @krzysztof-laskowski 19 maja 2019 15:40
19 maja 2019 16:36

Nawet jeśli te wpisy nie będą doskonałe.. 

Święty Kościół grzesznych i omylnych ludzi...W drodze. Zawsze w drodze. 

.

 

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @Maryla-Sztajer 19 maja 2019 16:36
19 maja 2019 16:37

Na pewno nie będą doskonałe.

Ludzie są bez wątpienia w drodze, ale Kościół znajduje się zawsze w tym samym miejscu.

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @stanislaw-orda 19 maja 2019 16:17
19 maja 2019 16:38

Katechizmu nie wymaga ode mnie wiary w żadne objawienie prywatne. 

Podaje do wierzenia obowiązujące jedno Objawienie. 

.

 

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @krzysztof-laskowski 19 maja 2019 16:37
19 maja 2019 16:40

Po prostu nie chcę żeby Pan zrezygnował. 

Sama się z jednej strony coraz bardziej wkurzam....Ale też już nie wiedząc jak się modlić,  patrzę na krzyż na ścianie  i mówię  Jezu Jezu Jezu...

.

 

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @Maryla-Sztajer 19 maja 2019 16:40
19 maja 2019 16:48

To zrozumiałe. Poza tym któż inny wysłucha próśb człowieka, jeśli nie Zbawiciel?

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @Maryla-Sztajer 19 maja 2019 16:38
19 maja 2019 16:57

odsyłam do linkowanej wczesniej notki o objawieniach w Kibeho.

zaloguj się by móc komentować

Brzoza @krzysztof-laskowski 19 maja 2019 16:34
19 maja 2019 17:16

> chce mi nie wiadomo co wykazać.

Wypraszam sobie. Napisałem: ma Pan problem z wykryciem błędu w prostym zagadnieniu logicznym, a jednocześnie jest Pan pewny swojej wiedzy i wnioskowania, że Kościół Katolicki jest oszukany, Ojcowie Święci łamią Kościół, mądry katolik wie że hierarchia prowadzi go na zatracenie, a prawdziwy Kościół był kiedyś.

Podobno literatura, z jakiej oświeca się tą ciemnością jest skromna i nie są to dokumenty Ojców Świętych. Ci którzy znają temat z łatoscią podają tytuły z których czerpie się takie utwierdzanie.

Mnie to nie interesuje, bo znam Cytat Pana Jezusa: "Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą.". Wiec jest nieprawdą, że Kościół Katolicki jest już oszukańczym kościołem, a prawdziwy to już był, bo oznaczałoby, iż Najsilniejszy, Niezmienny, Najmądrzejszy, Ten, z Którego wypływa Spójność  myli się, został pokonany albo zmienił zdanie.

zaloguj się by móc komentować

Brzoza @Maryla-Sztajer 19 maja 2019 16:34
19 maja 2019 17:17

> Nikt z nas tu obecnych nie ma wystarczającej pokory.

Skąd Pani bierze taką błędną pewność?

zaloguj się by móc komentować

qwerty @Brzoza 19 maja 2019 15:32
19 maja 2019 17:34

Jest to podstawowe rozwaźanie o istocie krrowania prawnych bytów podstawowych i układach odniesienia głoszonych prawd

zaloguj się by móc komentować

klon @Brzoza 19 maja 2019 17:17
19 maja 2019 17:39

>>>Skąd Pani bierze taką błędną pewność?<<<

właśnie stąd?  :-)))

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @Brzoza 19 maja 2019 17:16
19 maja 2019 17:44

Nie. Po pierwsze Pan w sprawie USA szuka sprzeczności tam, gdzie jej nie ma. Po drugie odróżniam Kościół katolicki od tego, co powstało w ostatnich kilkudziesięciu latach. Nie zamierzam więc respektować heretyckich żądań, bym uczestniczył w modlitwach z formalnymi niekatolikami w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Papież Pius XI w encyklice Mortalium animos zakazał katolikom uczestniczyć w takich wydarzeniach i żaden z jego następców nie ma prawa nakazać, by w takich uroczystościach jak wspomniany Tydzień uczestniczył. To biskupi Kościoła katolickiego jako pełni kapłani, którzy kapłaństwo wzięli od Zbawiciela, mają obowiązek mówić niekatolikom: Macie nawrócić się na religię katolicką i żadnych dialogów ekumenicznych nie będzie. Jeśli tak nie mówią, nie wypełniają swoich obowiązków.

Wie Pan, że w heretyckim dokumencie Unitatis redintegratio pomieszczono zachętę do tego, by księża katoliccy koncelebrowali msze święte z niekatolikami? Przed pseudosoborem ksiądz, który koncelebrowałby mszę świętą z niekatolikiem, zostałby natychmiast ekskomunikowany. A to tylko jeden z setek przykładów błędów i herezji, które Kościołowi narzucili modernistyczni duchowni. Kościół się nie zmienił, ale moderniści stwarzają wrażenie, że mógł się zmienić. Trzeba jednak pamiętać, że rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki grozi zerwaniem stosunków dyplomatycznych z Watykanem, w przypadku gdy papież powie, że potępia pseudosobór watykański drugi i nowy porządek mszy oraz że nakazuje wszystkim podwładnym nauczać zgodnie z katechizmem św. Piusa X i księżom Kościoła rzymskiego łacińskiego odprawiać msze święte według mszału sprzed reformy liturgii Wielkiego Tygodnia dokonanej przez Piusa XII w latach pięćdziesiątych. Ponadto skoro Kościół katolicki mówi, że jest Izraelem, to państwo leżące w Palestynie bezpośrednio konkuruje z Kościołem katolickim. Na tym polega sens teologii zastępstwa, na której Kościół katolicki opiera swoje istnienie.

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @Brzoza 19 maja 2019 17:17
19 maja 2019 17:58

A ile jest ,,wystarczająco,, i do czego  ?  I kto to orzeka poza Bogiem samym? 

 

.

 

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @klon 19 maja 2019 17:39
19 maja 2019 17:58

A! Właśnie  ...:))

.

 

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @krzysztof-laskowski 19 maja 2019 17:44
19 maja 2019 18:00

Ostatnie zdanie wytłuścić. 

.

 

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @Maryla-Sztajer 19 maja 2019 18:00
19 maja 2019 18:04

Nie tylko, chyba trzeba je powtarzać w każdym wpisie.

zaloguj się by móc komentować

K-Bedryczko @smieciu 19 maja 2019 12:05
19 maja 2019 18:16

A przyjmuje Pan sakramenty? Do spowiedzi Pan chodzi?

zaloguj się by móc komentować

Brzoza @krzysztof-laskowski 19 maja 2019 17:44
19 maja 2019 18:17

> Po pierwsze Pan w sprawie USA szuka sprzeczności tam, gdzie jej nie ma.

Pan nie rozumie - nie w USA :) Sprzeczność jest w Pana nazywaniem USA - hegemonem, po czym stwierdza Pan, że hegemon ma tak silnych wrogów, iż nie może zrealizować swojego głównego celu. Albo -albo. Albo USA jest hegemonem (czyli ma władzę i przewagę na innymi, aby co najmniej realizować swój główny cel), albo nie jest hegemonem.

 

> Ponadto skoro Kościół katolicki mówi, że jest Izraelem, to państwo leżące w Palestynie

Pan nie zna elementarza katolickiego, a szafuje wyrokami globalnymi.

Elementarz - co ma wspólnego Kościół Katolicki i "nowy Izrael":

Przez wiarę w Niego poganie mogą stać się potomstwem Abrahama: „Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim". A Święty Paweł: " Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama i zgodnie z obietnicą - dziedzicami".

zaloguj się by móc komentować

Brzoza @Maryla-Sztajer 19 maja 2019 17:58
19 maja 2019 18:26

Pisze Pani o wystarczającej pokorze i pyta się mnie co miała na myśli?

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @Brzoza 19 maja 2019 18:17
19 maja 2019 18:37

Dyskusja z Panem nie ma sensu, bo Pan posługuje się narzędziami filozofii fenomenologizmu. Można podawać argumenty, a Pan nie tylko potrafi pojąć, że wielcy gracze światowi przygotowują swoje działania z dużym wyprzedzeniem, ale i powtarza niedorzeczności o Kościele posoborowym, który akceptuje państwo syjonistyczne. Zna Pan Pascendi lub katechizm św. Piusa X, Syllabus błędów bł. Piusa IX? Nie. No to dajmy temu spokój.

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @Brzoza 19 maja 2019 18:26
19 maja 2019 18:41

Nie. Pytam czym Pan mierzy pokorę Pana Krzysztofa. 

 

Pisałam wyżej że z uwagi na chore oczy bardzo skracam wpisy. Zresztą wszyscy tutaj wiedzą o mojej dysfunkcji wzroku. 

Pan nie ma nawet tyle pokory by się pochylić nad kimś z ulomnoscią z odrobiną dobrej woli do zrozumienia treści ...

 

Dajmy spokój...

Pozdrawiam 

.

 

zaloguj się by móc komentować

klon @Brzoza 19 maja 2019 18:26
19 maja 2019 18:42

Niech Pan nie udaje że nie wie o co chodzi.  :-)))))
Pani Maryla zdaniem "o pokorze" daje wszystkim uczestnikom dyskusji czas na ....10 pompek [wg. Valsera :-)]
Czy na prawdę Pan ZAWSZE musi mieć rację ?

zaloguj się by móc komentować


klon @stanislaw-orda 19 maja 2019 22:54
19 maja 2019 22:59

jaki zbieg okoliczności - właśnie słuchałem że podobnie mówi rabbi Dovid Weiss.
Nie identycznie a "podobnie"  :-)
 

 

zaloguj się by móc komentować

MarekBielany @krzysztof-laskowski
19 maja 2019 23:27

W tym ołtarzu dominiuje zieleń.

Taka jak ta za oknem.

jest duszno ?

.

zaloguj się by móc komentować

darkside @krzysztof-laskowski
20 maja 2019 05:28

W jednym akapicie pisze Pan:

"Tak wygląda główny cel państwa katolickiego - przywrócenie na tyle, na ile się da, porządku sprawiedliwości panującego w ogrodzie rajskim, [...] Nie ma tu mowy o budowaniu raju na ziemi, bo nie da się całkowicie przywrócić doskonałości ogrodu rajskiego." 

Czyli: budowa państwa katolickiego, to z góry są "syzyfowe prace"? 

Czy, do próby stworzenia "rajskiego porządku", potrzebne jest państwo? Jeżeli tak, to dlaczego, gdy z góry zakładamy nieskuteczność wysiłków? Owszem, będzie lepiej, ale zawsze jakaś niedoróbka, o którą szatan może wywrócić i ośmieszyć próby stworzenia już od początku... 

Jeżeli jest Pan zdolny, czy mógłby swoje wyobrażenia o "głównym celu państwa katolickiego" zakotwiczyć w cytacie z Pisma Świętego - bo przez nie Bóg przekazał nam WSZYSTKO o naszym życiu od stworzenia do Sądu Ostatecznego. Syllabus itp., to jednak chyba nie jest słowo Boga. 

 

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @darkside 20 maja 2019 05:28
20 maja 2019 08:28

Sobór watykański pierwszy naucza, że Tradycja Kościoła obejmuje część pisaną, w której znajdują się Pismo Święte, dokumenty Ojców Kościoła, dokumenty papieży i soborów ekumenicznych, i część niepisaną, w której znajdują rozmaite zwyczaje, między innymi te przekazane apostołom przez Zbawiciela jak przekazywanie święceń kapłańskich i sukcesji apostolskiej przez nałożenie rąk na głowę. W Piśmie Świętym nie ma wszystkiego. Zasada sola Scriptura i Odłączanie Kościoła katolickiego i jego dokumentów od Pana Boga to herezje.

Budowanie państwa katolickiego na ziemi nie stanowi syzyfowych prac, ale urzeczywistnianie doktryny Kościoła katolickiego. Istnieją ku temu podstawy biblijne. Jak pisze papież Leon XIII w encyklice Diuturnum illud z 1881 roku:

Co się tyczy władzy politycznej, to Kościół słusznie naucza, iż źródło swe ma ona w Bogu; znajduje tego Kościół bezspornie świadectwo w Piśmie świętym i w pomnikach starożytności chrześcijańskiej. Nie da się zresztą pomyśleć żadna inna doktryna bardziej zgodna tak z rozumem, jak z dobrem panujących i ludów.

Że źródłem największej władzy wśród ludzi jest Bóg, księgi Starego Testamentu w wielu miejscach kategorycznie twierdzą: „Przeze mnie królują królowie […], przeze mnie panują monarchowie, a sędziowie wymierzają sprawiedliwość” (Prz 8, 15. 16). A gdzie indziej: „Nadstawcie uszu, wy którzy rządzicie narodami […] albowiem od Boga dana wam jest potęga, a od Najwyższego władza wasza” (Mdr 6, 2-3). Księga Eklezjastyka mówi to samo: „Na czele każdego narodu Bóg postawił przywódcę”. Te wszakże, od Boga płynące nauki, ludzie pod wpływem fałszywych religii zatracili; poganizm, spaczywszy, wiele prawd i pojęć o rzeczach, zniszczył też przyrodzoną i piękną ideę władzy monarszej. Dopiero później, gdy zaświtała chrześcijańska Ewangelia, prawda odzyskała swoje prawa i zajaśniał na powrót najszlachetniejszy i boski pierwiastek, z którego płynie wszelka władza. Gdy rzymski wielkorządca chełpi się przed Chrystusem Panem z mocy, którą posiada, by Go uwolnić lub skazać, odpowiada mu Zbawiciel: „Nie miałbyś nade mną żadnej władzy, gdyby ci nie była dana z góry” (J 19, 11). Święty Augustyn tłumacząc ten ustęp, woła: „Uczmy się od Pana, co i przez Apostoła powiedział nam, iż nie ma władzy, jak tylko dana od Boga” (Tract. 116 in Joan., n. 5; PL 35, 1942). Albowiem głos Apostołów jest nieskażonym odbiciem nauki i wskazań Jezusa Chrystusa. Wzniosłe i pełne powagi są słowa Pawła do Rzymian, poddanych pogańskich cesarzy: „Nie ma władzy, jak tylko dana od Boga” (Rz 13, 1), z czego Apostoł wyprowadza jako konieczny wniosek: „Władca jest narzędziem Boga” (Rz 13, 4).

 

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @stanislaw-orda 19 maja 2019 22:54
20 maja 2019 08:29

Tak, Izrael może być tylko jeden.

zaloguj się by móc komentować

qwerty @krzysztof-laskowski 20 maja 2019 08:28
20 maja 2019 09:12

a co przeszkadza Ci budować to państwo? buduj jak uważasz i pokaż sukcesy

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @qwerty 20 maja 2019 09:12
20 maja 2019 09:22

Kościół został podmieniony.

zaloguj się by móc komentować

darkside @krzysztof-laskowski 20 maja 2019 08:28
20 maja 2019 12:05

No i jest poważny problem, bo pisze Pan: "Sobór watykański pierwszy naucza, że Tradycja Kościoła obejmuje część pisaną, w której znajdują się Pismo Święte, dokumenty Ojców Kościoła, dokumenty papieży i soborów ekumenicznych, i część niepisaną, w której znajdują rozmaite zwyczaje, między innymi te przekazane apostołom przez Zbawiciela jak przekazywanie święceń kapłańskich i sukcesji apostolskiej przez nałożenie rąk na głowę. W Piśmie Świętym nie ma wszystkiego.", a wiemy, że niektórzy wierni wybiórczo uznają: sobory, papieży, encykliki... Dlatego uważam, że wszystko powinno brać początek z Pisma Świętego. Bo z historii wiemy, że dochodzi to takich przeklamań, jak podczas Soboru Trydenckiego i jasnego zapisu w ewangelia h jaką Jezus przekazał formę udzielania Komunii Św. Jego Ciała i Krwi z wyraźnym zastrzeżeniem: "To czyńcie na moją pamiątkę" i jeszcze doszło do próby zastrzeżenia tego wypatrzenia na stałe. Czy też próba odcięcia Ludu Bożego od Słowa i wycofanie z głoszenia w językach narodowych, gdy jednoznacznie, zamysł Boży, objawiony już w Dniu Pięćdziesiątnicy. 

Na szczęście, jak Bóg zapewnił: "bramy piekielne nie przemogą" Kościoła Chrystusowego i SWII  wrócił na łono Kościoła tą piękną, tradycyjną celebrację Mszy Świętej, którą mamy teraz choćby na Drodze Neokatechumenalnej. Oczywiście w językach narodowych. 

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @darkside 20 maja 2019 12:05
20 maja 2019 12:18

Głosi Pan herezję archeologizmu, potępioną między innymi przez papieża Piusa XII. W dodatku krytykuje prawowierny sobór trydencki i wychwala niekatolicki nowy porządek mszy, w tym neokatechumenat, którego liturgia formalnie w niczym nie różni się od sederu. Nie widzę sensu dalej z Panem dyskutować.

zaloguj się by móc komentować

darkside @krzysztof-laskowski
20 maja 2019 12:53

Sugeruje Pan, że herezje są ZAPISANE w Piśmie Świętym? 

Dlatego uważam, że wszystkie rozważania muszą być oparte na SŁOWIE BOŻYM. Kto neguje Jego zapis w Piśmie Świętym jest heretykiem. 

Pan ten zapis podważa i stawia ponad Bogiem ludzi często będących pod wpływem ducha, raczej nie Świętego. 

M

 

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @darkside 20 maja 2019 12:53
20 maja 2019 12:58

Odbieram Panu możliwość komentowania moich notek.

zaloguj się by móc komentować

qwerty @krzysztof-laskowski 20 maja 2019 09:22
20 maja 2019 13:24

ale nie cały, nieprawdaż? jesteś Ty, jestem ja i wiele innych osób

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @qwerty 20 maja 2019 13:24
20 maja 2019 13:46

Mówię o tym, że prawie cała struktura Kościoła katolickiego została przejęta przez modernistów, którzy blokują szerzenie prawidłowej doktryny i odprawianie prawidłowej liturgii. Skoro Kościół katolicki jest Izraelem, kontynuacją Świątyni Jerozolimskiej Pierwszej i Drugiej, funkcjonuje jako przeciwnik państwa ze stolicą w Tel Awiwie, a jednocześnie przeciwnik Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Organizacji Narodów Zjednoczonych i tak dalej. W 1918 roku cesarz Karol I ogłosił, że bez abdykacji odsuwa się od wykonywania czynności prawnych, bo prezydent amerykański powiedział, że nie będzie negocjował z człowiekiem, który uważa się za władcę z Bożej łaski. Wilson zagroził, że w przypadku niespełnienia żądania każe zagłodzić Austriaków. Kościół katolicki znajduje się w tej samej sytuacji co cesarz Karol I.

zaloguj się by móc komentować

Vesuvio @krzysztof-laskowski 20 maja 2019 12:58
20 maja 2019 14:15

Ten człek nie rozumie prostej zależności - że pierwsze pisma Nowego Testamentu (Św. Paweł, I List do Tymoteusza) powstały ok. 49 roku, a ostatnie ok. roku 100 (Św. Jan).

W tym czasie w całym ówczesnym świecie (basen Morza Śródziemnego) istniał już Kościół i jego Tradycja.

Poza tym pergamin był strasznie drogi, wielu rzeczy po prostu nie dało się od razu utrwalić na piśmie, ileż treści ulotnych.

A ten cały darkside (skądinąd celna nazwa) chce mieć wszystko w Piśmie Świętym, bo tak i już ...

zaloguj się by móc komentować


krzysztof-laskowski @Vesuvio 20 maja 2019 14:15
20 maja 2019 14:31

Skoro tak powiedział i zlekceważył kilka ostrzeżeń, więcej nie komentować nie będzie.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @darkforce 20 maja 2019 14:21
20 maja 2019 14:34

Chwała Bogu. Warto przy tym pamiętać, jaki obowiązek na nas spoczywa. Bolesne.

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @krzysztof-laskowski 20 maja 2019 08:28
20 maja 2019 15:04

Leon XIII jest niezwykle ważny. Odkryłam go w swoich malutkich poszukiwaniach ale i tak mało wiem. 

Dzięki 

.

 

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @darkside 20 maja 2019 12:53
20 maja 2019 15:13

czy w ogóle wiesz, kto i iedy redagował teksty zawarte w Piśmie Swiętym?

Zwłąszcza ksiegi starotestamentowe?

Określenie "Słowo Boże" to przenośnia, nie nazwa dla stenogramu sporządzonego w urzędzie notarialnym (terstament).

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @krzysztof-laskowski 20 maja 2019 12:18
20 maja 2019 15:22

Moim zdaniem jedną z największych pomyłek podniesionych do rangi "pierwszego przykazania" jest pomylenie znaczenia okręślenia  w rodzaju "kochać nieprzyjaciół". W czasach Jerzusa Nazarejczyka okreslenie "miłować bliźniego" nie oznaczało "kochać go" bez względu na wszystko, ale być wobec niego wybaczajacym, stosować wobec jego uczynków miarę, jaka chcemy aby do nas w podobnej sytuacji stosowano. Czyli zasada "miłujcie nieprzyjaciól swoich", to znaczyło wybaczajcie im ich przewiny, a nie w dzisiejszym rozumieniu "kochajcie ich", w manierze hollywódzkiego  sentymentalizmu .

Księża wswoich naukach niedzielnych (i innych) brną  w tą ślepą uliczkę  coraz bardziej desperacko i nie wiem, czy wynika to z niedostatecznej edukacji w seminariach, czy z chęci przypodobania się coraz bardziej zinfantylizowanym  wiernym.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @stanislaw-orda 20 maja 2019 15:13
20 maja 2019 15:26

Wspomniany komentator już tu nie komentuje.

Słowo Boże nie jest przenośnią. Co do zasady mamy treść Starego Testamentu i Nowego Testamentu rozumieć dosłownie, jak uczy np. Leon XIII w encyklice Providentissimus Deus.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @Maryla-Sztajer 20 maja 2019 15:04
20 maja 2019 15:27

Godzi się poznawać dorobek papieża Leona.

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @stanislaw-orda 20 maja 2019 15:22
20 maja 2019 15:36

Bardzo słusznie. 

To źle pojętą miłość bliźniego. Dla jego dobra należy go upominać A nawet skarcić. 

A nie utwierdzać w złym. 

Tak jak złe rozumienie słowa tolerancja...to nie akceptacja przecież

.

 

 

 

 

 

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @stanislaw-orda 20 maja 2019 15:22
20 maja 2019 15:46

Chęć przypodobania się wiernym wynika z posoborowianego sentymentalizmu i fenomenologizmu. Wyobraź sobie sytuację taką, jaka była normalna jeszcze w pierwszej połowie dwudziestego wieku nie tylko w Polsce, ale w niektórych krajach Europy Zachodniej: ksiądz przychodzi do domu zaprzyjaźnionego małżeństwa na terenie parafii i mówi im: To pięknie, że macie trójkę dzieci. Uważam, że powinniście postarać się o następne. I małżonkowie słuchali. Obecnie bardzo trudno w Polsce znaleźć księdza, który odważy się zrobić coś podobnego. W Europie Zachodniej znaleźć tym trudniej, bo tacy małżonkowie to z punktu widzenia globalnych przedsiębiorców bardzo niezdyscyplinowani konsumenci.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @stanislaw-orda 20 maja 2019 15:22
20 maja 2019 16:07

Wszystko stanowi owoc tytanicznego soboru: przymilanie się wiernym przez księży (bo inaczej wierni poczują się niedopieszczeni, w wyniku czego więcej nie dadzą na tacę lub w ogóle nie przyjdą), sentymentalizm odrealnionego nauczania, niedostateczna edukacja w seminariach. A sobór pojawił się jako kumulacja wielowiekowych błędów. Sentymentalizm nauczania wynika z umyślnego działania hierarchów z papieżami na czele.

Coryllus mówi, że ani kroku w tył. Słusznie, ale z jakiej placówki? Placówki, pardon, Jana Pawła II, który zwalczał mszę świętą w tradycyjnym rycie rzymskim jako nieekumeniczną i uczył, że prozelityzm (sytuacja, gdy katolik nawraca niekatolika na katolicyzm) stanowi przejaw przestarzałej eklezjologii? Niestety, nie z tej placówki.

zaloguj się by móc komentować

przemsa @krzysztof-laskowski 20 maja 2019 16:07
20 maja 2019 16:10

Tak z ciekawości: czy uczestniczysz tylko we Mszach w tradycyjnym rycie rzymskim?

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @przemsa 20 maja 2019 16:10
20 maja 2019 16:27

Tak. Nowy porządek mszy powoduje zanik wiary katolickiej. Da się to wykazać na bardzo liczne sposoby. Nie wiedziałem o tym, ale boleśnie się przekonałem. Jeden szczegół: gdy wierny co najmniej każdej niedzieli słyszy modlitwę: i doprowadź do pełnej jedności, dostaje przekaz, że Kościół katolicki nie znajduje się w jedności. Przekaz ten jest podwójnie nieprawdziwy, bo Kościół katolicki zawsze jest w jedności z Trójcą Przenajświętszą i z samym sobą. Nie może nie być w jedności, bo przestałby być Kościołem Chrystusa. Oblubienica Chrystusa, nieskalana, nie znajduje się w jedności z Chrystusem? Nonsens. Poza tym nie ma pełnej jedności, bo nie ma niepełnej jedności. Jedności nie da się stopniować. Ergo: jak wspomniałem, Kościół katolicki znajduje się w takiej sytuacji jak cesarz Karol I. Stwierdzam to z przykrością, ale sprawy tak wyglądają.

zaloguj się by móc komentować

przemsa @krzysztof-laskowski 20 maja 2019 16:27
20 maja 2019 16:34

> Tak. 

Muszę się wybrać na taką Mszę. Są parafie, gdzie odbywają się regularnie, co niedzielę, czy trzeba kursować między kościołmi?

> wierny co najmniej każdej niedzieli słyszy modlitwę: i doprowadź do pełnej jedności,
> dostaje przekaz, że Kościół katolicki nie znajduje się w jedności.

Ja tak tego nie odbieram. Dla mnie to jest przekaz takiej mniej więcej treści: spraw, by inne kościoły się opamietały, porzuciły swoje herezje i powróciły do Kościoła Katolickiego. 
 

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @krzysztof-laskowski 20 maja 2019 16:27
20 maja 2019 16:47

To prawda, choć ja mam dużo obserwacji praktycznych po prostu. Tylko czasem rzadko mogę być na mszy tradycyjnej.

Przecież całe moje dorastanie to przed V2. Nieraz tutaj pisałam..I w notkach i w artykułach. To była inna całkiem msza. 

Ja gdy weszła msza po polsku miałam bardzo długi kryzys...chodziłam się modlić do pustego kościoła...tylko przed NajświętszymSakramentem. Dużo się złożyło na to że mogłam wrócić i to całym sercem. 

.

Ale swój udział w moim powrocie miał Wojtyła....więc pomaga to co ma pomóc. Narzędzie Bóg wybiera. 

.

 

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @przemsa 20 maja 2019 16:34
20 maja 2019 16:48

Poszukać w necie. Wyguglać hasło i swój rejon. 

.

 

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @przemsa 20 maja 2019 16:34
20 maja 2019 16:57

Kaplica FSSPX, Chorzów, ulica Moniuszki 5. Obok miejsca, gdzie tramwaje skręcają w lewo podczas wyjazdu z rynku. Msze świętej w każdą niedzielę o 12:30, a także mogą być w inne dni. To jedna taka kaplica w województwie śląskim, gdzie jest msza święta w tradycyjnym rycie rzymskim z tradyjnym nauczaniem. Na miliony ludzi! Co taką mszę świętą mieć w kościele parafialnym szkodzi? Ano msza święta w tradycyjnym rycie rzymskim kole w oczy modernistycznych księży. Oto Polska właśnie, kraj podobno radykalnie katolicki. Generalnie jest to jeden wielki lament.

Taki jest Twój odbiór i bardzo dobrze, że tak myślisz, ale księża, szczególnie hierarchowie, myślą tak, by zjednoczyć Kościół z innymi religiami mimo ich niekatolickości. Zauważ, że dialog ekumeniczny nie polega na tym, że niekatolicy wycofują się ze swoich placówek. Nigdy tego nie czynią. Wycofują się wyłącznie za każdym razem katolicy.

Jeśli chodzi o mszę świętą w tradycyjnym rycie rzymskim, to pociąga jej piękno i podniosłość, a nie żadne niespodzianki jak gra zespołu rockowego w prezbiterium, co również w Polsce się zdarza.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @Maryla-Sztajer 20 maja 2019 16:47
20 maja 2019 17:07

Godzi się dostrzegać rzeczy dobre, ale godzi się też pokazywać rzeczy, niestety, negatywne, jeśli chodzi o poszczególnych papieży, łącznie z JPII. Msza święta w tradyjnym rycie rzymskim z tradycyjnym nauczaniem ma być w Polsce w każdym kościele i każdej kaplicy należącej do Kościoła rzymskiego łacińskiego, bo trzeba dodać, że istnieją też nieliczne miejsca kultu należące do Kościoła greckokatolickiego i innych Kościołów zjednoczonych z Kościołem rzymskim łacińskim. Nie może być jednak sytuacji, że istnieje getto tradycjonalistycznych indian (czytaj: katolików), a poza nim rozciąga się inna ziemia.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @przemsa 20 maja 2019 16:34
20 maja 2019 17:13

Dlaczego mszy świętej musi towarzyszyć tradycyjne nauczanie? Dlatego że wierni mają słyszeć nauczanie odpowiadające obrzędom. Jeśli mszy świętej towarzyszy nauczanie modernistyczne, np. mówienie, że niezrównany sobór V2 jest w porządku, tylko niedobrzy dziennikarze go zakłamali, rzecz równa się utrzymywaniu placówki muzealnej z widowiskiem typu światło i dźwięk.

zaloguj się by móc komentować

Grzeralts @krzysztof-laskowski 20 maja 2019 16:27
20 maja 2019 17:15

Zanik wiary katolickiej nastapił w Europie dużo wcześniej, a jego przypieczętowaniem była IIWŚ. Najpóźniej od niej nie można mówić o katolickiej Europie. Co najwyżej o dziejach diaspory katolików w Europie.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @przemsa 20 maja 2019 16:34
20 maja 2019 17:24

Jak wspomniałem, prawidłową interpretację i doprowadź do pełnej jedności podają hierarchowie, którzy potępiają prozelityzm. Jeśli myślisz o tym, by niekatolicy powrócili do Kościoła katolickiego, to świetnie, ale interpretacja taka nie dotyczy nowego porządku mszy, ale wyobrażenia na temat nowego porządku mszy. To interpretacja, podkreślam, własna na korzyść nowego porządku mszy, który właśnie tak został pomyślany, by wierni sobie wyobrażali, że wszystko jest dobrze. Tak wygląda skutek fenomenologizmu - porównaj encyklikę Pascendi św. Piusa X. Ty sobie wyobrażasz jedno, a ksiądz zbliżony do Tygodnika Powszechnego o tym samym myśli odwrotnie i podobno wyznaje tę samą religię katolicką co Ty. A więc jedność wiary między Tobą a nim nie istnieje. I tak wygląda wiosna Kościoła katolickiego?! Nie, dziękuję.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @Grzeralts 20 maja 2019 17:15
20 maja 2019 17:26

Mówię o owocu wielowiekowych błędów.

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @krzysztof-laskowski 20 maja 2019 17:07
20 maja 2019 17:32

No właśnie..getto. 

Gdyby była choć w co drugiej parafii to już bym była każdej niedzieli. Przy moich uwarunkowaniach jestem gdy się to uda ułożyć w ciągu tutaj tych obowiązków. 

A łacińska msza jest dla mnie po prostu...ulgą,  ukojeniem

Mszy współczesnej staram się najmniej słyszeć,  bo czasem bym wyszła. Nigdy tego nie zrobiłam ale ...to nie jest uczestnictwo we mszy..

.

 

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @Maryla-Sztajer 20 maja 2019 17:32
20 maja 2019 17:40

Wierni celebransowi asystują, słuchają, nie uczestniczą. Pojęcie aktywnego uczestnictwa we mszy świętej zaczęło być ostro lansowane od śmierci św. Piusa X, a skończyło się dyskoteką w prezbiterium jak obecnie u łódzkich jezuitów. Ostatecznym celem tych zmian liturgicznych jest biesiada przy szabasowych świecach, żeby ludzie jedli, pili i tańcowali jak w karczmie.

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @krzysztof-laskowski 20 maja 2019 15:26
20 maja 2019 17:50

Nie ma czegos takiego jak "dosłownie", gdyż czytamy wersje w przekładach, nierzadko wadliwych w wielu  fragmentach, ale że zostały już utrwalone w milionach egzemplarzy, to się tego nie koryguje, bo zaczęłyby krążyć w obiegu odrębne ich  wersje, dając pożywkę szydercom.
Napisałem, że określenie "Słowo Boże" torodzaj paraboli. Niechodzi  treści  obowiązujące w kanonie, ale o samo określenie. Moim zdaniem bardziej adekwatne byłoby  "Słowo o Bogu" (ścislej o relacji Boga do Ludu Przymierza).

Chyba wiesz w jaki sposób  zredagowano zwłaszcza  Stary Testament?

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @stanislaw-orda 20 maja 2019 17:50
20 maja 2019 18:40

Co nieco wiem. Niemniej nauczanie mówi, że Pismo Święte jest nieomylne i że Kościół katolicki jest jego jedynym właściwym interpretatorem.

zaloguj się by móc komentować

qwerty @krzysztof-laskowski 20 maja 2019 16:27
20 maja 2019 18:45

 i doprowadź do pełnej jedności, - to nie tak jak przedstawiasz, zacznij sie zastanawiac nad tym co piszesz, bo przekarczasz granice racjonalnosci, mimo, że bywa iż masz rację to fatalnie artykułujesz problemy, KK nie jest ścierką by nim wszystko wycierać wg swojego widzimisie;-  powiem, tak cierpisz na brak dowartościowania oraz na brak wszczepionych zasad rozumowania i analizy, oraz jesteś z etymologią i logiką w rozbracie; to już nie można sie modlić o jedność [do czego?, w czym?]] ludzi/chrześcijan i powstrzymaj się z osądami co jest dziełem Jezusa a co nie jest;- jedność daje się stopniować i oceniać w ujęciu: laboratoryjnym, póltechnicznym, technicznym, masowym - masz duże braki w wykształceniu, ot i tyle;- i pokory trochę zalecam, i powiem tak osobiście uważam, że KK Ty nie zbawisz oraz nie potrafisz przekuć dywagacji słownych w czyn a to załatwia problemy wszelkie;- Twoje teze: wszystko i wszyscy beee ale Ty wiesz dlaczego; a po prawdzie to nic nie wiesz i dodatkowo za nic nie odpowiadasz

zaloguj się by móc komentować

qwerty @krzysztof-laskowski 20 maja 2019 18:40
20 maja 2019 18:45

a Ty jesteś tym KK? nieprawdaż? inni już nie

zaloguj się by móc komentować

qwerty @krzysztof-laskowski 20 maja 2019 17:40
20 maja 2019 18:48

masz trochę racji, brak wyznaczonych granic, których przekraczać nie wolno, bo robi się kabaret; Msza św a wizje radosnego ucztowania nie mogą dotyczyć i być odnoszonymi do konsumpcji w Macu

zaloguj się by móc komentować

przemsa @krzysztof-laskowski 20 maja 2019 16:57
20 maja 2019 18:49

> Kaplica FSSPX, Chorzów, ulica Moniuszki 5. Obok miejsca, gdzie tramwaje
> skręcają w lewo podczas wyjazdu z rynku. Msze świętej w każdą niedzielę o 12:30

Dzięki. 

> Taki jest Twój odbiór i bardzo dobrze, że tak myślisz

Myślę, że właśnie takie były intencje tych, którzy aprobowali ten tekst.

> Jeśli chodzi o mszę świętą w tradycyjnym rycie rzymskim, to pociąga jej
> piękno i podniosłość

Ta niedziela odpada, ale może kolejna. W każdym razie na pewno podjadę do Chorzowa w najbliższym czasie.

 

zaloguj się by móc komentować

przemsa @krzysztof-laskowski 20 maja 2019 17:13
20 maja 2019 18:50

> Jeśli mszy świętej towarzyszy nauczanie modernistyczne, np. mówienie, że
> niezrównany sobór V2 jest w porządku

Przecież to zależy praktycznie wyłącznie od księdza głoszącego kazanie.

 

zaloguj się by móc komentować

qwerty @krzysztof-laskowski 20 maja 2019 17:13
20 maja 2019 18:52

kumulacja błędów? to nie tak, i nie sprowadzaj wszystkiego do Vaticanum II; to co proponujesz to wcale nie jest remedium na dzisiejsze czasy, problemy są ciut, ciut inne; i zajmij się bardziej sobą niż innymi

zaloguj się by móc komentować

przemsa @krzysztof-laskowski 20 maja 2019 18:40
20 maja 2019 18:52

> Niemniej nauczanie mówi, że Pismo Święte jest nieomylne i że Kościół katolicki
> jest jego jedynym właściwym interpretatorem.

I jest jeden Kościół Katolicki. Zatem interpretuje on Pismo Święte własciwie. 

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @qwerty 20 maja 2019 18:45
20 maja 2019 18:53

Nie można modlić się o to, żeby Bóg doprowadził Kościół do jedności, kiedy Kościół jest w jedności. To nie jest mój osąd, tylko między innymi papieskiego teologa ks. Georgiusa Hessego.

zaloguj się by móc komentować

qwerty @przemsa 20 maja 2019 18:50
20 maja 2019 18:53

to jest obsesja; bowiem na kazaniach przedstawia się trochę inne tematy, a jeszcze kaznodzieje mówią do wiernych po polsku - zgroza!!!!

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @qwerty 20 maja 2019 18:45
20 maja 2019 18:56

Nie ja, tylko po pierwsze duchowni, którzy mają składać Bogu ofiarę we mszy świętej i nauczać świeckich. A większość z nich na świecie obecnie mówi tak, jakby była ludźmi świeckimi. 

zaloguj się by móc komentować

emma @krzysztof-laskowski
20 maja 2019 18:57

Bardzo dziękuję za notkę i proszę o więcej.

W moim mieście msza w rycie trydenckim jest w każdą niedzielę i święta i dość często w dni powszednie w jednym z kościołów rektoralnych. Ostatnio jak widzę są msze w innym kościele: w niedziele po południu i codziennie o 7 rano. Jest też kaplica Bractwa św. Piusa X i msze.

Dużo można mówić o mszach posoborowych ... np. o dziwnym przekonaniu, że msza uroczysta wymaga specjalnej oprawy czyli czytań i śpiewów wykonywanych przez przypadkowych ludzi często nie znających tekstu, nie mówiąc o umiejętności emisji głosu. O dzieciach czytająco/śpiewających nie wspomnę ...

Tak z "owczego" punktu widzenia:

Msze trydenckie ... cisza, możliwość skupienia i mnóstwo przestrzeni ...

i taki detal ....mszę odprawia opat klasztoru z Anglii .... od jakiegoś czasu stałym celebransem jest ksiądz z Indonezji .... powszechność Kościoła ....msza taka sama bez konieczności tłumaczenia, dodatkowych tekstów czy zabawnych (a przecież nie pasujących do sytuacji) prób mówienia po polsku ....

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @qwerty 20 maja 2019 18:52
20 maja 2019 19:01

Nie sprowadzam, tylko daję jaskrawy przykład tego, co zostało zmienione tak, by wydawało się, że wszystko gra. Kościół ma robić to, co robił przez wieki. Nawet jeśli ludzie nie chcą go słuchać, Kościół nie może się zmienić po to, żeby publika dawała na tacę. Np. urząd papieża cieszy się opieką nadprzyrodzoną. Tylko dzięki temu przetrwał dwa tysiące lat, choć pełnili tenże urząd ludzie bardzo grzeszni.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @qwerty 20 maja 2019 18:48
20 maja 2019 19:03

Niektórzy robią kabaret, czy to w Polsce, czy to w Niemczech, czy to w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Np. ksiądz, żeby przyciągnąć uwagę publiki, podczas jednej mszy wyskoczył z trumny położonej na środku kościoła.

zaloguj się by móc komentować

przemsa @krzysztof-laskowski 20 maja 2019 18:53
20 maja 2019 19:03

> Nie można modlić się o to, żeby Bóg doprowadził Kościół do jedności, kiedy Kościół jest w jedności.

Nie można wyłącznie wtedy, gdy przyjmie się taką jak Ty, skrajnie negatywną i stronniczą interpretację tych słów. Ja napisałem Ci o "moim" ich rozumieniu i jestem głęboko przekonany, że jest ono właściwe, powszeche oraz - co najważniejsze - zgodne z intencją autorów.

 

zaloguj się by móc komentować

qwerty @krzysztof-laskowski 20 maja 2019 18:56
20 maja 2019 19:05

fakt, tematyka wielokroć jest bez odniesienia i bez wskazań, ale pasterze są z ludu i są jak lud; edukacja i egzekowanie zasad szwankuje [ale nie jest to zasada]

zaloguj się by móc komentować

qwerty @krzysztof-laskowski 20 maja 2019 19:03
20 maja 2019 19:07

i to wymaga krucjaty w celu opamiętania, albo wierni albo publika

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @przemsa 20 maja 2019 18:50
20 maja 2019 19:15

Przez tysiąc lat istnienia Polski, żeby ograniczyć się tylko do naszego kraju, sprawowane były msze święte w tradycyjnym rycie rzymskim z nauczaniem, które co do zasady się nie zmieniało. Zmieniało się tylko to, że pogłębiało się rozumienie tych samych dogmatów. Dogmaty się nie zmieniały, np. o tym, że kapłaństwo jest sakramentalne i że kapłanem może być tylko mężczyzna. Tymczasem od lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku kapłani katoliccy uczestniczą w nabożeństwach razem z niekatolikami, kapłanami prawosławnymi, którzy mają święcenia ważne, ale niegodziwie, wbrew woli papieża udzielone, lub z protestanckimi przewodniczącymi zgromadzenia, którzy nawet ważnych świeceń nie mają. To oznacza upadek wiary u kapłanów katolickich. Protestanci nigdy nie mieli ważnych święceń kapłańskich - nazywani są ze względów ekumenicznych księżmi, ich intendenci nie mają ważnych święceń biskupich - nazywani są biskupami.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @przemsa 20 maja 2019 18:52
20 maja 2019 19:18

Ale jego przedstawiciele muszą pozostawać w zgodzie z dawnymi wiekami, a nie mówić, że epoka konstantyńska się skończyła.

zaloguj się by móc komentować

Vesuvio @przemsa 20 maja 2019 19:03
20 maja 2019 19:20

To nie tak. Wystarczy porównać ten tekst "i doprowadź do pełnej jedności" z oryginałem odmawianym przez kilkanaście wieków "i umacniaj nas w pełnej jedności".

Wtedy sprawa jest jasna, czyż nie?

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @przemsa 20 maja 2019 18:49
20 maja 2019 19:21

Proszę bardzo. Ale trzeba pamiętać o tym, że chodzi o zasady, nie o pojedyncze zgromadzenie. Papież może jedno zgromadzenie rozwiązać, a dziesięć innych stworzyć. Czynię to zastrzeżenie, bo niektórzy przywiązują się do szyldów, tak jakby jakieś zgromadzenie było całym Kościołem.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @przemsa 20 maja 2019 19:03
20 maja 2019 19:27

Rozumiem te słowa zgodnie z ich brzmieniem. A autorzy wstawili je do mszału ze względu na braci odłączonych, czyli niekatolików. Dogmaty o Najświętszej Maryi Pannie nie zostały podczas naszego najdroższego soboru przyjęte, bo ci, którzy odrzucali Najświętszą Maryję Pannę, poczuliby się urażeni.

zaloguj się by móc komentować

przemsa @krzysztof-laskowski 20 maja 2019 19:18
20 maja 2019 19:29

Nie, nic nie muszą. To wynika wprost ze stwierdzenia, że Pismo Święte jest nieomylne i że Kościół katolicki
jest jego jedynym właściwym interpretatorem.

 

zaloguj się by móc komentować

przemsa @krzysztof-laskowski 20 maja 2019 19:15
20 maja 2019 19:30

> Przez tysiąc lat istnienia Polski, żeby ograniczyć się tylko do naszego kraju,
> sprawowane były msze święte w tradycyjnym rycie rzymskim

Ryt Mszy jest narzędziem, metodą. A nie celem w samym sobie. Pisał o tym całkiem niedawno Mniszysko i ja się z tym zgadzam.

 

zaloguj się by móc komentować

przemsa @Vesuvio 20 maja 2019 19:20
20 maja 2019 19:35

Nie będę udawał, że wiedziałem iż kiedyś zdanie to brzmiało inaczej.
Upierał się jednak będę, że moja interpretacja jest właściwa i zgodna z intencjami autorów.
Zresztą, gdy teraz o tym myślę, mówienie doprowadzeniu do pełnej jedności nawet bardziej mnie przekonuje. W końcu istnieje sporo kościołów chrześcijańskich pozostających w sposób oczywisty w opozycji do Kościoła Katolickiego.

 

 

zaloguj się by móc komentować

przemsa @krzysztof-laskowski 20 maja 2019 19:21
20 maja 2019 19:36

Dam znać, gdy będę już po Mszy w rycie rzymskim.

 

zaloguj się by móc komentować

przemsa @krzysztof-laskowski 20 maja 2019 19:27
20 maja 2019 19:37

> Rozumiem te słowa zgodnie z ich brzmieniem. 

Widzisz, a ja twierdzę, że również rozumiem te słowa zgodnie z ich brzmieniem.

 

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @przemsa 20 maja 2019 19:29
20 maja 2019 19:37

Definicję Tradycji podał sobór watykański pierwszy w konstytucji dogmatycznej Pastor aeternus. Stoi tam tak: in eodem dogmate, eodem sensueademque sententia - w obrębie tego samego dogmatu, w takim samym sensie i w tym samym znaczeniu. Czyli np. kapłanami mogą być wyłącznie mężczyźni. Tymczasem w Watykanie hierarchowie starają się doprowadzić do tego, by wyświęcane były diakonisy.

zaloguj się by móc komentować

przemsa @krzysztof-laskowski 20 maja 2019 19:37
20 maja 2019 19:39

> Tymczasem w Watykanie hierarchowie starają się doprowadzić do tego,
> by wyświęcane były diakonisy.

Nie wierzę w to, by taka tendencja była dominująca w Watykanie. Więcej: jestem głęboko przekonany, że żadnego wyświęcania kobiet na księży nie będzie.

 

zaloguj się by móc komentować

Vesuvio @przemsa 20 maja 2019 19:35
20 maja 2019 19:42

To jak rozumiesz fakt, że na "nowych" Mszach kapłan zaledwie 10-15 minut wcześniej modli się wraz z innymi wiernymi "wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół"?

Owo "wierzę" należy przecież rozumieć "jestem pewien prawdy".

To w końcu ten Kościół jest jeden, czy należy do tego doprowadzić?

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @przemsa 20 maja 2019 19:30
20 maja 2019 19:44

Ryt oczywiście celem nie jest, ale musi pokazywać wiernym niezmienne elementy wiary. Nowy porządek mszy elementy wiary zmienia. Nie może być tak, żeby niekatolicy bez przeszkód przyjmowali komunię świętą, a np. w Niemczech nie stanowi to ekscesu. W Polsce też się zdarza. Po co też wierni podają sobie ręce podczas znaku pokoju? To nieznośne spłaszczenie idei pokoju Bożego, bo wskutek tej praktyki ludzie nabierają przekonania, że bez względu na Pana Boga zapanuje pokój, kiedy jeden człowiek drugiego wyściska.

zaloguj się by móc komentować


krzysztof-laskowski @przemsa 20 maja 2019 19:39
20 maja 2019 19:55

Nie wątpię, że żywisz takie przekonanie, ale wypowiedzi płynące z Watykanu świadczą o czymś innym. https://www.youtube.com/watch?v=LUbJ_Tvdjwo po angielsku o wypowiedzi Franciszka i późniejszym komentarzu jednego z księży https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-05/pope-francis-superiors-general-meeting.html

Women’s diaconate

As far as women’s diaconate is concerned, the Pope recalled that a special commission had been established at the request of the religious to examine this issue in depth.

He explained that an agreement had not been reached within the commission and that a theological, historical foundation is needed. However the work, he promised, will continue.

Czyli pracuje specjalna komisja do spraw diakonis. Ostateczna decyzja w tej sprawie nie została podjęta.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @przemsa 20 maja 2019 19:37
20 maja 2019 19:58

Modlitwa ma być jednoznaczna: wierni proszą o to, by Pan Bóg umacniał Kościół w jedności. Nie może tu być żadnych niedomówień.

zaloguj się by móc komentować

przemsa @Vesuvio 20 maja 2019 19:42
20 maja 2019 19:59

Przecież to, że nie ma pełnej jdności Kościoła Katolickiego oznacza tylko tyle, że są inne kościoły, które od niego się odłączyły. Czy jest coś dziwnego w pragnieniu, by na przykład prawosławie odrzuciło swoje błędy (spół o Filioque jeżeli się nie mylę) i uznało prymat piotrowy stająć się znów częścią Kościoła katolickiego?

 

zaloguj się by móc komentować

przemsa @krzysztof-laskowski 20 maja 2019 19:55
20 maja 2019 20:00

Świadczą tylko wtedy, gdy wschłuchujesz się w pojedyncze głosy, które żadnym głosem Watykanu jako takiego nie są.

 

zaloguj się by móc komentować

przemsa @krzysztof-laskowski 20 maja 2019 19:44
20 maja 2019 20:03

Ludzie, którzy po prostu chodzą do kościoła - strzelam, że jakieś 95% wiernych - nie mają tego rodzaju dylematów. Dla nich Msza jest właśnie uczczeniem dnia świetego zgodnie z trzecim przykazaniem. Czy nigdy nie pomyślałeś o tym, że wiedza, którą gromadzisz może przeszkadzać Ci w pokornym przyjmowaniu Kościoła takim, jakiem w danym czasie jest?

 

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @przemsa 20 maja 2019 19:59
20 maja 2019 20:03

Ale na to są wielkopiątkowe modlitwy za heretyków i schizmatyków. Obecnie nazywa się ich braćmi odłączonymi, z którymi wyświęceni kapłani katoliccy odprawiają nabożeństwa. Modlitwa o doprowadzenie Kościoła do tzw. pełnej jedności prowadzi do obniżenia rangi sakramentalnego kapłaństwa.

zaloguj się by móc komentować


Vesuvio @przemsa 20 maja 2019 19:59
20 maja 2019 20:04

Chodzi o to, że w "starym" rycie nie ma żadnej sprzeczności, wszystko jest klarowne i precyzyjne.

W nowej Mszy kapłan najpierw modli się "wierzę w jeden (...) Kościół", a 10 minut później "i doprowadź go (Kościół) do pełnej jedności". To jest akurat logiczna sprzeczność.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @przemsa 20 maja 2019 20:03
20 maja 2019 20:05

Argument posłuszeństwa za wszelką cenę przerobiłem.

zaloguj się by móc komentować

przemsa @krzysztof-laskowski 20 maja 2019 20:03
20 maja 2019 20:06

> Obecnie nazywa się ich braćmi odłączonymi, z którymi wyświęceni
> kapłani katoliccy odprawiają nabożeństwa

Skąd tak kategoryczne przekonanie, że właśnie takie podejście nie może być właścią drogą, by przywrócić ich na łono Kościoła? Zwłaszcza, że NA PEWNO taka właśnie jest intencja.

 

 

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @przemsa 20 maja 2019 20:00
20 maja 2019 20:06

Takie podejście świadczy o naiwnym zaufaniu wykraczającym poza wszelkie dopuszczalne granice.

zaloguj się by móc komentować

Vesuvio @przemsa 20 maja 2019 20:03
20 maja 2019 20:08

Chyba dotknąłeś niechcący sedna. Ludzie, którzy chodzą do kościoła czynią to z przyzwyczajenia, bo przykazanie nr 3 itp. Oni nie wiedzą (duchowieństwo im tego nie tłumaczy) czym jest Msza Św. i jakie są jej 4 podstawowe cele, z których najważniejszym jest oddanie czci Panu Bogu.

zaloguj się by móc komentować

przemsa @Vesuvio 20 maja 2019 20:04
20 maja 2019 20:08

Otóż nie ma tu żadnej logicznej sprzeczności.

 

zaloguj się by móc komentować


krzysztof-laskowski @przemsa 20 maja 2019 20:06
20 maja 2019 20:09

Nie siedzę w niczyjej duszy, ale dostrzegam skutki: skutek jest taki, że usłyszałem podczas nowej mszy, że ksiądz powiedział tak: módlmy się za muzułmanów, żeby byli dobrymi muzułmanami. Dodam, że w Kościele katolickim w Polsce obchodzi się Dzień Islamu.

zaloguj się by móc komentować

Vesuvio @przemsa 20 maja 2019 20:08
20 maja 2019 20:12

Mechanizm wyparcia zadziałał?

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @przemsa 20 maja 2019 20:09
20 maja 2019 20:13

Nowy porządek mszy uważam za niemożliwy do zaakceptowania ze względów wyżej wskazanych. Wiem, że nowy porządek mszy zostanie przez jednego z następnych papieży skasowany jako niekatolicki. Jeśli jesteś zainteresowany, na początek posłuchaj ks. dr. Gregoriusa Hessego:
 

W youtubie można znaleźć trochę jego wystąpień z polskimi napisami.

zaloguj się by móc komentować

przemsa @Vesuvio 20 maja 2019 20:08
20 maja 2019 20:14

Ty również niechcący dotknąłeś sedna, gdyż i owszem, cała masa ludzi chodzi do kościoła bezmyślnie i z przyzwyczajenia, ale tak samo chodziłaby na Msze w innym rycie, gdyż ludzie -generalnie i w uproszczeniu - tacy właśnie są. Po prostu dla pokolenia osób wychowanych po SWII obecny ryt jest czymś zwyczajnym, oczywistym. Większość uczestników Mszy Św. na bank nie ma nawet bladego pojęcia, że takie słowo jak ryt w ogóle istnieje, nie mówiąc już o wiedzy, że kiedyś było inaczej. To o czym tu piszemy to czysto akademickie dyskusje, które nic nie wnoszą do życia większości wiernych. I bardzo dobrze.

 

zaloguj się by móc komentować

przemsa @krzysztof-laskowski 20 maja 2019 20:13
20 maja 2019 20:17

> Wiem, że nowy porządek mszy zostanie przez jednego z następnych
> papieży skasowany jako niekatolicki. 

Jeżeli tak się stanie, przyjmę to nie tylko bez słowa protestu, ale i z satysfakcją. Będę bowiem miał pewność, że tak być powinno i że jest to dobre, skoro tak właśnie się stało. Albowiem Roma locuta, causa finita. Kropka.  

zaloguj się by móc komentować

przemsa @Vesuvio 20 maja 2019 20:12
20 maja 2019 20:20

Wyjaśniłem. Nie będę się powtarzał, żeby zrobić dobrze Twoim fobiom.
Czytanie powyższego ze zrozumieniem zadziałało, czy będziesz męczył?

 

 

zaloguj się by móc komentować

przemsa @krzysztof-laskowski 20 maja 2019 20:09
20 maja 2019 20:21

Wszystko interpretujesz na niekorzyść Kościoła i jego hierarchii zarzucając im - mniej lub bardziej świadome - odstepstwa od prawd wiary.
Powinno Ci to dać do myślenia, naprawdę. 

zaloguj się by móc komentować

Vesuvio @przemsa 20 maja 2019 20:14
20 maja 2019 20:22

Częściowo jestem w stanie się z Tobą zgodzić - zagadnienia tu poruszane są w jakiejś mierze "elitarne". Jednakże idź na "starą" Mszę i łacno znajdziesz ów modus sprzyjający właściwej postawie - na tej Mszy Św. oczywistym jest, że wierni przyszli Panu Bogu oddać cześć. Ale występuje i sprzężenie zwrotne - stary ryt ipso facto wymaga oddania Panu Bogu czci.

zaloguj się by móc komentować

przemsa @Vesuvio 20 maja 2019 20:22
20 maja 2019 20:23

To miło, że częściowo się ze mną zgadzasz. I na tym poprzestańmy.

 

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @przemsa 20 maja 2019 20:14
20 maja 2019 20:33

ryt rytem, ale chodzi głownie o to, co dodają "własnym pomysłem" moderniści.

I to o tym pisze głównie  p. Krzysztof.

Ja byłem ministrantem przez 10 lat, bodaj od I klasy podstawóki, a przestawałem być akurat wtedy , gdy wchodziły w życie nowinki Vaticanum Secundum.
Na szczęście (moje) nie weszły  one do praktyki liturgii  z piątku na poniedziałek. Inaczej mowiąc, cała moja formacja "duchowa" jest raczej  nadal   "przedsoborowa".

P.S.  do jednej sugerowanej kwestii:

http://www.liturgia.cerkiew.pl/texty.php?id=112&id_n=92

 

zaloguj się by móc komentować

przemsa @stanislaw-orda 20 maja 2019 20:33
20 maja 2019 20:39

> ryt rytem, ale chodzi głownie o to, co dodają "własnym pomysłem" moderniści.

Tak, ryt rytem, ale jako katolik mam obowiązek przyjąć, że taki a nie inny ryt właśnie obowiązuje.
A moderniści? Pozwolę sobie zacytować Maurice'a Druona:
"W każdej epoce, w każdym kraju zawsze istniały dwa stronnictwa: reakcji i postępu." 
Dotyczy to nie tylko krajów, ale też Kościoła. Moim  zdaniem oczywiście.

http://www.liturgia.cerkiew.pl/texty.php?id=112&id_n=92

Spór o Filioque fajnie opisał Volkoff w znanym Ci "Gościu Papieża"

 

zaloguj się by móc komentować

przemsa @krzysztof-laskowski 20 maja 2019 20:06
20 maja 2019 20:42

Ty za to ufasz starannie wybranym, potwierdzającym Twoje obawy duchownym. Czy to zaufanie nie przekracza aby nawet bardziej wszelkich dopuszczalnych granic?

 

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @przemsa 20 maja 2019 20:21
20 maja 2019 20:48

Nie jest tak, że interpretuję wszystko na niekorzyść Kościoła i jego hierarchii. Gdyby tak było, mówiłbym, że prawie wszyscy księża na świecie nie są księżmi. Ale nie mówię tak. Mówię, że mamy do czynienia z taką nawałą błędów, jakiej nie było nigdy, nawet w czasie kryzysu ariańskiego. Niemniej dostrzegam rozmaite odcienie, np. różnicę między herezją materialną a herezją formalną, między stopniami błędów itd.

Bądź łaskaw przyjąć do wiadomości podstawowe założenie, że skoro Kościół katolicki jest jedynym prawdziwym Izraelem, że państwo, które posługuje się tą nazwą, czyni to nielegalnie, ale jego zwolennicy dysponują gigantycznym majątkiem i potrafią uciszyć, kogo im się podoba. To oni stoją za okupacją Kościoła katolickiego przez modernistów, którzy schowanie nauczania wielowiekowego nauczania Kościoła tłumaczą przyjęciem teologii holokaustu.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @przemsa 20 maja 2019 20:39
20 maja 2019 20:51

Zamiast Druona lepiej przeczytać Pascendi, w której to encyklice św. Pius X potępia ideę dzielenia Kościoła na fakcje reakcji i postępu.

zaloguj się by móc komentować

qwerty @Vesuvio 20 maja 2019 20:22
20 maja 2019 20:51

ja mam wrażenie, że marzenia o rycie łacinskim mają w sobie coś z tęsknoty za elitarnymi spektaklami typu teatralnego, nowy ryt [językowo] czym jest? jest Mszą św. czy nie jest? i zaczynamy od definicji: co jest Msza św.? klękanie to wg jakiego rytu? moja wina, moja wina to wg jakiego rytu? mea culpa - lepiej  a jeśli tak to dlaczego? nadmiar jak mówią marksiści nadbudowy nad bazą, to popatrzmy na głuchoniemych - i co oni na to? a może my wszyscy to tacy głuchoniemi?

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @przemsa 20 maja 2019 20:42
20 maja 2019 20:52

Niestety, sytuacja jest tak trudna, że musisz sam zainteresować się kwestiami teologicznymi, żeby dojść, dlaczego mówię to, co mówię.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @emma 20 maja 2019 18:57
20 maja 2019 20:53

Kłaniam się. Cieszę się, że Pani odniosła korzyść z tej notki.

zaloguj się by móc komentować

qwerty @krzysztof-laskowski 20 maja 2019 20:51
20 maja 2019 20:53

KK jest żywym organizmem a nie skansenem; definiowanie 'postępu' vs 'reakcja' to jak z życia komunistycznej partii, i może tam należy szukać oddziaływania [teologia wyzwolenia, ...]

zaloguj się by móc komentować

przemsa @krzysztof-laskowski 20 maja 2019 20:48
20 maja 2019 20:55

> Mówię, że mamy do czynienia z taką nawałą błędów, jakiej nie było nigdy,
> nawet w czasie kryzysu ariańskiego.

Otóż tego nie wiesz. Akcentujesz błędy i wyolbrzymiasz ich znaczenie bijąc na alarm. Moim zdaniem zupełnie niepotrzebnie. Choćby tylko z tego powodu, że to nie czyni Kościoła lepszym i silniejszym. 

> Bądź łaskaw przyjąć do wiadomości podstawowe założenie, że skoro Kościół katolicki
> jest jedynym prawdziwym Izraelem, że państwo, które posługuje się tą nazwą, czyni to nielegalnie,

To nie należy do zestawu zdarzeń na które mam wpływ. I jest bez wpływ na moją wiarę na dodatek.

 

 

zaloguj się by móc komentować

przemsa @krzysztof-laskowski 20 maja 2019 20:52
20 maja 2019 20:57

Otóż nie muszę.
I ten brak wewnętrznego lub zewnętrznego przymusu nie czyni mnie ani lepszym ani też gorszym katolikiem.

 

zaloguj się by móc komentować

przemsa @krzysztof-laskowski 20 maja 2019 20:51
20 maja 2019 20:58

Dlaczego od razu zamiast? Można i to i to. Poza tym Druon jako taki jest bez znaczenia. Istotna jest tu wyłącznie treść cytatu.

 

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @qwerty 20 maja 2019 20:51
20 maja 2019 20:58

Ks. Łukasz Szydłowski FSSPX, który posługuje w Chorzowie, o nowym porządku mszy: https://www.youtube.com/watch?v=6kkX2tHz29E&t=1s

W skrócie: msza święta katolicka (nie tylko w tradycyjnym rycie rzymskim, bo są inne ryty zachodnie oraz ryty wschodnie) to ofiara składana Panu Bogu na ołtarzu przez uprawionego kapłana, a nowy porządek mszy to uczta odprawiana przy stole, bardzo podobna do obrzędów anglikańskich.

zaloguj się by móc komentować


krzysztof-laskowski @przemsa 20 maja 2019 20:55
20 maja 2019 21:01

Chodzi zarysowanie głębi problemu.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @przemsa 20 maja 2019 20:57
20 maja 2019 21:03

Nie ma takiego obowiązku, ale bez zainteresowania się rzeczonymi kwestiami moje wypowiedzi możesz uważać za niezrozumiałe.

zaloguj się by móc komentować

przemsa @krzysztof-laskowski 20 maja 2019 21:01
20 maja 2019 21:04

O tym mówię: niepotrzebnie. 

zaloguj się by móc komentować

przemsa @krzysztof-laskowski 20 maja 2019 21:03
20 maja 2019 21:07

Owszem, moja wiedza w porównaniu z Twoją w tych tematach jest mizerna. Czy aby jednak wiedza jest dla pogłębiania wiary najważniejsza? Napisałbym, że śmiem wątpić, gdyby nie to, że mam pewność, iż bardzo często jest dokładnie odwrotnie.

 

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @qwerty 20 maja 2019 20:53
20 maja 2019 21:07

No bo rzeczywiście do tego doszło, że między innymi ludzie wprowadzeni do seminariów duchownych przez komunistyczne służby specjalne przekształcili strukturę Kościoła z monarchiczno-arystokratycznej w twór, który przypomina partię komunistyczną, gdzie progresiści nawalają się z twardogłowymi w radach i komitetach.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @przemsa 20 maja 2019 21:07
20 maja 2019 21:10

Wiedza powinna iść w parze z wiarą. Polecam lekturę katechizmu św. Piusa X. Łatwo można dostać wydanie z 2017 roku.

Jedną z cech rewolucji modernistycznej jest to, że prawie nikt nie zachęca wiernych do lektury katechizmu. Bo i po co, skoro każdy czerpie wiarę z własnego wnętrza zgodnie z filozofią immanentyzmu - porównaj Pascendi.

zaloguj się by móc komentować

qwerty @krzysztof-laskowski 20 maja 2019 20:58
20 maja 2019 21:12

to nowej Mszy św. nie odprawiają kapłani? niebyt wiarygodny wywód; że ołtarz vs 'stół'? uczta vs ofiara? a skąd te nazywania i ich adekwatność lub jej brak? pointa jest taka: KK nie ma, katolików nie ma, i wszystko o kant d.. rozbić, tylko przeszłość jest interesująca i jedynie prawdziwa, sorry ale tylko św. Rita pozostaje

zaloguj się by móc komentować

przemsa @krzysztof-laskowski 20 maja 2019 21:10
20 maja 2019 21:12

Zostawmy już to. Zdaje się, że obaj rozumiemy, co mam na myśli.

 

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @qwerty 20 maja 2019 21:12
20 maja 2019 21:20

Nowy porządek mszy odprawiają kapłani, ale on został tak zaprojektowany, żeby mógł być koncelebrowany przez kapłana, który przyjął ważne święcenia, i np. protestanckiego ministra, który jest człowiekiem świeckim.

Kościół katolicki istnieje, nie może zniknąć. Katolicy na świecie istnieją, ale są w niewielkiej grupie w stosunku do nominalnej liczby przeszło miliarda katolików. Tak sprawy wyglądają. Nie wymyśliłem ich sobie.

zaloguj się by móc komentować

przemsa @krzysztof-laskowski 20 maja 2019 21:20
20 maja 2019 21:22

> Katolicy na świecie istnieją, ale są w niewielkiej grupie w stosunku do nominalnej
> liczby przeszło miliarda katolików. 

We własnym mniemaniu. By nie wyrazić się jednak dosadniej.

 

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @przemsa 20 maja 2019 21:22
20 maja 2019 21:27

Chodzi o rozróżnienie na obiektywność i subiektwność, aspekty materialny i formalny, akt i potencję - kategorie filozofii tomistycznej. To też trzeba wiedzieć, bo Kościół katolicki tymi kategoriami się posługuje w odniesieniu do wiary i obrzędów. Nie ma tu żadnych elementów podejścia emocjonalnego, które kilkadziesiąt lat temu stało się w Kościele powszechne.

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @przemsa 20 maja 2019 21:22
20 maja 2019 21:30

Ponad miliard to jest ochrzczonych w Kościele katolickim.

A co się z nimi dzieje w "dorosłości", to inna, dużo bardziej smutna sprawa.

Znam kwestie Pierwszej Komunii św. w kilku parafiach warszawskich i podwarszawskich, gdzie z braku wysstarczajacej liczby dzieci, dopuszczane jest  prezystepowanie  do ww. Sakramentu dzieci tych rodziców, ktorzy w ogóle nie uczęszczaja do kościoła i nie mają najmniejszego zamiaru uczęszczać w przyszłości (czyli razem ze swoim dzieckiem/dziećmi).

A księża udają, że o tym nie wiedzą.

Za to chętnie "święcą" a to samochody, a to motocykle, a nawet rowery.

Za niedługo będą "święcić"  notebooki.

A kto wie, czy i nie kije bejsbolowe.

zaloguj się by móc komentować

przemsa @stanislaw-orda 20 maja 2019 21:30
20 maja 2019 21:41

> Ponad miliard to jest ochrzczonych w Kościele katolickim.

Krzysztof twierdzi, że istnieja jakaś wąska grupa prawdziwych katolików. W opozycji do tych setek milionów nominalnych. Dziękuję, ale ja w te nie wchodzę.
Swoją drogą weźmy takiego św. Jana Chrzciciela. Można powiedziedzieć, że chrzcił w tym Jordanie jak popadnie. Ilu nieprawdziwych - przyjmując bardziej współczesną nomenklaturę - katolików z tego wyszło?

 

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @stanislaw-orda 20 maja 2019 21:30
20 maja 2019 21:47

No i nic dziwnego, że w takim Kościele jak ten istniejący w Polsce można świętować Dzień Judaizmu i Dzień Islamu oraz Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Ten sakramentalnie wyświęcony kapłan, a tamten człowiek świecki, który nosi strój, żeby pobożnie wyglądać - obaj razem celebrują jakiś obrzęd. A ranga sakramentu? Nieważna, bo liczy się jedność chrześcijan bez względu na obiektywnie istniejące podziały.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @przemsa 20 maja 2019 21:41
20 maja 2019 21:55

Prawie wszyscy biskupi Kościoła katolickiego na świecie mówią, że nie można nawracać, czyli szerzyć prozelityzmu. Można tylko dialogować. Posłuchaj, co oni do Ciebie mówią, w tym biskupi Kościoła katolickiego w Polsce. Św. Andrzej Bobola dał się zabić prawosławnym, bo starał się o ich konwersję na katolicyzm i nie chciał ustąpić. I co z męczeńskiej śmierci świętego robią sobie nie tylko biskupi, ale i liczni księża w Polsce? Mają to w nosie, bo chodzą do rozmaitych cerkwi i opowiadają prawosławnym, że wszystko jest cacy. A inni milczą ze strachu przed wyrzuceniem z parafii lub zgromadzenia.

zaloguj się by móc komentować

Vesuvio @qwerty 20 maja 2019 20:51
20 maja 2019 22:02

Dlaczego piszesz "marzenia"? To jest rzeczywistość istniejąca prawie 2000 lat. I po co te kpiny z Mszy Św. Wszechczasów? Opanuj się człowieku

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @przemsa 20 maja 2019 21:41
20 maja 2019 22:12

Może ktoś myśli, że się z tego cieszę. Nie, mówię te rzeczy z przerażeniem. Groza mnie zdejmuje każdego dnia, że biskup katolicki (!) taki jak ten łódzki mówi, że trzeba odrzucić teologię zastępstwa i pogodzić się z Izraelem, państwem. Skoro tak, to po co mu Kościół katolicki? Po co w takim razie komukolwiek Kościół katolicki? Dwa tysiące lat na nic? A ja nie mam rozterek co do tego, co robić, dokąd iść?

Lepiej do św. Jana Chrzciciela się pomodlić, niż o nim dywagować.

zaloguj się by móc komentować

Szczodrocha33 @krzysztof-laskowski 20 maja 2019 19:15
21 maja 2019 03:35

"Zmieniało się tylko to, że pogłębiało się rozumienie tych samych dogmatów. Dogmaty się nie zmieniały, np. o tym, że kapłaństwo jest sakramentalne i że kapłanem może być tylko mężczyzna."

Wiem, ze rozmawiamy tutaj caly czas o Kosciele Katolickim, ale w takiej Anglii, w 1994 roku tak zwany Church of England [czyli odszczepiency z 1534 roku], "wyswiecil" na swoich ksiezy pierwsze 32 kobiety.

No ale tam juz jest slychac ten przyslowiowy kwik opisanych w Pismie Swietym swin, ktore po wstapieniu w nie zlego ducha, pognaly z wielkim halasem w strone przepasci, na zatracenie.

zaloguj się by móc komentować

qwerty @Vesuvio 20 maja 2019 22:02
21 maja 2019 07:03

kpiny? a gradacja sakramentów to nie kpiny? a pierdoły, że ta Msza św. jest ważniejsza a ta nie to nie kpiny? logiki i rozumu życzę; Ojcze Nasz po łacinie jest o 3 punkty lepsze niz Ojcze Nasz po polsku? - tabelki z wynikami gdzie publikujemy?

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @qwerty 21 maja 2019 07:03
21 maja 2019 07:47

Nie wiesz, czym różni się msza święta w tradycyjnym rycie rzymskim od nowego porządku mszy. Istnieją drastyczne różnice, a ich stwierdzenie opiera się właśnie na logice, nie na uczuciach. Język liturgii nie odgrywa roli najważniejszej, ale cel liturgii. We mszy świętej w tradycyjnym rycie rzymskim czczony jest Pan Bóg, a w nowym porządku mszy czczony jest człowiek.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @Szczodrocha33 21 maja 2019 03:35
21 maja 2019 07:52

W Niemczech ileś pań strajkuje po to, by wywalczyć święcenie kapłanek. Co gorsza, dzieje się przy wsparciu miejscowych biskupów, jak można było zauważyć na oficjalnej stronie internetowej Kościoła katolickiego w Niemczech www.katholisch.de.

zaloguj się by móc komentować

przemsa @krzysztof-laskowski 21 maja 2019 07:52
21 maja 2019 09:14

A z tego, że nie wspierają takich dążeń biskupi w innych krajach czego dowodzi?

 

zaloguj się by móc komentować

przemsa @krzysztof-laskowski 20 maja 2019 22:12
21 maja 2019 09:16

> Może ktoś myśli, że się z tego cieszę. Nie, mówię te rzeczy z przerażeniem.

Ty się cieszysz z tego, że należysz do wąskiego grona prawdziwie bogobojnych, mądrze zatroskanych i sprawiedliwych i światłych. To taka wyższa, bardziej wysublimowana forma robienia sobie dobrze.

 

zaloguj się by móc komentować

Grzeralts @przemsa 21 maja 2019 09:16
21 maja 2019 09:28

Będą mieli w niebie salkę obok Neokatechumenatu - trzeba będzie cichutko przechodzić obok obu, żeby nie psuć im radości, że są tam sami ;) 

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @przemsa 21 maja 2019 09:16
21 maja 2019 09:29

Możesz czytać ze zrozumieniem? Twierdzę, że msze święte w tradycyjnym rycie rzymskim z tradycyjnym nauczaniem mają być powszechne w Kościele rzymskim łacińskim, żeby wierni mieli powszechny dostęp do ważnie i godziwie sprawowanych sakramentów. Jeśli ktoś cieszy się tylko z tego, że funkcjonuje w getcie kilkudziesięcioosbowej wspólnoty, to ja do takich osób nie należę.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @Grzeralts 21 maja 2019 09:28
21 maja 2019 09:31

Neokatechumenat to talmudyczna sekta, której członkowie nie zachowują pozorów, że świętują seder.

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @krzysztof-laskowski 21 maja 2019 09:29
21 maja 2019 09:36

Powinnam chyba napisać o tym co wynoszę z takich dyskusji ...osobno.  

Teraz jeszcze nie, ale  ,,dostanie,, Pan zapewne notkę  kiedyś. 

Muszę mieć czas i pomysł  bo wie Pan jaki jest mój styl...przypowieści bardziej. 

.

 

zaloguj się by móc komentować

przemsa @krzysztof-laskowski 21 maja 2019 09:29
21 maja 2019 09:41

Czytam ze zrozumieniem. Napisałeś wprost, że katolicy na świecie istnieją, ale są w niewielkiej grupie w stosunku do nominalnej liczby przeszło miliarda katolików. Sam zaliczasz siebie do tych prawdziwych. Ja, jako ten tylko nominalnie katolicki plebs twierdzę jednak, że mam powszechny dostęp do ważnie i godziwie sprawowanych sakramentów bez Twoich szczerych starań i troski. 

zaloguj się by móc komentować

przemsa @Grzeralts 21 maja 2019 09:28
21 maja 2019 09:42

Katolicki, czyli powszechny, ale jednak nie tak do końca ;)

 

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @przemsa 21 maja 2019 09:41
21 maja 2019 09:48

Bo większość nie ma nawet szansy otrzymywać prawidłowej nauki ani prawidłowo sprawowanych sakramentów. To jest ocena obiektywna. Z znaczeniu subiektywnym duża część tej grupy może wierzyć, że wszystko jest w porządku. Nie zamierzam jednak ocenia niczyjej duszy. Nie personalia się liczą, tylko zasady.

zaloguj się by móc komentować

przemsa @krzysztof-laskowski 21 maja 2019 09:48
21 maja 2019 09:57

Prawidłowych według Ciebie; w zgodzie z Twoim głębokim przekonaniem. To jest ocena obiektywna.

 

 

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @przemsa 21 maja 2019 09:14
21 maja 2019 10:09

Wspierają, ale specjalizują się w innych klimatach jak Amerykanie w klimatach LGBT, np. kardynał Cupich, arcybiskup Chicago, lub kardynał Dolan, arcybiskup Nowego Jorku.

zaloguj się by móc komentować

Grzeralts @krzysztof-laskowski 21 maja 2019 09:48
21 maja 2019 10:09

Nie ma czegoś takiego jak obiektywna ocena poza matematyką. Znaczy jest w teorii, ale realnie nie ma poza matematyką metod weryfikacji obiektywnej zgodności z rzeczywistością, które byłyby pewne. 

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @przemsa 21 maja 2019 09:57
21 maja 2019 10:10

Obiektywna ocena według kategorii filozofii tomistycznej obejmuje materię, formę i intencję. Można na ten temat zrobić serię wykładów.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @Grzeralts 21 maja 2019 10:09
21 maja 2019 10:16

Teologia scholastyczna wykorzystuje takie metody, jakie wykorzystuje matematyka.

zaloguj się by móc komentować

Grzeralts @krzysztof-laskowski 21 maja 2019 10:10
21 maja 2019 10:18

Ale to jest filozofia, czyli teoria. A ja mówię o metodzie potwierdzania zgodności twierdzeń z rzeczywistością. Nie masz jej i nigdy nie będziesz miał. A mimo tego stawiasz słowo swoje przeciwko oficjalnemu nauczaniu. Wolno Ci, bo jesteś wolnym człowiekiem, ale karty masz słabe. Mi w każdym razie skutecznie odebrałeś chęć uczestnictwa we mszy w dawnym rycie.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @Grzeralts 21 maja 2019 10:18
21 maja 2019 10:38

To fatalnie. Niestety, mój błąd. Nie da się wyjaśnić setek skomplikowanych spraw w kilku zdaniach. Niemniej łatwo takie reakcje przewidzieć, skoro główną rolę w epoce udzisiejszenia odgrywa sentymentalizm.

zaloguj się by móc komentować

Grzeralts @krzysztof-laskowski 21 maja 2019 10:38
21 maja 2019 10:44

Nie. Po prostu używasz narzędzia w niewłaściwy sposób. I nie idzie Ci tego wyjaśnić. 

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @Grzeralts 21 maja 2019 10:44
21 maja 2019 11:00

Pascendi znasz? Jeśli nie, to zakończmy dyskusję pod tą notką.

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @Grzeralts 21 maja 2019 10:18
21 maja 2019 11:12

Najlepiej jednak samemu....przetestować..

A co jeśli Pan Krzysztof po prostu niedoskonałe tłumaczy czy nie umie znaleźć klucza do każdej osoby..

To ,,nigdy nie zobaczę jaki był ryt przez wieki,, ...jest rozczarowująco dziecinne...na złość Krzysiowi  ,,ja,, nigdy 

...żal..

.

 

 

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @Maryla-Sztajer 21 maja 2019 09:36
21 maja 2019 11:18

Kluczową rolę odgrywa filozofia tomistyczna.

zaloguj się by móc komentować


Grzeralts @Maryla-Sztajer 21 maja 2019 11:12
21 maja 2019 11:28

To nie jest na złość Krzysztofowi. Ale Krzysztof przekonał mnie skutecznie, że niewiele poza sentymentem przemawia za rytem tradycyjnym, ponieważ argumenty jego zwolenników są wadliwe. A ja nie jestem szczególnie sentymentalny.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @Grzeralts 21 maja 2019 11:28
21 maja 2019 11:34

Przyjmuję Twoje zdanie do wiadomości. Dlatego uważam, że jeśli przynajmniej Pascendi nie przeczytałeś lub nie wysłuchałeś wersji mówionej i nie myślałeś głęboko o treści tej encykliki nie przez jeden wieczór, ale miesiącami, nie ma sensu mówić o czymkolwiek więcej.

zaloguj się by móc komentować

Vesuvio @Maryla-Sztajer 21 maja 2019 11:12
21 maja 2019 11:38

To jest nie tylko na złość koledze jak w piaskownicy.

To jest jakieś dziwaczne stawianie warunków - "może i pójdę na Mszę, ale pod warunkiem, że zaczniesz prawidłowo stosować narzędzia do przekonywania mojej czcigodnej osoby"

zaloguj się by móc komentować

Grzeralts @krzysztof-laskowski 21 maja 2019 11:34
21 maja 2019 11:41

Nie ma sensu, bo Cię nie przekonam. Ale jeśli Ty przekonasz policjanta z drogówki przy najbliższej okazji, że stosując się do przedwojennego prawa o ruchu drogowym nie popełniasz wykroczenia, daj mi znać. 

zaloguj się by móc komentować

Grzeralts @Grzeralts 21 maja 2019 11:41
21 maja 2019 11:42

"popełnisz" powinno być.

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @Grzeralts 21 maja 2019 11:28
21 maja 2019 11:43

Jasne..NIC nie przemawia poza 2000 lat kształtowania i tradycji ...

Nie jestem teologiem ani filozofem. Może Krzysztof źle pokazuje sprawy..

Ja mam tyle lat że urodziłam się i wyrosłam w Kościele przedsoborowym...nie bylo innego. 

Jeszcze w Czeladzi była jedną rodzina z tzw kociej wiary...ktoś pamięta co to...?   ))

.

 

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @Vesuvio 21 maja 2019 11:38
21 maja 2019 11:46

To jest trochę...symetryczne...W tej dyskusji..

Ale wreszcie jest na SN ciekawie...

...A nie....którego księdza nagrania w necie są lepsze 

.

 

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @Grzeralts 21 maja 2019 11:41
21 maja 2019 11:52

Nie interesuję się personaliami, ale zasadami, które nie mogą się zmienić. Odsyłam Cię więc do źródła, z którym kto zechce się zapoznać, by wiedział, dlaczego używam konkretnych argumentów. Bez zapoznania się ze źródłem dyskutowanie mija się z celem. Podkreślam, że Pascendi nie może przestać obowiązywać.

zaloguj się by móc komentować

Vesuvio @Maryla-Sztajer 21 maja 2019 11:43
21 maja 2019 11:56

Większość uczestników Mszy Św. Wszechczasów to jednak najczęściej młodzi "posoborowi" mężczyźni.

Zupełnie odwrotnie niż w Kościele żeńsko-katolickim :-)

zaloguj się by móc komentować

Grzeralts @Maryla-Sztajer 21 maja 2019 11:43
21 maja 2019 12:03

Oczywiście, że Krzysztof źle pokazuje sprawy. Bo nie widzi błędu wielkości lokomotywy w swoim rozumowaniu. Błędu, o którym pisze m.in. sam Pius X. I który stawia go w jednym szeregu nawet nie z Neokatechumenatem, ale z protestantami. Co począć, i tak Go lubię czytać, mimo błędów. Nie jego jednego zresztą.

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @Grzeralts 21 maja 2019 12:03
21 maja 2019 12:13

Ale ja wiem o co mu chodzi. I co masz na myśli. 

Tyle że wreszcie rozmawiamy  !

A ja bardzo chcę by SN była miejscem ważnych rozmów A nie głupich kopnięć w kostkę. 

.

 

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @Grzeralts 21 maja 2019 12:03
21 maja 2019 12:43

Dobra. Skoro ja jestem protestantem, a (dopowiedzenie moje) Polska jest krajem katolickim, nic dziwnego, że Katolicki głos w Twoim domu uchodzi nad Wisłą za katolicki wzorzec metra. 

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @krzysztof-laskowski 21 maja 2019 12:43
21 maja 2019 12:59

:)))

Miło że Pan potrafi z poczuciem humoru...zgryźliwym nieco 

Muszę już iść z netu,

to tylko ot tak podrzucę..są przecież uznane..linkowałam u gorylisko kiedyś...kościoły wschodnie...pozostające w jedności z Rzymem. 

Tylko nasza tradycja ma by być w getcie..

.

 

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @Vesuvio 21 maja 2019 11:56
21 maja 2019 13:05

Ilu pojawia się chętnych do zbadania przyczyn wspomnianego zjawiska? Bardzo niewielu.

zaloguj się by móc komentować

Grzeralts @krzysztof-laskowski 21 maja 2019 12:43
21 maja 2019 13:19

Polska nie jest krajem katolickim. W Polsce jest jednak ciągle dużo katolików. 

Modlitwa, w tym Msza Św. nie jest rozmową nas z Bogiem, tylko Boga z nami. Nie możemy narzucać jej warunków, ale możemy wybrać. Póki co mamy do wyboru również Mszę w starym rycie. Możesz wybrać. Ale jeśli chcesz przekonać innych, żeby wybrali ryt trydencki, musisz użyć argumentacji nie tylko trafiającej do czytelnika, ale i poprawnej. 

zaloguj się by móc komentować

Grzeralts @Vesuvio 21 maja 2019 11:56
21 maja 2019 13:20

Menele na dworcu to też zwykle mężczyźni "posoborowi".

zaloguj się by móc komentować

Grzeralts @Maryla-Sztajer 21 maja 2019 12:13
21 maja 2019 13:37

Nie jestem tylko pewien, czy ta rozmowa do czegoś sensownego nas doprowadzi. 

Jednak błąd metody jest błędem metody. Jeśli na dane pytanie jedyna poprawna metodologicznie odpowiedź to: "nie wiemy", wtedy każda inna, nawet najpiękniej uzasadniona jest błędna. A co w ramach tego "nie wiemy" jest nam podane do wierzenia, nie podlega z kolei interpretacji własnej. To wiara jest z rozumem niesprzeczna, a nie rozum z wiarą. 

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @Grzeralts 21 maja 2019 13:19
21 maja 2019 13:38

Ryty, czyny duchownych stanowią wyraz określonego rodzaju filozofii, która obejmuje człowieka w całości: religię, politykę, sztukę, obyczajowość. 

zaloguj się by móc komentować

Grzeralts @krzysztof-laskowski 21 maja 2019 13:38
21 maja 2019 13:47

Owszem. Ale to nie my decydujemy. Trzeba było iść do seminarium, zdobyć święcenia, odbyć odnośne studia, przekonać papieża oraz odnośne kongregacje i już. Prościzna względem przeczytania Pascendi.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @Grzeralts 21 maja 2019 13:47
21 maja 2019 14:22

Nie ma więc potrzeby dalej dyskutować.

zaloguj się by móc komentować

przemsa @krzysztof-laskowski 21 maja 2019 14:22
21 maja 2019 14:39

Nie ma potrzeby dyskutować, gdyż Ty ucinasz wszelką dyskusję stwierdzeniem, że Kościół posoborowy, hierarchowie w swej większości i tak samo katolicy (nominalni) błądzą. Jednym słowem, że Kościół po 1965 roku nie jest już prawdziwym Kościołem katolickim.
Przyjmując, że masz rację należałoby zatem uznać, że jesteś działającym z bożym namaszczeniem prorokiem wzywający do opamiętania się polegającego na odwróceniu się od Kościoła Powszechnego AD2019 w imię powrotu do Kościoła Idealnego z Twoich wyobrażeń. Dzięki, ale ja w to nie wchodzę i nie sądzę, by zostało mi to poczytane za grzech.
I tak jak napisałem wcześniej:
Jeżeli którykowiek z papieży odrzuci Mszę w obecnym rycie, przyjmę to nie tylko bez słowa protestu, ale i z satysfakcją. Będę bowiem miał pewność, że tak być powinno i że jest to dobre, skoro tak właśnie się stało. Albowiem Roma locuta, causa finita. Kropka.  Ale na razie, wybacz, jeżeli już, to nie ja tu bluźnię.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @przemsa 21 maja 2019 14:39
21 maja 2019 15:27

Pardon, nie przypisuję sobie roli proroka.

zaloguj się by móc komentować


krzysztof-laskowski @przemsa 21 maja 2019 15:31
21 maja 2019 15:39

Nie, przedstawiam prognozy na podstawie racjonalnych przesłanek.

zaloguj się by móc komentować


krzysztof-laskowski @przemsa 21 maja 2019 16:13
21 maja 2019 16:39

Chwała Bogu, że akceptujesz fakt, że moje wypowiedzi opierają się na podstawach rozumowych, a nie emocjonalnych.

zaloguj się by móc komentować

przemsa @krzysztof-laskowski 21 maja 2019 16:39
21 maja 2019 16:45

Akceptuje,  że tak uważasz :)

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @Grzeralts 21 maja 2019 13:37
21 maja 2019 16:59

Ja tego o metodzie nie umiem ocenić. Czytam co piszecie i patrząc na ilość odsłon notki....inni też czytają. 

To znaczy że rozmowa wasza jest ważna dla niemych obserwatorów 

.

 

zaloguj się by móc komentować

Paris @Maryla-Sztajer 21 maja 2019 16:59
21 maja 2019 17:02

O tak...

... wazna i bardzo ciekawa  !!!

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @Grzeralts 21 maja 2019 13:47
21 maja 2019 17:02

A mogę poprosić o osobną notkę?  Bo tutaj robi się magazyn wszystkiego. 

Pan Krzysztof zadał sobie trud...

Może ktoś zamiast rozproszonych komentarzy zbierze wszystko swoje we własnej notce 

.

 

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @Paris 21 maja 2019 17:02
21 maja 2019 17:03

O ..jesteś..bo już nie mam siły do tych  ,,kogutów,,...

;)

.

 

zaloguj się by móc komentować

karmel @krzysztof-laskowski
21 maja 2019 17:06

Ks. Szymon Bańka zaleca by w przypadku braku dostępu do Mszy św. wg rytu trydenckiego nie uczestniczyć we Mszy św. NOM.  Od 1:38:00

https://www.youtube.com/watch?v=yr3Scat5wHk

 

W jego mniemaniu jest ona niegodna, czy też mniej godna...czy podzielasz opinię tego księdza z FSPPX?

W świetle ostatnich cudów eucharystycznych w Sokółce i Legnicy jest to moim skromnym zdaniem opinia druzgocąca.

Kapłan namawia by nie uczestniczyć w Sakramencie Komunii Św.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @karmel 21 maja 2019 17:06
21 maja 2019 17:15

Nowy porządek mszy należy omijać szerokim łukiem, bo osłabia on wiarę katolicką, nie wzmacnia jej. Jeśli chodzi o cuda związane z nowym porządkiem mszy, to też lepiej odłożyć je na bok. Św. Jan od Krzyża powiedział, żeby wierni nie koncentrowali się na wizjach i cudach, choćby były one prawdziwe, bo zainteresowanie wizjami i cudami może zastąpić wiernym spełnianie obowiązków wynikających z wiary.

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @krzysztof-laskowski
21 maja 2019 17:19

http://maryla-sztajer.szkolanawigatorow.pl/leon-xiii-annum-sacrum

 

Mamy maj..to ja przypomnę swoje o Leonie XIII

.

O św Janie też pisałam rok temu 

.

 

zaloguj się by móc komentować

rotmeister @przemsa 21 maja 2019 14:39
21 maja 2019 17:39

"Będę bowiem miał pewność, że tak być powinno i że jest to dobre, skoro tak właśnie się stało. Albowiem Roma locuta, causa finita. Kropka".

Teraz jak Roma locuta to nie zawsze znaczy że finita. Sam Franciszek nie wie czy rozwodnicy mogą przystępować do komunii świętej czy nie mogą. Spytaj kilku dowolnie wybranych biskupów lub księży. Każdy powie inaczej.

zaloguj się by móc komentować

Grzeralts @Maryla-Sztajer 21 maja 2019 17:02
21 maja 2019 17:48

Nie chcę pisać o tym notki. Zaraz wyjaśnię dlaczego.

To jest jak z Ziębą. Nie chodzi o to, że Zięba opowiada głupoty (chociaż akurat opowiada), ani że jego rady mogą komuś zaszkodzić (chociaż mogą) ale o to, że on za swoje wypowiedzi nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Nawet gdyby się sam nie mylił, to i tak w całości przerzuca ryzyko błędu w rozumowaniu na swoich odbiorców, wręcz ich prowokuje do głupiego myślenia. Krzysztof robi coś analogicznego, gdyż będąc osobą świecką nie ponosi odpowiedzialności za to, co głosi - na tym zasadza się moje stawianie Go wśród protestantów. Gdyby był duchownym katolickim nie mógł by sobie pozwolić na pisanie tego, co pisze. A ten fakt wystarcza za całą argumentację przeciw, można sobie wręcz odpuścić analizę logiczną i merytoryczną.  

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @przemsa 21 maja 2019 14:39
21 maja 2019 17:51

Już tu było..Ale jeszcze raz Katarzyna że Sieny pouczała papieża w Awinionie długo. Są jej listy, czytałam..potrafiła naprawdę ochrzanić i nie raz. 

I posłuchał i wrócił do Rzymu. Tego fizycznego..do miasta. 

Ale może i mieszkańca Watykanu trzeba czasem ochrzanić, żeby  ,,wrócił do Rzymu,,.

 

Polecam listy św Katarzyny...niepismiennej doktora Kościoła 

.

 

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @Grzeralts 21 maja 2019 17:48
21 maja 2019 17:52

Odpowiedziałam w pewnym sensie  do Przemsy przed momentem. 

 

.

 

zaloguj się by móc komentować

przemsa @rotmeister 21 maja 2019 17:39
21 maja 2019 17:53

Nie będę dywagował na temar rozwodników, Franciszka, biskupów itd. Mój komentarz dotyczy rytu.

 

zaloguj się by móc komentować

przemsa @krzysztof-laskowski 21 maja 2019 17:15
21 maja 2019 17:55

> Nowy porządek mszy należy omijać szerokim łukiem, bo osłabia on
> wiarę katolicką, nie wzmacnia jej. 

Stary porządek mszy nalezy omijać szerokim łukiem, bo osłabia on wiarę katolicką, nie wzmacnia jej.

Jak widać, ja też tak potrafię.

zaloguj się by móc komentować

Grzeralts @Maryla-Sztajer 21 maja 2019 17:51
21 maja 2019 18:08

Ale pisała do papieża, nie do wiernych.

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @Grzeralts 21 maja 2019 18:08
21 maja 2019 18:13

Dyktowała listy, nie umiała sama pisać.  Miała wkoło siebie grupę...niech ktoś poprawi mnie...trzeci zakon..?

.

 

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @Grzeralts 21 maja 2019 18:08
21 maja 2019 18:14

Pisało środowisko tak naprawdę..Gabriel kiedyś się zajmował..I ja zresztą też..Jej ojciec to farbiarz..I cała rodzina. 

Interesy poważne i tkaniny 

.

 

zaloguj się by móc komentować

rotmeister @przemsa 21 maja 2019 17:53
21 maja 2019 18:24

A myślałem że tego locuta i finita. Bo jak na to patrzę to widzę że niepotrzebnie likwidowano stanowisko Pytii delfickiej. Każdy jej wróżby mógł interpretować po swojemu. 

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @przemsa 21 maja 2019 17:55
21 maja 2019 18:50

Nowy porządek mszy powoduje osłabienie wiary w dogmat o realnej obecności i dogmat o sakramentalnym kapłaństwie poprzez to, że do koncelebracji dopuszczani są ludzie świeccy lub niekatolicy. Wierni wskutek wieloletniego uczestniczenia w nowym porządku mszy utwierdzają się w wierze w to, że są święci bez względu na to, w co wierzą i jak postępują. Skutki społeczne da się łatwo dostrzec.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @Grzeralts 21 maja 2019 17:48
21 maja 2019 18:52

Jeśli tak, to w konsekwencji muszę zacząć świętować między innymi Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, Dzień Judaizmu i Dzień Islamu. Obejdzie się.

zaloguj się by móc komentować

olo @Grzeralts 21 maja 2019 17:48
21 maja 2019 18:59

przepraszam, ponosi odpowiedzialnosc ale wlasna

a kaplan to  i za tych co w blad wprowadzil

czy nie?

zaloguj się by móc komentować

karmel @krzysztof-laskowski
21 maja 2019 19:08

Jeżeli chodzi o utratę wiary w realną obecność to jest to aż nadto widoczne. Stan ten zaczął się pogłębiać chyba w momencie wprowadzenia ukłonu w kierunku stołu ołtarzowego i tym samym wypinania się celebransa w stronę tabernakulum.

Wierni nie przyklękają przy wchodzeniu do ławek, siedzą z "nogą na nogę". Na siedząco adorują wystawiony Najświętszy Sakrament.

zaloguj się by móc komentować

przemsa @rotmeister 21 maja 2019 18:24
21 maja 2019 19:11

Szef watykańskiej dykasterii odniósł się również do słynnego przypisu, w którym Papież dopuszcza możliwość przystępowania do sakramentów. Kard. Müller wyjaśnił, że warunkiem przystąpienia do sakramentu spowiedzi jest nawrócenie i postanowienie poprawy. Oznacza to zatem, że przypis ten dotyczy wyłącznie takich przypadków, gdy penitenci są gotowi żyć jak brat z siostrą – stwierdził niemiecki kardynał.

zaloguj się by móc komentować

przemsa @krzysztof-laskowski 21 maja 2019 18:50
21 maja 2019 19:14

> Wierni wskutek wieloletniego uczestniczenia w nowym porządku mszy
> utwierdzają się w wierze w to, że są święci bez względu na to, w co wierzą i jak postępują. 

Jestem wiernym. Całe życie uczestniczę jedynie we Mszach posoborowych. NIGDY nawet przez myśl mi nie przeszło, że mógłbym być świetym bez względu na to, w co wierzę lub jak postępuję. Więcej: nie znam nikogo, a trochę tzw. praktykujących katolików spotkałem w swoim zyciu, kto wierzyłby w swoją niezależną od wiary i postępków świętość. Zatem? 

 

zaloguj się by móc komentować

przemsa @krzysztof-laskowski 21 maja 2019 18:50
21 maja 2019 19:23

I jeszcze w uzupełnieniu do tego samego, bo jednak nie mogę się powstrzymać:

> Wierni wskutek wieloletniego uczestniczenia w nowym porządku mszy utwierdzają
> się w wierze w to, że są święci bez względu na to, w co wierzą i jak postępują.
> Skutki społeczne da się łatwo dostrzec.

Wierni, wskutek regularnego uczestniczenia w starym porządku mszy, utwierdzają się w wierze w to, że są lepszymi, prawdziwszymi katolikami od tych, którzy uczestniczą we mszy w posoborowym rycie. Skutki społeczne da się łatwo dostrzec.

 

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @przemsa 21 maja 2019 19:14
21 maja 2019 19:33

Ale np. w Niemczech, Francji, Holandii, Austrii nieliczni uczestnicy nowego porządku mszy w ogóle się spowiadają. Dało się to zauważyć już w latach siedemdziesiątych. Większość nominalnych katolików w tamtych krajach uważa się implicite za świętych.

zaloguj się by móc komentować

przemsa @krzysztof-laskowski 21 maja 2019 19:33
21 maja 2019 19:36

> Ale np. w Niemczech, Francji, Holandii, Austrii nieliczni uczestnicy nowego
> porządku mszy w ogóle się spowiadają.

To jest raczej argument przeciwko Twoim uogólnieniom.

> Większość nominalnych katolików w tamtych krajach uważa się implicite za świętych.

Implicite to Ty zdajesz się uważać za wszechznawcę myśli i dusz tych gorszych, posoborowych katolików.

 

zaloguj się by móc komentować

przemsa @przemsa 21 maja 2019 19:36
21 maja 2019 19:45

>> Ale np. w Niemczech, Francji, Holandii, Austrii nieliczni uczestnicy nowego
>> porządku mszy w ogóle się spowiadają.

> To jest raczej argument przeciwko Twoim uogólnieniom.

Przepraszam, nieuważnie przeczytałem.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @przemsa 21 maja 2019 19:45
21 maja 2019 20:02

Ok. Ludzie ci tak czy inaczej nie są z natury źli, ale nie otrzymują dobrej formacji. Polacy też. Możesz przestać zajmować się rytem takim czy innym przynajmniej na chwilę? Lepiej będzie zastanowić się, dlaczego tak dobre treści, jakie szerzy Coryllus, nie są łatwo dostępne w szkołach wyższych w Polsce? Moim zdaniem po to, by odebrać im narzędzia obrony przed gigantycznymi przedsiębiorcami światowymi. Ci, żeby zachować miliardowe zyski, muszą dbać o jednolitość przekazu płynącego ze szkoły, telewizora, kościoła: odpocznij, wszystko jest dobrze, jesteś tego warta.

Dlatego najlepszymi uczniami sentymentalnego, pietystycznego wychowania religijnego są uczestnicy marszów przeciw przemocy i marszów równości.

zaloguj się by móc komentować

przemsa @krzysztof-laskowski 21 maja 2019 20:02
21 maja 2019 20:05

Zaczynamy dryfować, odbiegać od tematu. Nie żebym stracił zainteresowanie, ale myślę, że to dobry moment, żeby odłożyć teraz na bok tę dyskusję.

 

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @przemsa 21 maja 2019 20:05
21 maja 2019 20:27

Ok. Ale pamiętajmy, że nasi przodkowie w szenastym wieku mieli dość łatwy dostęp do sakramentów świętych sprawowanych ważnie i godziwie, mieli co do zasady dobrze uformowanych księży, ale atmosfera panowała taka, że Sejm w 1555 roku przegłosował oderwanie Kościoła katolickiego w Polsce od Rzymu. Można mówić o rytach lub nauczaniu, ale jeśli ludzie religii katolickiej w sercu nie chcą, to ryt mszy świętej ani nauczanie im nie pomogą. Ogólnie opisałem zasady państwa katolickiego, ale państwa takiego nie ma, bo ludzie po większej części go nie chcą. Żydzi rozmawiali z Panem Jezusem Chrystusem, a prawie żaden z nich Go nie przyjął.

zaloguj się by móc komentować

przemsa @krzysztof-laskowski
21 maja 2019 20:51

> jeśli ludzie religii katolickiej w sercu nie chcą, to ryt mszy świętej
> ani nauczanie im nie pomogą.

Tu pełna zgoda.

 

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @Grzeralts 21 maja 2019 13:19
21 maja 2019 22:47

oczywiście, teoretycznie możesz wybrać , a w praktyce  w takiej np. Warszawie msza trydencka jest odprawiana bodaj w jednej świątyni raz w tygodniu.

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @krzysztof-laskowski 21 maja 2019 20:27
21 maja 2019 22:52

nie Żydzi in corpore, , ale  Judejczycy, głównie z Jerozolimy i okolic, którzy "żyli" z obsługi korporacji światynnej.

A skoro wybrali Barabasa, to co jeszcze mogłoby  nas zdziwić.

zaloguj się by móc komentować


przemsa @stanislaw-orda 21 maja 2019 22:47
22 maja 2019 05:17

A czy wierni chcą mszy trydenckich? Czy męczą księży w swoich parafiach, by takowe odprawiali? Może powinni? Bo wydaje mi się, że byłaby to najlepsza droga do zwiększenia ich liczby.
No, ale by tak się stało, ludzie tacy jak Krzysztof musieliby się również mocno i konsekwentnie w takie działania zaangażować.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @przemsa 22 maja 2019 05:17
22 maja 2019 08:23

Chodzi o ryt mszy świętej z całym pakietem dodatkowym. Uruchomienie całości powoduje, że przywracana jest rzeczywistość przedrozbiorowa.

zaloguj się by móc komentować

rotmeister @przemsa 21 maja 2019 19:11
22 maja 2019 08:41

Ale cała kupa innych kardynałów mówi inaczej.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @rotmeister 22 maja 2019 08:41
22 maja 2019 09:04

Godzi się powiedzieć, że wierni na całym świecie podświadomie lękają się dojść do konstatacji, że od kilkudziesięciu lat książęta Kościoła nieustannie bredzą.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @rotmeister 22 maja 2019 08:41
22 maja 2019 09:18

Bredzą, bo mówią o polityce czy czym tam, a zgodnie milczą o powszechnym panowaniu Chrystusa Króla. To największe szaleństwo ludzi Kościoła, jakie można sobie wyobrazić.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @stanislaw-orda 21 maja 2019 22:52
22 maja 2019 09:21

Dobrze. Może tak to nie wygląda, ale pomyślałem przede wszystkim o tych Żydach, którzy z Bogiem Wcielonym rzeczywiście rozmawiali, widzieli cuda.

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @przemsa 22 maja 2019 05:17
22 maja 2019 11:14

Ja i inni męczyli...I jest raz na miesiąc,  w tzw dolnej kaplicy wieczorem w dzień powszedni...przy moim układzie rodzinnym trudno mi trafić..W akurat ten dzień 

.

 

zaloguj się by móc komentować

Vesuvio @Maryla-Sztajer 22 maja 2019 11:14
22 maja 2019 12:37

Duży problem polega na tym, że zdecydowana większość księży NIE POTRAFI odprawić Mszy Św. Wszechczasów. To jest dramat, to tak jakby większość nauczycieli języka polskiego nie sięgnęła nigdy po dzieła wielkich romantyków czy Sienkiewicza

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @Vesuvio 22 maja 2019 12:37
22 maja 2019 12:57

jestem zdania, że odsetek "nie znajacych" jest w obu wymienionych populacjach podobny

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @Vesuvio 22 maja 2019 12:37
22 maja 2019 19:16

https://m.youtube.com/watch?v=VSdJvQPUJxY

 

Proszę zobaczyć, właśnie mi podesłano. 

To jest ten mój ukochany Kościół św Stanisława Biskupa i Męczennika..parafia 800 lat...

Sam budynek nazywany Zagłębiowską Notre Dame z powodu ogromu i kształtu. 

Jest tam włożoną praca i pieniądze moich przodków. Jest tablica ufundowana przez jednego że Sztajerów gdy wreszcie powstał ten ołtarz który widać na początku filmu. 

Bo już opisywałam w kwartalniku SN tę wyjątkowo długą budowę...ołtarz centralny powstał już po drugiej wojnie. 

I proszę zobaczyć...stoją tyłem i grają. 

Tam jest świetna akustyka. Mój Dziadek tam śpiewał tak że cały kościół rezonował.

A tam gdzie teraz oni stoją..my dzieci staliśmy w czasie mszy w dwu rzędach. My po prawej,  chłopcy po lewej..

Dzieci wtedy nie siadaly tylko stały obserwowane przez cały kościół..wiernych,  jak się sprawujemy. 

Nie mam słów 

.

 

zaloguj się by móc komentować

Vesuvio @krzysztof-laskowski
22 maja 2019 19:43

Tak, smutne to. Widziałem korespondencję pomiędzy Waszym biskupem, a wiernymi tradycji łacińskiej tracącymi miejsce celebracji w Będzinie. To jest działanie dla wiary wręcz samobójcze. Dodam, że dzieje się to w regionie o jednym z najniższych wskaźników dominicantes w Polsce

zaloguj się by móc komentować

Vesuvio @krzysztof-laskowski
22 maja 2019 19:43

Miało być do Pani Maryli

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @Vesuvio 22 maja 2019 19:43
22 maja 2019 20:10

Kościół ma specjalne pisemne zezwolenie Leona XIII ..Odpust..

Zresztą ten papież bardzo dbał o Zagłębie Dąbrowskie. 

 

Ja teraz od dawna w Krakowie...Ale przecież jak jest tutaj...każdy wie 

.

 

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @Vesuvio 22 maja 2019 19:43
22 maja 2019 20:12

Każdy biskup wierzy w takim stopniu, w jakim wierzą wierni. A prawie wszyscy dominicantes w Polsce uczestniczą w nowym porządku mszy, bo tylko w mniej niż 0,2 promila we mszach świętych w tradycyjnym rycie rzymskim. Dominicantes powinni w całym kraju uczestniczyć we mszach świętych w tradycyjnym rycie rzymskim, z wyjątkiem nielicznych miejsc przeznaczonych dla wiernych greckich, ormiańskich lub innych. W Polsce nie ma ani jednego biskupa, który sprawuje wyłącznie msze świętej w tradycyjnym rycie rzymskim i tradycyjnie naucza.

zaloguj się by móc komentować

Rozalia @przemsa 19 maja 2019 09:27
22 maja 2019 21:10

Czyli objawienia powinien uznać rabin Skurka,  "bo to, że uznaje je biskup Nantes niczego w tym wzgledzie nie zmienia"?

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @krzysztof-laskowski 22 maja 2019 20:12
23 maja 2019 09:33

Tak.

Ja za kilka dni jednak napiszę małą notkę bo ta dyskusja u Pana sklaniania mnie do paru stwierdzeń. 

Serdecznie Panu dziękuję. 

Maryla 

.

 

zaloguj się by móc komentować

syringa @krzysztof-laskowski 21 maja 2019 17:15
23 maja 2019 11:49

Nowy porządek mszy należy omijać szerokim łukiem, bo osłabia on wiarę katolicką, nie wzmacnia jej. Jeśli chodzi o cuda związane z nowym porządkiem mszy, to też lepiej odłożyć je na bok. Św. Jan od Krzyża powiedział, żeby wierni nie koncentrowali się na wizjach i cudach, choćby były one prawdziwe, bo zainteresowanie wizjami i cudami może zastąpić wiernym spełnianie obowiązków wynikających z wiary.

TO jest po prostu potworne NAJGORSZA JEST PYCHA.(nie na darmo pierwszy grzech glowny)

  1. tu o takim przypadku –Kazimierzu Tasiemskim (właśnie przez „przypadek” (czy istnieją przypadki?) wczoraj przeczytałam o nim w monografii zabytkowych dzielnic mego miasta, gdzie był tez przypis –i zaczęłam drążyć. Urodził się w 1914r. w Śmiglu w rodzinie restauratora. Świetnie się uczył, był zawsze pierwszym uczniem –do tego stopnia cieszący się dobra opinia wśród nauczycieli, ze dawali mu do wypisywania świadectwa(!) i nigdy nie nadużył ich zaufania(dziś myślę ze miał to niemieckie poczucie „spełniania obowiązku” –jak Eichmann np. Ktoś o nim powiedział „tacy SA najbardziej niebezpieczni , bo bezwzględnie posłuszni”) Ukończył prawo na uniwersytecie i już przed wojna został sędzią. Wojnę spędził na wschodzie Polski i tam zastała go „władza radziecka” I wciągnęli go do komunistycznych sądów wojskowych Został (Az!) zastępcą szefa Wojskowego Sadu Rejonowego w Poznaniu i choć był ostentacyjnym katolikiem: „religijny fanatyk”- tak go okreslano-nie zrezygnowali z niego choć podobno wielokrotnie „chciał się uwolnić”. (chyba jednak nie za bardzo „chciał” bo przecież mogl uciec w chorobę -„jeśli twe oko grzeszy –wyłup je”) albo popełniać ostentacyjne błędy proceduralne itp. W pewnym momencie nie „zagrał tak jak mu kazali” i przenieśli go na to samo stanowisko do Rzeszowa. Ale tam nadal wydawał wyroki śmierci –w sumie 14 KS. (Artykuł o nim w „TP” nr22 /2007 „Ma swój mały cmentarzyk” Mateusza Marczewskiego)

Po 1955 przeszedł do adwokatury i tu Rada Adwokacka nie chciała się na niego zgodzić. Ale Minister Sprawiedliwości „przydzielił go”. TO nazwisko nie było mi obce bo rodzice o nim wspominali –był ich adwokatem w sprawie cywilnej o oszustwo –był nieudolny i nie wygrał .Rodzice mówili ze „za malo dostał od nich honorarium”. Zabłysnął w procesach robotników 1956r, których błyskotliwie bronił Ironią losu był współobrońcą z adwokatem Hejmowskim, który wcześniej bronił ludzi, których on jako sędzia skazywał na śmierć.

Jednak ta chęć „uwolnienia się” nie była chyba zbyt silna bo miał wszelkie przywileje stanu: mieszkał w strzeżonej dzielnicy willowej –początkowo nawet ze szlabanem i strażą- gdzie domy zarekwirowano właścicielom na potrzeby Rosjan i „waaadzy” –mieszkał tam m.in. Świerczewski K. Stad na niego natrafiłam bo zajmował –długo po 1956 roku piętro willi krewnych mojej koleżanki, i nie miał zamiaru się stamtąd wyprowadzać.

Ale to nie koniec –miał dwoje dzieci, syn Stanisław był w latach 90. czynny w duszpasterstwie Dominikanów (?), a potem nawet wstąpił do Zakonu. Był w Gdańsku i nawet „był podobno inwigilowany wtedy przez UB.” Ja wiem tylko o nim to, ze przez pewien czas (o czym się głośno nie mówiło) był zawieszony w kapłaństwie bo samowolnie zmieniał Kanon Przeistoczenia.

Jak się to skończyło –nie wiem. …Ale teraz ZA TO (?) jest vice KAI i bardzo wychwala Prymasa Polaka.

zaloguj się by móc komentować

syringa @krzysztof-laskowski
23 maja 2019 11:51

Kawalek mi urwalo przy wklejaniu:

Opowiem tu o takim przypadku –Kazimierzu Tasiemskim (właśnie przez „przypadek” (czy istnieją przypadki?) wczoraj przeczytałam o nim w monografii zabytkowych dzielnic mego miasta, gdzie był tez przypis –i zaczęłam drążyć

zaloguj się by móc komentować


Magazynier @krzysztof-laskowski
23 maja 2019 12:43

Dzięki. Bardzo ciekawy zarys i trafny. Dodam od siebie i nie tylko od siebie również od św. Tomasza z Akwinu, a raczej z tego co on mógłby dopisać od De regno, a nie dopisał z braku czasu, na kanwie swojej teorii analogii, rozwiniętej w XX w. przez O. Krąpca, i co mógłby dopisać też św. JPII na podstawie swojej koncepcji podobeństwa i naśladowania jako podstawowej siły duchowej, nawet naturalnej, w ludzkiej duszy. Owoż ponieważ Dobry Pasterz (figura pasterza w starożytności bliskowchodniej oznaczała władcę) wchodzi w dusze swych stworzeń przez bramę umysłu, sumienia i wolnej woli, również upodobonia do doskonałości/piękna, przyjęcie cząstki władzy od niego pochodzącej dokonuje się przez świadome i dobrowolne przyjęcie analogii do Stwórcy, którym jest Dobry Pasterz-Logos, wraz z Duchem Świętym i Ojcem Przedwiecznym. To znaczy że władza absolutna Bytu Absolutnego jest sprawowana w komunii Trzech Boskich Osób. Żaden człowiek, jako byt indywidualny, nigdy nie będzie bytem trzech osób a nawet dwóch połączonych peryhorezą, doskonałym przenikaniem się trzech miłości nadprzyrodzonych, doskonałych, i trzech świadomości. Co to znaczy? Proszę ja ciebie, mianowicie to, że nie ma monarchii bez arystokracji i demokracji, tak jak w RONie. Choć RONowi można zarzucić i trzeba, że pomniejszył władzę monarszą, na wzór włoskich republik kupieckich, wręcz dosłownie na wzór Wenecji, tylko w Wenecji arystokracja to byli kupcy i bankierzy, u nas zaś królewięta, i jak sądzę o to właśnie chodziło Wenecjanom. Podobnież i w kościele, namiestnicza władza Papieża współdziała z arystokratyczną władzą kolegium kardynalskiego. Namiestnik Króla odwiecznego ma szeroką władzę, ale nie jest ona identycza z władzą samego Króla Zbawcy, a raczej Królewskiej Trójcy Przenajświętszej, ponieważ albowiem analogia to jest podobieństwo i naśladowanie, które staje się koniecznym z racji różnicy/różnic między bytem upodobniającym się a Bytem będącym wzorem doskonałości. 

zaloguj się by móc komentować

przemsa @rotmeister 22 maja 2019 08:41
23 maja 2019 12:46

I oni razem do kupy są ważniejsi od szefa watykańskiej dykasterii?  Mogą go przegłosować?  Bezwzględną większością głosów,  czy jakąś inną? 

zaloguj się by móc komentować

przemsa @Rozalia 22 maja 2019 21:10
23 maja 2019 12:48

Nie. Ma je uznać Kościół Katolicki we właściwy,  nie raz już praktykowany sposób.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @syringa 23 maja 2019 11:49
23 maja 2019 12:48

Fanatyk religijny zastępcą szefa Wojskowego Sądu Rejonowego? Syn odmawiał własny kanon i w końcu dostał za to nagrodę? Nieźle.

Nie dziwię tym faktem w najmniejszym stopniu, jeśli chodzi o sprawy kościelne ostatnich dekad. Wiadomo, że siostra Łucja została podmieniona przez dublerkę, która ujawniła się światu w 1967. Nie wiemy, co stało się z prawdziwą siostrą Łucją po roku 1958. Najważniejsi ludzie w Watykanie wiedzieli o tym od tamtego czasu i wiedzą do dziś. Rozumiemy się co do tego, co wskazany fakt oznacza?

Użyteczne źródła:

http://radtradthomist.chojnowski.me/

https://sisterlucyimposter.org/

zaloguj się by móc komentować

przemsa @krzysztof-laskowski 22 maja 2019 08:23
23 maja 2019 12:53

Pytam o sposób dojścia do tego jedynego słusznego rytu wraz z całym pakietem. 

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @przemsa 23 maja 2019 12:48
23 maja 2019 12:54

Biskup wypowiedział się pozytywnie w imieniu Kościoła w kwestii prawdziwości objawień mistyczki i stygmatyczki Marie-Julie Jahenny, która żywiła się wyłącznie Najświętszym Sakramentem przez dwanaście lat. 

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @przemsa 23 maja 2019 12:53
23 maja 2019 12:57

Poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi przez papieża i biskupów. Papież może wszystkim biskupom świata nakazać dokonanie tego aktu razem z nim pod groźbą ekskomuniki.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @Magazynier 23 maja 2019 12:43
23 maja 2019 13:06

W szczegółach prawnych ustroju istnieje potencjometr, w ramach którego można dokonywać zmian, ale tak czy inaczej państwo, żeby być katolickie, musi uznawać Pana Boga za suwerena, a religię katolicką za panującą. Skoro naród w konstytucji 3 maja został uznany za suwerena, państwo straciło niebiańską ochronę.

zaloguj się by móc komentować

Magazynier @krzysztof-laskowski 23 maja 2019 13:06
23 maja 2019 17:55

Słuszna uwaga. Niemal oczyiwsta. 

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @Magazynier 23 maja 2019 17:55
23 maja 2019 18:42

Tak, ale uczeń nie nauczy się tego w szkole w ten sposób. Dowie się, że państwo polskie wreszcie przezwyciężyło wiekowe przesądy, dokonało rewolucji i... zostało skasowane. Doprowadzenie do tej sytuacji zabrało wolnomularzom prawie sto lat, od kiedy król Jan III został zamordowany. 

zaloguj się by móc komentować


jestnadzieja @krzysztof-laskowski 23 maja 2019 12:48
24 maja 2019 07:15

Nic takiego nie wiadomo

Dlaczego mam wierzyc tym dwom zrodlom, a nie wszelkim innym?

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @jestnadzieja 24 maja 2019 07:15
24 maja 2019 08:12

Można sprawdzić, czy argumenty tam przedstawione są prawdziwe. Moim zdaniem tak.

zaloguj się by móc komentować

Grzeralts @krzysztof-laskowski 23 maja 2019 13:06
24 maja 2019 08:22

Państwo z definicji nie ma niebiańskiej ochrony. Tylko ludzie mogą ją mieć. Ale tego żaden dekret biskupi, ani akt prawny nie zapewni. Bo nasza relacja z Bogiem jest personalna, nie instytucjonalna. To zresztą odróżnia naszą wiarę od wszystkich innych (m.in.). 

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @Grzeralts 24 maja 2019 08:22
24 maja 2019 09:52

I piszesz coś takiego pod notką o państwie katolickim? A tytuły Najświętszej Maryi Panny jak Królowa Polski lub Królowa Węgier? Klasyka modernizmu.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @Grzeralts 24 maja 2019 08:22
24 maja 2019 10:02

Nie to, żebym nie tkwił w modernizmie, ale staram się przypominać pewne rzeczy.

zaloguj się by móc komentować

Grzeralts @krzysztof-laskowski 24 maja 2019 10:02
24 maja 2019 13:03

Piszę, bo nie ma czegoś takiego jak państwo katolickie (i nigdy nie było, ani nigdy nie będzie). Były katolickie (przynajmniej z nazwy) monarchie. A to jednak coś innego - król, jakby nie patrzeć, jest osobą. 

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @Grzeralts 24 maja 2019 13:03
24 maja 2019 13:47

Skoro nie znasz podstawowych pojęć z zakresu prawoznawstwa, to niewiele mogę zrobić.

zaloguj się by móc komentować

Grzeralts @krzysztof-laskowski 24 maja 2019 13:47
24 maja 2019 13:53

To nie jest kwestia prawoznawstwa. I tylko jeden z dwóch błędów logicznych wywodu podstawowego. Ten dotyczy definicji, drugi metody. Rozważamy przez to problem analogiczny do sytuacji kobiety, która miała 7 mężów.

zaloguj się by móc komentować


zaloguj się by móc komentować